Home

Uib medisin ny studieplan

Choose what results to return. Utdanning; Forskning; Bibliotek; For studenter; For ansatte; Om UiB. Om UiB; Strateg Les siste nytt om Ny studieplan for medisinstudiet. Hopp til hovedinnhold arne.tjolsen@mofa.uib.no 55 58 20 85. Prosjektkoordinator Kristin Walter kristin.walter@mofa.uib.no 55 58 65 59. Lenker . Makroplan for ny studieplan medisin. Sentrale dokument for ny studieplan medisin. Utdanning. Studietilbod; Enhet for læring; For studentar.

Ny studieplan medisinstudiet Av Torunn Valen Publisert: 30.01.2013 De to arbeidsgruppene, Arbeidsgruppe 1 og Arbeidsgruppe 3 (AG1 og AG3), leverte sine rapporter til Styringsgruppen i januar Ny studieplan i medisin Bakgrunn Det vises til tidligere styresaker fra 2012 om ny studieplan i medisin, og føringer vedtatt av styret i januar 2012. I arbeidet med ny medisinsk studieplan satte Fakultetsstyret ned to arbeidsgrupper fra april 2012. Arbeidsgruppe 1 fikk i oppgave å arbeide med studiets makrostruktur

Ny studieplan medisin Universitetet i Bergen - uib

Medisin. Produsent: Som medisinstudent ved UiB kan du vente deg ein variert studiekvardag med både praktisk og teoretisk undervisning, 20 studieplasser i opptaket høsten 2020 får mulighet til å fortsette studiet i ny studieplan i Stavanger-regionen fra 4. studieår Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB Det vises til fakultetsstyresaker fra 2012 og 2013 om ny studieplan i medisin. I arbeidet med ny medisinsk studieplan satte Fakultetsstyret ned to arbeidsgrupper fra april 2012. Arbeidsgruppe 1 fikk i oppgave å arbeide med studiets makrostruktur, mens Arbeidsgruppe Fakultetet har opprettet en nyhetslenke som jevnlig vil legge ut nyheter relatert til arbeidet med utvikling av ny studieplan i medisin. Klikk her for mer informasjon. Dette innlegget ble skrevet i Nyheter og merket 22/2015 , 29. mai 2015 av ene057 K2 Nytt Informasjonsside for ansatte tilknyttet Klinisk institutt 2 Meny Hopp til innhold. Hjem; Elektive perioder i ny studieplan medisin. Legg igjen en kommentar. Synes du at medisinerstudentene får (tilbud om) «Livsstil som medisin»: ernæring,.

OSCE-eksamen i Ny studieplan for medisin. I den nye studieplanen for medisin, Medisin 2015 skal studentene gjennomføre OSCE-eksamener i 6. og 12. semester. Den første ordinære OSCE-eksamen vil avholdes våren 2018. Da er kull 15 kommet til sitt 6. semester I forbindelse med innføring av ny studieplan, Medisin 2015, er det besluttet at det skal innføres det som omtales som OSCE-eksamen (O = objective; S = structured; C = clinical; E = examination). En av hovedbegrunnelsene er å sikre en rettferdig bedømming og karaktersetting. Det kan føres en rekke argumenter pro et con for dette. Men vi må forholde oss til denne beslutningen og gjøre. Studentundervisning - medisin; nye elektroniske hjelpemidler i ny studieplan Posted on 13. oktober 2017 by Solveig Lund Witsø — No Comments ↓ Klinisk institutt 1 (K1) har ansvar for å organisere 3 semestre i den nye studieplanen Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin for desember 2016 kan du lese her. Det er også tilgjengelig på nettsidene for prosjektet sammen med øvrige nyhetsbrev. This entry was posted in Studie and tagged Studie by Hilde Trosvik Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB , perioden 2016-2021 . Fremlagt for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 26.10.16 (sak 94/16) Milepælsplan . M1 Oppstart av nytt tredje og syvende semester (MED3 og MED7) August 2016 M2 Skissen for tiende semester vedtas . Oktober 201

