Home

Harald hårfagre vikingtiden

Marlees verden: Avaldsnes VikinggårdKål har vært dyrket i Norge siden vikingtiden, men det

Harald Hårfagre Vikingtiden i Norg

HARALD HÅRFAGRE Harald Hårfagre (ca. 850 - 931) regnes som den første kongen av Norge. Han regjerte allikevel ikke over hele landet, men klarte å samle store deler av Trøndelag, Vestlandet og Sogn. Faren til Hårfagre var Halvdan Svarte, mens det er uklart hvem som var hans mor. I dag antyder man at moren ente Harald Hårfagre hadde ifølge Snorre over tjue barn med sju koner. Det er ingen grunn til å feste lit til Snorres konkrete opplysninger. Men selve me­ka­nis­men, å få flest mulig barn med flest mulig kvinner - var en sann­syn­lig strategi Harald Hårfagre var konge i Norge fra rundt år 865 til sin død omkring 930-933. Tradisjonelt er han blitt framstilt som den første kongen over hele Norge etter å ha slått sine motstandere i slaget i Hafrsfjord i år 872. Tilnavnet sitt fikk han fordi han ifølge sagaene skal ha nektet å klippe hår og skjegg før samlingen av Norge var gjennomført Om Harald Hårfagre kom til Avaldsnes som erobrer eller om han fra før hadde «odelsrett» til dette området, er mer usikkert. HARALD HÅRFAGRES GRAVFØLGE FORLATER AVALDSNES Harald Hårfagre dør på Avaldsnes. Han gravlegges «.. på Haug ved Karmsund. (Illustrasjon Dag Frognæs

Harald Hårfagre - en vestlandskonge - Norgeshistori

 1. Harald Hårfagre; Livet i Norge i vikingtiden; Tilbake. Livet i Norge i vikingtiden Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta.
 2. HARALD HÅRFAGRE Harald Hårfagre (ca. 850 - 931) regnes som den første kongen av Norge. Han regjerte allikevel ikke over hele landet, men klarte å samle store deler av Trøndelag, Vestlandet og Sogn. Faren til Hårfagre var Halvdan Svarte, mens Continue reading
 3. Under Harald Hårfagre finner du Folk forteller, Livet i Norge i vikingtiden, Harald Hårfagre, Historiepop, Fleip eller fakta?, Arbeidsark
 4. dre kongedømme etter sin far, Halvdan Svarte, rundt 865. Dette utvidet han gradvis fram mot rikssamlingen, som tradisjonelt dateres til slaget ved Hafrsfjord i 872

Harald Hårfagre - Store norske leksiko

Harald Hårfagre (850-932) Harald Hårfagre regnes som den første kongen som hersket over en vesentlig del av Norge. Ifølge sagnet nektet han å klippe håret sitt før han ble den eneste kongen av Norge. Eirik Blodøks (885-954) Konge av Norge mellom 933 og 935. Det sies at han fikk tilnavnet Blodøks fordi han var en dyktig kriger Harald Hårfagres historie. I ca år 863 druknet Halvdan Svarte, som var far av Harald Hårfagre. Derfor arvet Harald Hårfagre riket som faren etterlot seg i en alder av ti år. Halvdans rike var over Vestfold, Opplandene og Sogn, som nå var Haralds Harald Hårfagre. 865-933. PLUSS: Den store vikingkongen samlet Norge og regnes som landets grunnlegger. MINUS: Da han fikk makten, utvandret flere stormannsslekter til Island i protest. Vis mer Vis mindre 3. Leiv «den hepne» Eiriksson. 970-1020 Harald Hårfagre la hovedgården sin dit i ca. 870, og Avaldsnes var kongesete til ca. 1450. Snorres Kongesagaer forteller at Moster på Bømlo var første stedet Olav Tryggvason gikk i land da han kom til Norge i år 995 for å kreve kongetronen og innføre kristendommen

