Home

Madrs självskattning

Tolkning av MADRS-S - Distriktsläkare

 1. MADRS självskattning Skattningsinstrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer deprimerad. Instrumentet är mycket väl studerat och används i många vetenskapliga utvärderingar av depression världen över
 2. MADRS SJÄLVSKATTNING . Det är helt frivilligt att besvara frågorna i formuläret. Genom att besvara dem ger du ditt samtycke till att din behandlare får ta del av resultatet. Avsikten med frågorna är att få en detalje-rad bild av hur du mår psykiskt. Du och din behandlare kom-mer att diskutera resultaten, som kan ha betydelse för val a
 3. MADRS-S är ett frågeformulär där en patient själv får svara på nio frågor om sitt psykiska tillstånd. Frågorna omfattar sinnesstämning, oro, matlust och tar även upp förmåga att koncentrera sig och initiativförmåga. Varje fråga ger mellan 0 och 6 poäng. Maximal poäng är 54 poäng
 4. MADRS-S är bara ett hjälpmedel i bedömningen av depression och måste värderas tillsammans med andra kliniska variabler. Det är viktigt att titta på vilka frågor som ger höga poäng. Speciellt viktig är höga poäng på livsleda och självmordstankar och en bedömning av suicidalitet bör alltid göras
 5. MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (Montgomery Åsberg 1979). Skalan är utvecklad ur ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale). Instrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt)

MADRS självskattning Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. Tolkning 0-11 poäng ej deprimerad 12-20 poäng mild depression >20 poäng indikerar hög sannolikhet för egentlig depression om tillståndet har varat mer än 2 veckor >40 poäng bör inläggning på psykiatrisk klink överväga MADRS självskattning för depression. Är du deprimerad eller känner du dig bara lite låg? Testa ditt sinnestillstånd genom att svara på nio frågor och få svar på hur du mår just nu. Uppdaterad den: 2014-02-28. Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor farsi/dari MADRS SJÄLVSKATTNING Namn Personnummer Datum ۶ ات ۰ دادعا ی íر ار ینا íر تلاکشم نازیم ا ìترابع نیا .دشاب هتشاد تسا نکمم درف کی هک تسا یفلتخم یا ìتلاح هرابرد فتلخم ترابع دنچ لماش ریز تلااؤ

- MADRS - självskattning för att bedöma grad av depression. Denna skala är lämplig att använda vid misstanke om depression och vid uppföljning för att följa depressionsutveckling. Skalorna nedan kräver utbildning och är mer omfattande MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) Ref: Montgomery S, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 1979; 134: 382-9. Skattningsformulär Namn Ålder Kön Datum Kod Summa Instruktion till skattaren: Skattningen bör baseras på en flexibel klinisk intervju. Patienten uppmanas.

MADRS-S (MADRS självskattning) Karolinska Institutet, Stockholm. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, KOM IHÅG, att bedömningen endast gäller de tre senaste dagarna Psykiatriska skattningsskalor del 1, MADRS-S, (MADRS egenbedömning) Utskrift den 2004-09-1 3. Sömn Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur d MADRS självskattning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (Montgomery Åsberg 1979). Skalan är utvecklad ur ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale) MADRS avser expertbedömning av depression och har 10 frågor med max 60 poäng 0 - 6 poäng ingen depression 7 - 19 poäng mild depression 20 - 34 poäng måttlig depressio Tolkning av MADRS-S MADRS-S är en självskattningsskala för att bedöma svårighetsgraden av depression. MADRS-S innehåller 9 frågor som kan ge mellan 0-6 poäng

Madrs Självskattning För Depression Behandling av Beckett Keery Läs om Madrs Självskattning För Depression Behandling historiereller se صوفيا ليليس [2020] och igen Presenten Mjölby

Tolkning av MADRS-S för bedömning av depression

MADRS-S - självskattningsskala för patient av depression. Tolkning av MADRS-S. GDS - Geriatric Depression Scale - bedömning av depression hos äldre patienter. Läs mer: Fler psykiatriska skattningsskalor för självskattning och screening med tolkning från Stockholms Läns Landsting. Stroke Instrumentet finns som självskattning och föräldraskattning. MADRS-S (PDF, öppnas i nytt fönster) PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) Ett formulär som mäter psykisk ohälsa i form av depressiva symptom. Formuläret mäter allvarlighetsgraden av symptomen under de senaste två veckorna Madrs test online. MADRS. MADRS (Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale) er et reliabelt instrument som kombinerer frekvens og intensitet av symptomene.. Bruk av MADRS-skjemaet. Skjemaet dekker 10 emner, hvorav legen spør om 9, mens ett observeres MADRS självskattning. Sidan 1. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale. Skattningsinstrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så. teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer. deprimerad. Instrumentet är mycket väl studerat och används i mång