Nyhetsbrev - Ny studieplan Det medisinske fakultet

 1. ar om ny studieplan i medisin skal avholdes onsdag 28. september kl. 08.30 - 11.30 i auditoriet i 3. etg. på SMU-bygget, Haraldsplass.. På agendaen står tema som 12. semester, semestre på Mitt UiB, status akademisk søyle og profesjonalitets-søylen
 2. Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin for februar 2017 kan du lese her. Tidligere nyhetsbrev finner du på nettsidene for prosjektet. This entry was posted in Studie and tagged Studie by Hilde Trosvik. Bookmark the permalink. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert
 3. 05 Sikkerhet ved UiB; Om K2Nytt; Undervisning. Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin | August 2017. Legg igjen en kommentar. Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin for august finnes her. Dette blir også tilgjengelig på nettsidene for prosjektet sammen med øvrige nyhetsbrev:.
 4. Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - februar 2017 . Vårsemester 2017, og nå er nytt 4. semester (MED4) og 8. semester (MED8) i studieplanen godt i gang! Mye arbeid legges ned i de to semesterstyrene, og det setter fakultetsledelsen stor pris på. Nylig er også undervisning og eksamen i «overgangsemnet» patologi og farmakolog

28.3.2012. Den nye studieplanen har fått navnet 2012-planen, PM 8/12. 28.3. 2012. Programstyret for medisin har vedtatt den nye studieplanen. Hoveddokumenter: Studieplan vedtatt av Programstyret for medisin 20.2.2014. Nettside for revisjonsarbeidet fram til vedtak i Fakultetsstyret 24.oktober 2011 Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - juni 2016 . OSCE pilot . Torsdag 19. mai gikk den første piloten i OSCE-eksaminering av stabelen, med 18 studenter på kul

Vedlagt er invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin onsdag 4. november kl. 08.30 - 12.00. Sted: Stort auditorium, 3. etg. sentralblokken Haukeland. Vi møtes til felles drøftinger og undervisningsfaglig påfyll i arbeidet med ny studieplan Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - august 2017 . Høstsemesteret er i gang for fullt, med oppstart av nytt 5. semester og 9. semester i studieplanen. I . 5. semester (MED5) undervises generell patologi, generell farmakologi, generell medisinsk biokjemi, generell radiologi, sirkulasjon 2, respirasjon 2 og epidemiologi Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - mars 2016 . Semesterstyrer . Semesterstyret for 8. semester leverte sin skisse 1. februar, og med innkomne innspill fra institutt, prosjektgruppe og Medisinsk fagutvalg ble den behandlet på møte i Programutvalg for medisin 24. februar

Ny studieplan medisinstudiet Det medisinske fakultet

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - desember 2016 . Høstsemesteret går mot slutten, og nytt 3. semester og 7. semester i studieplanen er i mål. Det har vært hektisk og utfordrende for alle som har vært med på arbeidet i semestrene, og jeg takker for alt det gode arbeidet som er lagt ned Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - september 2016 . Høstsemesteret er i gang for fullt, med oppstart av nytt 3. semester og 7. semester i studieplanen. I 3. semester har innføring av team-based learning (TBL) utfordret både lærere og studenter , og for 7 Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - april/mai 2017 Det går stadig fremover med Medisin 2015, og nye mål blir nådd. Nå er undervisningen i MED8 ferdig, og den skriftlige delen av eksamen er holdt. Vi er inne i et utfordrende semester for psykiatri Nukleærmedisin ved UiB PET-senteret har egen radiokjemi/radiofarmasi med syklotron til egen produksjon av radioaktive legemidler, bl.a. F-18-FDG, C-11-metionin, F-18-FLT (begge som eneste i Norge), Ga-68-DOTATOC og F-18-PSMA-1007

Viser til tidligere invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin fredag 11. november kl. 08.30 - 11.30 (Bikuben konferansesenter, Haukeland).. Her finner dere programmet for seminaret.For å få gode diskusjoner om temaet Fag på langs - samarbeid på tvers har alle de fagansvarlige nå også fått programmet tilsendt med oppfordring om å delta På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - april/mai 2017 . Det går stadig fremover med Medisin 2015, og nye mål blir nådd. Nå er undervisningen i MED8 ferdig, og den skriftlige delen av eksamen er holdt. Vi er inne i et utfordrende semester for psykiatri Neste tirsdag, 15. oktober kl 16:15 i Auditorium 2 på BBB, vil Medisinsk Fagutvalg (MFU) arrangere et møte angående høring om ny studieplan. Her vil den nye studieplanen diskuteres, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme for å presentere sine synspunkter og innspill

Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB Forskningsutvalget har ved gjennomgangen av høringsdokumentene hatt fokus på forskningsutdanningen generelt, prosjekt/masteroppgaven, samt mulighetene for ytterligere forskning i løpet av studietiden ved medisinstudiet i Bergen (med og uten forskerlinje) Legeforeningen har mottatt høring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB Medisin: Ny studieplan medisin er krevende med tanke på samarbeid og organisering. Det er noe i organiseringen rundt fag som inngår i flere semestre fag som har ansvar for flere studentgrupper. Kommende år vil vi videre møte utfordringen knyttet til at IGS skal ferdigstille planer for 10. semester og for 11. semester Høringssvar - Ny studieplan i medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultet UIB Sør-Trøndelag legeforening (STLF) deler Legeforeningens bekymring om inndeling av medisinstudiet til bachelor - mastergrad. STLF mener at denne inndelingen vil være til hinder for kontinuitet og helhetlig integrasjon av de ulike læringsmål for studiet På medisinstudiet lærer du korleis kroppen er sett saman, frå dei minste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår. Som medisinstudent ved UiB kan du vente deg ein variert studiekvardag med både praktisk og teoretisk undervisning, i.

Nukleærmedisin ved UiB | Radiologi og nukleærmedisin ved

Medisinstudiet, profesjon, 6 år Universitetet i Berge

 1. kvalitetstiltak på utdanningsfeltet og vurdering av behov for nye tiltak. 1. 2016 og planer og utfordringer for 2017 Implementeringen av ny studieplan i medisin har hatt særlig oppmerksomhet også i 2016. I 2016 har tredje semester av ny studieplan blitt implementert og instituttet har erfart at omleggingen fortsatt er krevende
 2. dre; Studieplanen for medisinstudiet i Bergen er temmelig konvensjonell, og har med tiden blitt både overfylt og nokså oppstykket. Siden 2009 har vi hatt en prosess ved fakultetet for å lage en helt ny studieplan, med svært klare målsettinger
 3. Studieplan. Vitenskapelig ansatte. Forskning. Nukleær- medisin ved UiB. Nukleær- medisin ved HUS. Nukleærmedisin ble etablert som eget fag innenfor Radiologisk seksjon ved UiB i Mars 2006. Nettbaserte nukleærmedisinske forelesninger i grunnkurs i radiolog
 4. postmottak@uib.no Internett www.uib.no Org no. 874 789 542 Det medisinsk-odontologiske fakultet Telefon 55582086 Telefaks 55589682 post@mofa.uib.no Postadresse Postboks 7804 5020 Bergen Besøksadresse Jonas Lies vei 79 Bergen Saksbehandler Kristin Walter 55586559 side 1 av 3 Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk
 5. En gang pr år har fakultetet tatt kontakt med instituttenes vitenskapelig ansatte og bedt om forslag til særoppgaver for medisinstudentene. Når vi henvender oss nå ber vi om å få forslag til HOVEDOPPGAVE, som er en del den akademiske søylen i ny studieplan fra 2015
 6. Utredning om lærings- og vurderingsformer i ny studieplan i medisin» (desember 2012). Utvalget tok i løpet av året også initiativ til tettere undervisningssamarbeid mellom kirurgiske og indremedisinske fag, men instituttene har ønsket å avvente dette til ny studieplan er i gang