Vikingtid Avaldsnes Harald Hårfagres kongsgår

Notater om vikingtiden, som blant annet kommer inn på pyndring, handel, bosetting, vikingferdene og Harald Hårfagre Vikingtiden er en periode som spenner seg fra midten av 700-tallet og til 1050-1100-tallet. Ifølge mytene er Harald Hårfagre den første kongen i Norge. Han var konge fra 865-933, og i realiteten var han en småkonge som hadde sitt senter knyttet til Vestfold

Livet i Norge i vikingtiden / Harald Hårfagre / Historien

Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. Ifølge myten samlet Harald Hårfagre landet. Tronfølgeordningen er en viktig nøkkel til forståelsen av den politiske ut­vik­lin­g­en i Norge i vikingtiden og middelalderen. Hensikten med tron­føl­ge­ord­nin­g­en var å avgjøre hvem som skulle etterfølge en avdød konge Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1050. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie Harald Hårfagre har nettopp ankommet for å samle alle småkongene under seg. Det er en spennende, morsom, givende, interessant og nydelig reise tilbake til vikingtiden Vikingtiden, og særlig Harald Hårfagre, kan du godt. Det holdt nesten til toppen, men ikke helt. Likevel er det mer enn godkjent. Bra kjempet! Tredje viking fra høyre. Du er litt som folk flest. Du kan litt om Harald Hårfagre, men ikke mye

Aktiv kvardag

Konturene av et norsk kongedømme ser vi fra slutten av 800-tallet og fram til 1030. To sterke slekter hadde behov for å alliere seg. Begge mistet inntekter fordi skipene deres ble plyndret: ynglingætten, med Harald Hårfagre som høvding, og ladejarlene i Trøndelag Harald Hårfagre er et 25 sesses langskip, ifølge norrøne kilder en vanlig størrelse på et krigsskip. Det betyr at det er 25 årer på hver side, og de skal ros av to mann hver. Hvert skift bak årene teller altså 100 mann på det 35 meter lange og 8 meter brede skipet Det gjelder både hvorvidt Harald Hårfagre stammet fra Vestfold og hvor store deler av Norge han faktisk maktet å legge under seg. Flere senere konger var viktige for samlingen, og selv om den norske kongerekken starter med Harald Hårfagre, har flere forskere tatt til orde for at det kunne vært like riktig å regne samlingen fra Olav Tryggvason (ca 963-1000) eller Harald Hardråde (1015-1066)

Bli kjent med vår stolte vikinghistorie Ved å sikre deg minnemynten Harald Hårfagre, innleder du samtidig samlingen «Vikingarven 793-1066». Her får du mulighet til å bli kjent med noen av våre store vikingkonger, og bli med på en historisk reise gjennom vikingtiden - slik du aldri har sett den før Finn meg på facebook.com/profnickInkl. vikingtid og norrønt samfunn, rikssamlingen med Harald Hårfagre og Hafrsfjord-slaget 872, og kristningen av Norge med Ola.. «Draken Harald Hårfagre» er per dags dato verdens største vikingskip det ble bygget på Vibrandsøy i Haugesund og sjøsatt i 2012. Skipet skal ha de samme sjøegenskapene som sagalitteraturens leidangsskip og kombinerer havskipets gode seilingsegenskaper med krigsskipets bruk av årer.. Byggingen startet i mars 2010 og det ferdige skipet ble sjøsatt 4. juni 2012 Vikingtiden gjorde skandinavene rike, og sterke vikinghøvdinger ble i løpet av vikingtiden til mektige vikingkonger som bygde store borger og kjempet om makten over de nordiske hjemlandene. Harald Hårfagre samlet det meste av Norge etter slaget ved Hafrsfjord i 872 - et av de mange vikingslagene der Nordens innbyggere møttes vikingsverd mot vikingsverd