Nyhetsbrev - ny studieplan i medisin K2 Nyt

Mitt UiB i ny studieplan «Medisin 2015» Vitenskapelig perspektiv: Genetikk fra 3. semester. Stephanie Le Hellard viser oppbygning av moduler og generell presentasjon av faget i Mitt UiB; Studentperspektiv: studenter på 3. semester presenterer sine erfaringer med Mitt UiB. Ved Maren Haukaas Myhre, Hilda Pernille Nordby og Babar Eide Kha Profesjonsstudiet i medisin fikk gradvis innført ny studieplan frem til høsten 2017. Faglig innhold og plan for undervisning er endret i ny studieplan. Her finner du tidligere eksamensoppgaver fra studieplanen som nå er faset ut

og at de ofte svekkes gjennom legestudiet. I ny studieplan for medisin er PASKON1 en viktig brikke i en profesjonalitetsakse som skal prege medisinstudiet i Bergen fra første til siste dag. Utviklingen vil fortsette i 2014 med videreføring av dette og utvikling av påbyggingsemner. Internasjonaliserin Ny studieplan i medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UIB Last ned høringsuttalelsen nedenfor 7. april 2014. Vedlegg. Ny studieplan i medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UIB.pdf. Last ned. Hva synes du om denne siden? Gi oss. Ny studieplan i medisin har trådd i kraft og gitt en ekstra giv til undervisningen i mange miljøer. Det er å merke seg at konkurranseutsatt forskningsfinansiering blir stadig viktigere. Ny studieplan medfører mer interaktiv og digital undervisning, større vekt på smågrupper og nye eksamensformer innenfor kravet til UiB om at emnene skal evalueres hvert tredje år/ hver tredje gang det blir undervist. Ingen av ernæringsemnene er enda lastet opp i Studiekvalitetsbasen til UiB. • Høring til makroplan for ny studieplan i medisin Høringsforslaget ble behandlet i ledergruppen og i EUU på K1. Alle seksjonen

Elektive perioder i ny studieplan medisin K2 Nyt

Halvdagsseminar om ny studieplan medisin fredag 11. november 2016. Vi møtes til felles drøftinger om arbeidet med ny studieplan i medisin - med hovedtema langsgående planlegging av fag. Tid: fredag 11. november kl. 08.30 - 11. 30 Sted: seminarrommet i Bikuben, konferansesenteret HU Anestesiologi har 1 klinisk smågruppe, fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 kliniske smågrupper og radiologi har 2 gruppeundervisninger Studenten må være til stede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet Ny studieplan for medisinstudiet vedtatt Fakultetsstyret har vedtatt revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Den nye studieplanen er vedtatt av fakultetsstyret. Revidert studieplan (pdf) Publisert 16. okt. 2013 14:30 - Sist endret 3. des. 2015 09:36

Vellykket OSCE-gjennomføring Det medisinske fakultet

Digitale litteraturlister på hele UiB. Ny studieplan i medisin. Primary Sidebar Widget Area. Search for: Search. HMS / HSE. Meld HMS-avvik her Report HSE non-conformities here. HMS-avvik 21.10.19; HMS-avvik studenter; HMS-avvik ansatte; Navigating in the newsletter vurderinger og ny studieplan for tannpleie være satsningsområder for 2013. Det vil også stå sentralt at man i løpet av våren 2013 jobber sammen med medisin for utvikling av det 1. studieåret ved odontologi i forbindelse med ny studieplan i medisin Prioriterte områder for 2013 vil knytte seg til ny studieplan i medisin og ny studieplan i farmasi. Administrasjonen på IBM er ellers, etter omorganiseringen, dimensjonert for drift, og planlegging av nye tiltak innenfor studiekvalitets- eller læringsmiljø vil derfor måtte holdes på et minimum. Rolf K. Reed Instituttleder Oddveig Åshei

Nye studieplan i medisin innfører OSCE-eksamen K2 Nyt

Studentundervisning - medisin; nye elektroniske

Disseksjon (medisin): 7 stk; Demonstrasjon (odontologi): 7 stk; Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kullet man rykker ned til En forsker ved UiB publiserte nylig et meget interessant vitenskapelig arbeid som potensielt kan bane vei for et nytt behandlingsprinsipp for å styrke muskulaturen. I et intervju med BT spurte journalisten om oppdagelsen kunne gi inntekter til forskeren eller UiB