Sammendrag kapittel 4: Vikingtiden (ca. 800-1066) innleder historisk tid i Norden. Perioden er kjennetegnet av at sjøkrigere fra området drog på tokt til fjerne strøk. De både røvet og plyndret, Fra ca. 900 bygde Harald Hårfagre og hans etterkommere ut kongemakten i Norge i stadig strid med danske konger og norske høvdinger Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. Harald Hårfagre, som regjerte fra 872-931, grunnla Gulating i Gulen, en av de eldste og største lovgivende forsamlinger i Norden. Sæheim (Seim) ved Lygrefjorden er også nevnt som en av kongsgårdene til Harald Hårfagre. Etter sagatradisjonen er Håkon den gode gravlagt her Harald Hårfagre (Sagakongene 1) ISBN: 9788243005570 Harald Hårfagre står som den fremste norske kongen (ca. 850-932) i vikingtiden og har fått æren for å samle Norge til ett rike

Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene i de mange smårikene i landet ville ikke bli diktert av en enekonge. Men Harald seiret i slaget ved Hafrsfjord ca. 872 og fra da av dominerte han Nor.. Film om Harald Hårfagre produsert for Tønsberg Vikingfestival 2015 av Unlimited Productions A

Europa - Ove

Harald Hårfagre ga den en sterkt autoritær karakter, men enkelte senere konger, særlig hårfagresønnen Håkon den gode (920 - 960), gikk bort fra farens sentralistiske politikk og lempet på noen av hans strenge forordninger. Slik fikk denne ideen et mer menneskelig og demokratisk uttrykk Vikingtiden begynte omtrent i år 800. Men gullgubber ble brukt mest før vikingtiden. Det var før Norge ble til ett land og fikk én konge. Det skjedde da Harald Hårfagre ble konge cirka i år 865. Og tiden før vikingtiden kalles merovinger-tiden. Men noen kaller den for småkonge-tiden. Det var fordi det fantes flere mektige folk Alle stammer fra Hårfagre. Det er ikke det at han bestrider mitt rojale slektskap til Harald Hårfagre. Tvert imot. Uten et eneste blikk i slektstavla som min oldefar må ha jobbet så hardt for å sette sammen, kan Rutherford fortelle meg at det er helt sikkert at jeg stammer fra den gamle kongen Vikingtiden førte også med seg kraftige omveltninger i de skandinaviske landene. Rikssamlingen i alle tre land fant sted i denne perioden. I Norge ble landet samlet til ett rike under Harald Hårfagre - trolig en gang i 880-årene

Harald Hårfagre / Historien om Norge / Samfunnsfag

VElkommen tilbake til vIKINGTIDEN! Bli med oss på ei lærerik, kreativ, underhaldande og aktiv reise, meir enn tusen år tilbake i tid - - tida då Harald Hårfagre og Håkon den Gode hadde kongsgard i Seim! Håkon den Gode og vikingtid på Sei Harald Hårfagre (ca 865-ca 933) var sønn av Halvdan Svarte, som var konge over Vestfold og Oppland. Det var mange konger i Norge, men Haralds slekt var sterkest, blant annet fordi de nedstammet fra Ynglingene, og dermed fra selveste Odin. Harald arvet store områder, og han vant flere slag som gjorde ham til konge over størsteparten av Norge Harald Hårfagre hugsa kva Gyda hadde sagt og nå ville ho ha han. Dei gifta seg og fekk mange barn. Men Gyda var ikkje den einaste kvinna i Harald sitt liv. Han gifta seg med mange andre damer også og fekk mange barn med dei. Harald Hårfagre blei ein veldig gamal mann og døydde til slutt av alderdom Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene i de mange smårikene i landet ville ikke bli diktert av en enekonge. Men Harald seiret i slaget ved Hafrsfjord ca. 872 og fra da av dominerte han.

Start studying Vikingtiden og middelalderen i Norge. Learn vocabulary, terms, and more Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongemakt i (førte slekten tilbake til de gamle gudene). Harald dannet en allianse med ladeætten for å nedkjempe vikinghøvdinger på Vestlandet. Slutten av 800 vant han et avgjørende slag i Hafrsgjord. Regnes som starten på vikingtiden 6 Rikssamlingen Snorre skrev sine kongesagaer rundt 1230 over 350 år etter Harald Hårfagre ble født ca 860 Sagaene er litterære fortellinger og ikke historieskriving i moderne forstand I følge Snorre skjedde rikssamlingen

Den norske kongerekken - Det norske kongehu

Harald Hårfagre var en stor konge, noe hans gode forhold til den engelske kong Adalstein viser. Haralds yngste sønn Håkon vokste opp og lot seg også kristne hos Adalstein og fikk tilnavnet Adalsteinsfostre. Denne sosiale stillingen gjorde nok sitt for at Harald ble lettere å samle seg om for alle de lokale høvdingene Draken Harald Hårfagre . Ocean Explorers. Vikings were pioneers in the science of oceanography. The Draken continue that legacy by exploring the oceans to inspire and educate people about the ocean as the foundation for life and a healthy planet Vikingtiden Da Harald Hårfagre forsøkte å samle Norge var det stor motstand i «Midt-Norge». Småkongene samlet seg i Stjørdal for å hive imperialisten ut av Trøndelag. Kong Birger av Værnes og andre småkonger samlet seg øst av Værnes og slaget må ha funnet sted i år 880 Kongebygd siden vikingtiden Leikanger Kongens bygd. Leikanger har tradisjoner som kongebygd tilbake til Vikingtiden (ca. 800 etter Kristus). Kongene bodde på Leikanger når de reiste rundt i landet med hæren sin. På reisene Norge var samlet til ett rike av kong Harald Hårfagre (850-932) Harald Hårfagre hadde blant annet Gyda, Åsa og Ragnhild. Enkedronning Astrid taler til svenskene om å støtte stesønnen Magnus Olavsson. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons) Gravhaugene forteller oss mye om kvinners posisjon i vikingtiden, forteller Moen

Notater om vikingtiden - Studienett

Viking House er en attraksjon i verdensklasse som formidler historien om vikingtiden i regionen gjennom VR-teknologi. Les mer. Teambuilding. I Viking House kan vi arrangere events og som har vært Kongsgård for vår første konge Harald Hårfagre. Turen inkluderer en guidet tur på museet, fotostopp ved Sverd i Fjell og et besøk til. De fleste av disse rikene har hatt en eller flere konger. Snorre forteller at da Harald Hårfagre la under seg Norge, vant han over 7 konger i Trøndelagsfylkene, 2 i Namdal, 1 på Nordmøre, 1 på Sunnmøre, 2 i Fjordane, 1 i Hordaland, 1 i Rogaland og 1 i Agder. Kongeriket Sogn hadde Harald Hårfagre arvet PÅ JAKT ETTER FORNMINNER (før Vikingtiden) Det finnes mange fornminner i Listerregionen, og noen av disse beskrives under. I Hægebostad finnes Norges best bevarte tingsted som er lett tilgjengelig, også med rullestol. På Lista finnes helleristninger og ruiner etter gamle bosettinger

Vikinger Vikingtiden i Norg

Saga Bok er et forlag med vikingtid og sagaene som spesialområde. Siden 1995 har vi bygget et internasjonalt nettverk av forskere og eksperter på dette fagfeltet. Saga Bok er i dag Norges mest produktive forlag innen denne sjangeren For en drøy uke siden kastet «Draken Harald Hårfagre» loss, og startet på sin første lange reis til Liverpool. Turen fikk en bråstopp, da masten brakk under turen over Nordsjøen