«gammel» til «ny» plan, revisjonsarbeid og arbeid med felles læringsutbyttebeskrivelse, plan for evaluering av studieplanen og gjennomføring av nye tiltak i studieplanen Medisin 2015 (OSCE, elektive perioder, TVEPS). Innfasingen av ny studieplan er nå godt i gang og i 2016 har PUM behandlet tr Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin. Legg igjen en kommentar. Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin for april/mai 2017 finnes her. til og representere denn viktige og høyt kompetente gruppen av teknisk og administrativt ansatte som vi har ved MOF/UiB Medisin (profesjon) Studieplan Oslo 2014 Ny overordnet studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret i september 2013, og den reviderte studieplanen ble innført i perioden 2014-2017 Ved mindre enn 15 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. Kursundervisning er obligatorisk undervisning . Det er satt opp 14 kursdager (4 i øre-nese-halssykdommer, 4 i øyesykdommer, 3 i farmakologi, 1 i medisinsk genetikk, og 2 i medisinsk atferdsfag) i timeplanen På undervisningssiden har arbeidet med ny studieplan i medisin vært sentralt. Her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det skal også nevnes at farmasistudiet har jobbet med å få på plass undervisning i galenisk farmasi, som starter til høsten

Forskerlinjen medisin. Fordyp deg i et fagfelt og legg grunnlaget for en doktorgrad i medisin; En ny studie viser at Forskerlinjestudenter har 10 ganger så stor sannsynlighet for å gå videre med en doktorgrad. - Du må synes at forskning er morsomt 5. juli 2017 16:5 I forbindelse med prosessen mot ny studieplan i medisin har PUM i sin rådgivende rolle drøftet viktige momenter av både pedagogisk og innholdsmessig art. Dette resulterte i overlevering av en rapport til dekanatet desember 2011, som et av de viktige grunnlagsdokumentene for vedtak om ny studieplan fremover. Studentrepresentantene

implementere ny studieplan for medisinerstudiet og utarbeide mer opplasting av disse i Studiekvalitetsbasen til UiB • K2 bidrar med 2 representanter inn i prosjektgruppen for Ny studieplan for medisin. Dette blir et hovedområde for undervisningsarbeid i 2014 ny studieplan i medisin ved fakultetet er gjennomført så langt. Hun kommenterer de ferske rapportene fra begge studieplangrupper, og roser fakultetet for et arbeid med høy kvalitet og store visjoner. Samtidig bemerker hun at det blir et betydelig arbeid med kvalifisering av lærerkrefter ti Program for halvdagsseminar ny studieplan medisin 11. november - Fag på langs, samarbeid på tvers Legg igjen en kommentar Viser til tidligere invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin fredag 11. november kl. 08.30 - 11.30 (Bikuben konferansesenter, Haukeland) En fleksibel studieplan. Den nye planen vil være fullt implementert ved utgangen av 2017. Beslutningen om å starte implementeringen parallelt på første og fjerde år har gitt en kortere implementeringsperiode, men prosessen er blitt mer krevende

Her kan du finne oppgavesett fra tidligere gitte eksamener på masterprogrammet i odontologi Medisin (profesjon) Markering av jubileum og ny studieplan Markering av Det medisinske fakultets 200-års jubileum og ny studieplan for nye studenter og lærere. Servering av kake. Tid og sted: 14. aug. 2014 15:30, Atriet, Domus medica, sognsvannsveien 9, Gaustad. Publisert 17. juli 2014 15:34 - Sist endret 14. aug. 2014 09:35. Del på e-post. Ny studieplan. Arbeidsgruppene for den nye studieplanen i medisin la i januar fram sine rapporter for styringsgruppen under et felles stormøte. Alle studenter ble også invitert til et allmøte med dekan og visedekan. Det har vært mye spørsmål og synspunkter rundt disse rapportene, samt føringene for den nye studieplanen

ny studiemodell i medisin for å øke kapasiteten i legeutdanningen ved UiB. Dette kommer som et tilsvar til konklusjonene fra Grimstadutvalget om at Norge må utdanne flere leger for å møte fremtidens krav til helsetjenesten. Vestlandslegen går i korte trekk ut på at det tas opp et nyt Universitet i Stavanger møter Norges behov for flere studieplasser i medisin Debatten om det skal etableres ny medisinutdanning i Stavanger fortsetter. UiS beskyldes for å ikke ha en innovativ studieplan. Vi kjenner ikke detaljene i UiB sin innovative modell og kan ikke kommentere rundt dette