Harald hårfagre leikanger Kongebygd siden vikingtiden Leikanger Fjordhote . istrativ hovedstad i Sogn og Fjordene fylke. Harald I Hårfagre (norrønt: Haraldr hárfagri), født ca. 850, død ca. 931-932, regnes som den første kongen over hele eller større deler av Norge. Draken Harald Hårfagre er ca. 35 meter lang og ca. 8 meter bred, og deplasement er på rundt 70 tonn. Skipet er bygget i eik, og det har et 260 kvm stort segl av silke. Norges fremste ekspertise innen tradisjonell båtbygging og råsegl har vært med i utviklingen og gjennomføring av prosjektet, der målet var å gjenskape et skip med de suverene sjøegenskapene som karakteriserte havgående. Begrep. Vikingtiden: Tiden fra 800 til 1050 e.Kr. In English. Vikinger: Sjøfolk fra Nordensom dro på handels- og plyndringsferder. In English. Historisk tid: Tiden etter 800 e.Kr. Fra og med vikingtiden brukes først og fremst skriftlige kilder for å beskrive det som har skjedd. In English Odin: Vikingenes mektigste og klokeste gud. Han var krigsgud for høvdinger, konger og krigere Sist på 800-tallet klarer Harald Hårfagre å få kontroll over Norðvegr (Norge), som i praksis var skipsleien fra Rogaland til Trøndelag. Erobringer som sjøkonge, og allianser med andre sjøkonger, gjorde ifølge Dagfinn Skre det mulig for Hårfagre å bli landskonge

Øvingsark til prøve i Historie Vg3, med notater om vikingtiden. Innhold: Høvdingmakt og krigerkultur: Vikingskip og sjømannskap: Vikingferdenes hovedmønster: Harald Hårfagre som samler Norge: Håkon den godes samarbeid med bøndene: Olav Haraldssons kamp for kongsmakten i Norge: Overgangen fra hedendom til kristendom: Storhetstiden Harald Hårfagre - Den første Rikskongen. Harald Hårfagre var første person som samlet Norge til ett rike. Karakter: 6 (Historie) Bokmål Artikkel. Informasjon om mat og drikke i Vikingtiden. Bokmål Faktaoppgave. Norge i krise og framgang. Svar.

Harald Hårfagre - Den første Rikskongen - Daria

Harald Hårfagres kongsgård . Utstein kloster ble bygget på 1200-tallet, og er Norges eneste bevarte klosteranlegg fra Middelalderen. Men før det, nærmere bestemt 400 år tidligere, ble gården som tilhører klosteret ifølge Snorres kongesagaer brukt som kongsgård - blant annet for selveste Harald Hårfagre Norske konger fra Harald Hårfagre til idag. I lenken under finner du informasjon om kongene i vikingtiden. Klikk på lenken nedenfor, og velg en eller flere konger fram til Olav 4. Håkonsson sin tid. les om kongene, og lag et kort sammendrag med nøkkelinformasjon om dem Harald Hårfagre levde fra omtrent 850—932 (selv om historikerne er usikre på disse årstallene). Ingen av dem som levde samtidig med Harald Hårfagre, skrev noe ned. Hvordan kan vi vite noe om Harald Hårfagre i dag? Hvorfor ble Harald kalt Hårfagre og hva var hans opprinnelige navn DRAKEN HARALD HÅRFAGRE 10anuar 20 starter byggingen av det lengste, største og beste vikingskipet som er bygget i moderne tid. vikingtiden trosset den veldige, isgrå, stormende Nord Atlanteren, og vel å merke gjorde dette til å begynne med uten kjennskap til hva de kunne vente

Vikingtiden starter - Sola Historielag

Heia Harald! Heia Hafrsfjord! KOMMENTAR: Historier om vikinger fra nord har erobret verden, men rundt Stavanger fører selv det enkleste initiativ til årelangt byråkrati. Derfor må vi heie på ildsjelene, på Harald og på Hafrsfjord

Norsk konge. Foreldre: Halvdan Svarte og Ragnhild (antakelig Haraldsdatter). Gift med Ragnhild Eriksdatter (ifølge sagaene en dansk kongedatter). Far til Eirik Blodøks (ca. 895-954) og Håkon 1 Adalsteinsfostre den gode (ca. 920-ca. 960). Som landets første enekonge har Harald Hårfagre en ruvende plass i norsk historie. I sagaene fremstilles han som de tidligere. Harald allegedly swore never to cut his hair until all of Norway was beneath him. Due to this, Harald won his epithet Hårfagre, or as it is in English, Fairhair. Though this story may contain some truths, the real reason behind Harald's daring goal was likely to control the profitable North Way trade route

SKOLELYST: Viking for en dag

Harald Haarfagres saga [860-933] 1. Harald tog kongedømme efter sin fader, da han var ti vintre gammel; han var større og sterkere og vakrere end andre, meget klog og handlekraftig. Guthorm, hans morbroder, blev styrer for hirden og for alle landsraad; han var «hertug» for hæren Her er LIVET I NORGE I VIKINGTIDEN. Denne siden finnes ikke på bokmål. Bytt til: Nynors Om denne boken: Vikingtiden varte fra ca. 800 til 1050 år , og var en epoke preget av stor samfunnsendring, modernisering, og internasjonalisering.I løpet av 250 år gikk Norge fra å være delt opp i 80-90 høvdingdommer, til å i større grad bli styrt av små- og storkonger. I denne boken kan du lese om Harald Hårfagre, kongen som samlet Norge Harald Hårfagre fikk hjelp av Halvdans bror Gudtorm, og av en håndfull berserker, altså fryktede krigere med bjørnedrakt og ellers svært godt utstyrte. For øvrig ble han allerede fra liten av kalt Luva, altså «bustehue», eller «den uflidde». Gyda-historien var svært overdreve Else Mundal: Kong Harald hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den norske rikssamlingsmyten. In: Nordica Bergensia 14 (1997), S. 39-53. Fritz Petrick: Norwegen. Regensburg 2002. Sverre Bagge: Harald Schönhaar (anord. hárfagri), König von Norwegen († ca. 930). In: Lexikon des Mittelalters (LexMA)

Mot slutten av det 9. århundre, kom en tropp ledet av Kong Harald Hårfagre og Ragnvald Mørejarl til Orkenøyene. De hadde satt seg som mål å overvinne viking-sjørøverne, som hadde angrepet Norge fra baser på Orkenøyene og Shetland. Ragnvald Mørejarl mottok Orkenøyene og andre territorier som en gave fra Harald Hårfagre Altså. Jeg har hørt meg gjennom kongene fra Harald Hårfagre til og med Håkon Jarl, som konget rundt år 950 eller så. Og det slår meg: Det er mye reising på de kongelige. Og andre vikinger også. Men kongene og De Andre Viktige dro fra sted til sted og kriget og forhandlet og skapte allianser Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene i de mange smårikene i landet ville ikke bli diktert av en enekonge. Men Harald seiret i slaget ved Hafrsfjord ca. 872 og fra da av dominerte han Norge. ??Hårfagres liv va Her likte Harald Hårfagre seg best, og her bodde han vinterstid.Rundt 1250 reiste Håkon Håkonsson et kapell som fortsatt står.Kongsgården ble brent ned av hanseatene i 1368. Ble delvis gjenoppbygget, og var prestegård på 1400-tallet, som igjen brant i 1699

Topp 10: Historiens mektigste vikinger historienet

De interesserer seg begge for vikingtiden, Far var arkitekt, og sammen bygger de et luftslott tuftet på drømmen om å finne vikingleden til Hafrsfjord og Harald Hårfagres rike. «Hårfagre» er en roman om en mann som elsker sine foreldre og om hvordan sporene av Harald Hårfagre fortsatt er levende i mange nordmenn Harald Hårfagre samlet Sør-Norge, men dro ikke lenger enn Trøndelag. Der satt nemlig Håløygjarlen, Håkon Grjotgardsson, og han hadde allerede samlet de nordnorske høvdingene under seg. Håkon og Harald var begge så mektige at de inngikk en pakt I Harald Hårfagres saga forteller Snorre om Slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre skal ha kjempet mot blant annet horder, ryger, egder og teler. I Olav den helliges saga nevnes Rygene som en av gruppene som kjempet mot Olav den hellige under slaget på Stiklestad Harald Granraude was a king of the district Agder, Norway, and lived in the 9th century. He was married to Gunhild Ragnvaldsdatter, daughter of Ragnvald Sigurdsson, Lord of Huseby on Lista. He was father to Åsa Haraldsdatter and Gyrd Haraldsson, and great-grandfather of Harald Hårfagre, the first king of Norway Harald Hårfagre. Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene i de mange smårikene i landet ville ikke bli diktert av en enekonge. Men Harald seiret i slaget ved Hafrsfjord ca. 872 og fra da av dominerte han Norge