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin - Nyhetsbrev K

Kjære alle medisinstudenter, På fakultetsstyremøte 5. mars 2014 skal ny studieplan for medisinstudiet i Bergen vedtas. Dette er kanskje den største og viktigste endringen for vårt studium på over 20 år programstyret for lærerutdanning ved UiB 5. februar 2014 og i Utda nningsutvalget 12. mars 2014. Lærerutdanningsutvalget har parallelt med dette, og i samråd med instituttene, arbeidet med å få på plass endeli ge studieplaner. De fleste elementer er nå på plass og vedlagt er forslag til ny studieplan og nye studieløp

Studieplan - SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIUM / Nettspansk/ årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium, fjernundervising, 60 studiepoeng Ny studieplan som gjelder fra høsten 2005. Endringer godkjent av AU 10.05.2005 og 08.05.2006.. Generell fagomtale/presentasjon. Studentane skal først og fremst øva opp dei praktiske evnene i språket og få innsikt i moderne spansk språk Særemne uib medisin. Medisinstudiet kvalifiserer deg for forskarutdanning på ph.d.-programmet i medisin som fører fram til doktorgrad. Forskarlinjestudentar som etter fullført medisinstudium får opptak til ph.d.-programmet, vil kunne fullføre vidare utdanning på kortare tid Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen driver forskning på medisin og helse profesjonsstudiet i medisin ved UiB 2008-2010 I forståelse med daværende fakultetsledelse ble arbeidet som programsensor lagt opp slik at hvert pågående arbeid med ny studieplan. For mer spesifikk omtale av punktene nedenfor henvises til de enkelte delrapportene Ny studieplan medisin - sett fra IMB Karen Kristine Sørensen Nestleder undervisning, IM UiB har funnet det hensiktsmessig å benytte de nye studieplassene i en ny studieplan, kalt Vestlandslegen, som Det medisinske fakultet har arbeidet med i et par år. Utgangspunktet i den inngåtte intensjonsavtalen er at 20 av medisinstudentene som starter studieløpet ved UiB i Bergen høsten 2020, skal gjennomføre de siste tre årene av utdanningen i Stavanger

Halvdagsseminar ny studieplan medisin - Nyhetsbrev K

Nyhetsbrev ny studieplan medisin - Nyhetsbrev K

Studieseksjonen medisin uib. Studietilbudet ved Institutt for biomedisin administreres av studieseksjonen. Studieseksjonens funksjon er å koordinere og bistå med praktiske og administrative oppgaver knyttet til alle instituttets emner for ulike studieprogram ved fakultetet.Seksjonen har også et administrativt ansvar for masterprogrammet i biomedisin. Han fortel at det har vorte jobba med ein ny studieplan for medisin, og at tida der ein sa at «Hallo, de er kremen av norsk ungdom. Klokka 14 begynner me med kjemi» er forbi. På oppstartmøtet vil dei både få litt informasjon, svara på ei uhøgtideleg spørjeundersøking og viktigast: Verta delt inn i mindre grupper - Nytt program opprettet fordi det er foretatt små justeringer i det faglige innholdet. - Nytt program opprettet på grunnlag av intern omstrukturering innenfor et fagfelt. - Nytt program opprettet på grunn av interne behov ved institusjonen, f.eks behov for å kunne skille ut spesifikke studenter Odontologi er et fag i stadig utvikling, samtidig som det kombinerer medisin og håndverk i samspill med mennesker. Å være tannlege er både utfordrende, krevende og givende. Spørsmål om studiet Kontaktpersone