Ekteskap mellom Harald Hårfagre og samekvinnen Snefrid • En del av rikssamlingsmyten er ekteskapet mellom Harald hårfagre og samekvinna Snefrid fra Dovre. • Det samiske og norrøne folket inngår på fredelig vis en allianse med rikspolitiske konsekvenser. • Snefrid - oldemor til Olav den helliges halvbror Harald Hardråde, som bl var skalden til Harald Hårfagre. Skaldene hadde en fremtredende posisjon i vikingtidens samfunn og var ofte tilknyttet mektige menn: «[] skalden ble mottatt ved hirden hos konger og høvdinger for å dikte skaldedikt om dem»1. I et skriftløst samfunn fremstår skaldene som en av de viktigste kildene til vikingtiden og dens samtid Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene i de mange smårikene i landet

Hvorfor skjedde egentlig vikingtiden? – HistoriebloggNorsk illustratør fikk prestisjeoppdrag: Den norskeSKOLELYST: juni 2011

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Harald Hårfagre (ca. 850-932) står som den fremste og mest sagnomsuste norske kongen fra Vikingtiden. Frihetstrangen var sterk i Norge - småkongene Viking House er et besøkssenter i verdensklasse som formidler historien om vikingtiden i regionen gjennom VR-teknologi. Den handler om sagaenes fantastiske beretninger om Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord i 872 der Hårfagre samlet Norge til ett rike Harald Hårfagres gate på Majorstua i Oslo går fra Slemdalsveien til Suhms gate.Den fikk i 1911 navn etter kong Harald Hårfagre.Gata var egentlig planlagt med et lengre løp og et annet navn: Den skulle gå fra Skarpsno til Blindernveien og hete Hafrsfjordgata.. I nr. 2 lå tidligere Oslo Sporveier vognhall nr. 3 og 4. De ble revet i 1980-åra, og 1989-1990 ble Majorstutorvet oppført på. Hvilke oppgaver hadde kvinnene i vikingtiden? Hva er en trell? Hva er Åsgard, Midgard og Utgard? Hvilke oppgaver hadde gudene Odin, Tor og Frøy? Hva var et hov? Hva fant arkeologene i Osebergskipet? Hvordan klarte Harald Hårfagre å bli konge over hele Norge? Hva var lagtinget og leidangen

 • Star wars rebels ahsoka vs vader.
 • Katzenbabys.
 • Teigwaren bilder.
 • Gratis verdivurdering privatmegleren.
 • Yorkshire terrier floker.
 • Ikony ts3 gry.
 • Weinstraße marathon 2018.
 • Playa jardin liegen.
 • 089 bar eintritt.
 • Progesteronkrem apotek.
 • Tregt nettbrett.
 • Wo finde ich die id nummer meines handys.
 • Trafikkfarlige medikamenter.
 • Fdp bundestagsfraktion sprecher.
 • Kontaktperson lånekassen.
 • Japanese from zero amazon.
 • Rettsak kryssord.
 • Motorroller 125ccm yamaha.
 • Sparkjøp bergen.
 • Forskjellige bibeloversettelser.
 • Rote rosen handlung.
 • Free gantt chart excel.
 • Tegn på at døden er nært forestående.
 • Triwa klokke reim.
 • Ibuprofen 600 zahnschmerzen.
 • Chrome //devices printers.
 • Mellomstatlige organisasjoner norge medlem.
 • T6 hirschkopf trail tour.
 • The michael richards show.
 • Fish farming norway.
 • Online dating fragen.
 • Normal temperatur sau.
 • Kampanje hytter.
 • Kongeørn diett.
 • Harald hårfagre vikingtiden.
 • Hva gjør en maler.
 • Beste mc kjøp.
 • Freie ferienwohnungen cuxhaven.
 • Kraftkar käse kaufen.
 • Samurai history.
 • Særlig uavhengig stilling arbeidstilsynet.