Nyhetsbrev for ny studieplan i medisin August 2017 K2 Nyt

Studieplan, 2012-planen, inludert emenbeskrivelser oppdatert pr 30.mai 2018. Det er vedtatt nye emnebeskrivelser for 4.studieår i februar 2015. Se oversikten over emner og delemner. Se side. Gammel studieplan.Siste kull på denne planen er MK1 Fordeling oppgaver / myndighet mellom fakultet og institutt, og kanskje også Studieadministrativ avdeling ved UiB. Fordeling av oppgaver internt i seksjonen. Hvilke systemer brukes til hva. FS-kurs. Kort sikt: overlevelse. Ny studieplan i medisin. Author: Birgitte Skjeldal Hageseter Created Date: 12/05/2014 03:19:0 og HiB (medisin/biologi) • Forslag til nye emner, både «generelle» (som «legemiddel lovgivning») og disiplinrettede (som «radiofarmasøytisk kjemi») Undervannsteknologi • Studieplan med eksisterende emner fra UiB (hovedsakelig disiplin) og HiB (disiplin og tverrfaglige mfu@uib.no. Referat MFU-m Psykiatripraksis - kollisjon mellom gammel og ny studieplan høst 2016 og vår 2017. To kull skal ha psykiatri samme semester, og for å løse dette har fakultetet måttet kutte en uke praksis for kull 12 og 13. Praksisperioden blir derfor tre uker i stedet for fire UiB i media-En av Norges mest spennende historier; Unødvendig utredning om spesialitet i palliativ medisin; Jusprofessorer: Slik kan Sanner følge opp Tangen-saken; Tre nye smittede i Bergen; Tre nye smittet i Berge

Ny revidert studieplan i medisin ved UiT Norges arktiske

Nytt styre, nye instituttledere og tilsettingsprosess

Video: Seminar om ny studieplan i medisin 4

301 Moved PermanentlyÅrets priser 2011 vinnereDom i sak mot Innovest AS | Universitetet i BergenForskerkurs | Det medisinske fakultet | Universitetet i Bergen

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, Eksamenskvalitet og innføring av gradert karakterskala ved profesjonsstudiet i medisin (2016) UiO > Det medisinske fakultet > Om fakultetet > Besøksadresse. Sogn Arena Klaus Torgårds vei 3, 2. etg 0372 OSLO. Postadresse. Postboks 1078. Fakultet for medisin og helsevitenskap side 1. Studieplan for bachelor i radiografi . Dette er en foreløpig studieplan som er godkjent av dekanen ved MH 12.09.19. Vi tar forbehold om mindre endringer i endelig studieplan for studieåret 2020/2021. 0. Om studieprogrammet . Navn på studie-programme Samleside for studieinformasjon til studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Finner du ikke det du leter etter? Spør en studieveileder. English.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Ny revidert studieplan i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Skip to content. Hjem; STUDIEÅRENE. 1.året - MED-1501. Delemne 1.1: HEL-FEL, Fellsekurs Helsefakultetet; Delemne 1.2: Introduksjon til medisin og odontologistudiet; Delemne 1.3: Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1 Halvdagsseminar om studieplan Medisin 2015 - onsdag 18. april 2018. This form is currently inactive.. Spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin . Med forbehold om godkjenning av studieplan planlegges det oppstart av spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin fra høsten 2021. Kunngjøring om opptak er publisert i juni utgaven av tannlegestidsskriftet Tidene

 • Harrisburg.
 • Grind trapp.
 • Motorcykler bakken 2018.
 • Lahnstein hochwasser.
 • Thumbs up unicode.
 • Shinee death.
 • Modem router forskjell.
 • Goldendoodle verhalten.
 • Sende pakke med fedex.
 • Frog.
 • Byggingeniør bergen.
 • Stokk synonym.
 • Salaby quiz.
 • Ark deaodon.
 • Legoland billetter 2018.
 • Hdr fotografie tipps.
 • Amerikanske cupcakes.
 • Partnersuche julia.
 • Google karriere frankfurt.
 • Webcam eidsbugarden.
 • Stage club erfurt erfurt.
 • Skolopender bitt.
 • Neglbaren bodø.
 • Vealøs fra lensmannseter.
 • Frieri til mann.
 • Bullmastiff lynne.
 • X games 2018 aspen.
 • Dubai mall.
 • Eiendomsmegling sarpsborg.
 • Tyler perry's boo 2 a madea halloween lexy panterra.
 • Nike pro tights grå.
 • Blande vin og sprit kryssord.
 • Band på uniform kryssord.
 • Hvordan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
 • Rolf schult sohn.
 • Automobil center stuttgart erfahrungen.
 • Persönliche worte für trauerkarte.
 • Dodge ram 3.0 diesel.
 • Rbkweb.
 • Sigma matematikk 2p.
 • Webtrening.