SJÄLVSKATTNING AV DEPRESSION FÖR TONÅRINGAR Namn:_____ Datum:_____ Ringa in det svar under rubrikerna som bäst beskriver hur du känt dig de senaste 7 dagarna. 5. Känna sig ledsen: 0 Jag känner mig inte nere, olycklig, sorgsen eller eländig Hitta formuläret här: DSM-5 - Självskattning av aktuella symtom Självskattningsskalan för DSM-5 är tänkt att underlättare för läkare att översiktligt identifiera problemområden för en patient inom psykiatrisk diagnostik. Skalan kan också användas för att följa förändringar i patientens symtombild över tid. Självskattningsformuläret är avsett för vuxna. Det innehållet. MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS. Den kan med fördel användas för bedömning av depression eller depressiva symtom samt för att följa förloppet vid depression . Många barn och vuxna med kognitiva svårigheter och som har svårt att kommunicera och uttrycka sina känslor blir hjälpta av bildstöd Å Jag känner mig spänd och nervös: Mestadels 3 Ofta 2 Av och till 1 Inte alls 0 D Jag upattar fortfarande saker jag tidigare upattat

GAD-7 självskattningsfrågor . Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta: . Inte Alls Flera Dagar Flertalet Dagar Daglige MADRS-S är ett självskattningstest för depression som ofta används i psykiatrin. Du svarar på nio frågor där du kan välja mellan sex svarsalternativ med olika poäng. Välj ett alternativ per fråga och tänk inte allt för mycket på frågan. Du ska svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste tre dagarna Självskattning av ditt sinnestillstånd [MADRS]. [Ref: Montgomery S, Åsberg M.A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 1979; 134: 382-9. Självskattning av depression hos patienter med hjärtsjukdom (MADRS-S). Reliabiliteten analyserades genom att mäta den interna konsistensen och faktorstrukturen genom en faktoranalys. Resultat: Känsloläge kunde med MADRS-S som kriterium anses h

Forumtråd: Madrs självskattning för deprimerade. Jag skulle vilja dela med mig (särskilt till defekto om du läser detta) av informationen jag läste här på netdoktor) Här på netdoktor finns MADRS test för deprimerade. Enligt testet bör man om resultaten visar En fördel med en självskattning som upprepas under ett antal besök kan vara att patienten själv kan se att poängen sjunker. Att han faktiskt blivit något bättre. En annan fördel är att psykiatern kan jämföra sin bedömning, gjord utifrån samtalet, med patientens egen skattning

Madrs-s montgomery sberg rating depression scale. Mer information full storlek Madrs Självskattning För Depression Behandling bild. Internatbehandling hjälper lärare med utmattningssyndrom. BAKGRUND Suicid är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland 15-44 år gamla män samt numera också den vanligaste bland 15-29 år gamla kvinnor. Suicid är 2-3 gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordstalen minskade påtagligt under 1980- och 1990-talet, allra tydligast bland människor i medelåldern. Det fanns en minskning också bland de äldsta, men [ KEDS, självskattningstest för utmattningssyndrom. KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet

Missbruk: auditaudit_tolkning DUDIT Tolkning Dudit+Dudit-E Bipolär: HCL32 Kliniskt Version HCL32_R1_svmanual MDQ MDQ_tolkning ymrs Depression: madrs madrs_s ph är nedsatt har värdet av självskattning ifrågasatts. Det kan gälla psykoser men även svåra melankoliska depressioner, där också patientens kognitiva förmåga är påverkad. Värdet av självskattning vid ångesttillstånd anses bättre än vid depressioner. Ett återkom Depression madrs tolkning. MADRS-S är ett frågeformulär där en patient själv får svara på nio frågor om sitt psykiska tillstånd. Frågorna omfattar sinnesstämning, oro, matlust och tar även upp förmåga att koncentrera sig och. MADRS-S skalan (pdf, nytt fönster) Självskattning vid depression - 9 frågor. MADRS-S tolkning (pdf, nytt fönster) Suicidstegen formulär (pdf, nytt fönster) Visar successiv stegring av suicidtankar. Ju högre nivå ju större risk för suicidal utveckling. Suicidstegen text (pdf, nytt fönster) SAD(länk Resultatet av KEDS självskattning blir inte bättre än hur ärlig du är mot dig själv och avsikten är att du ska skatta din upplevelse här och nu. Därför ska du svara på frågorna utifrån ett 2 veckors tidsperspektiv. Vill du testa dig själv så gör du det här. Kunskap är makt.

Testa dig själv - Depression (MADRS) Doktorn

Du kan själv göra MADRS självskattning här. Bo 55 år. Sjukdomshistoria. Bo är en 55-årig man och egen företagare. Han var tidigare framgångsrik men har nu allt större svårigheter att sköta företaget på grund av återkommande depressionsperioder MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (Montgomery Åsberg 1979). Skalan är utvecklad ut ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale). Instruktion till skattaren: Skattningen bör baseras på en flexibel klinisk intervju Skattningsskalor finns i form av HAD (Hospital Anxiety and Depression scale), MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Självskattning) och GDS (Geriatric Depression Scale). För uppföljning av given behandling användes ofta MADRS-S. Behandling. Depression behandlas farmakologiskt med SSRI-preparat som förstahandsmedel Den vanligaste i Sverige är MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) och dess variant för självskattning (MADRS-S). Indikatorn visar andelen behandlingsserier där sådan skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter ECT. Enbart initiala och täta behandlingsserier omfattas, inte så kallade underhålls-ECT

ISM-formuläret Självskattat utmattningssyndrom (s-UMS) har utvecklats vid Institutet för stressmedicin. Det är avsett som ett hjälpmedel att identifiera individer som har utveckla Depression test madrs. MADRS. MADRS (Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale) er et reliabelt instrument som kombinerer frekvens og intensitet av symptomene.. Bruk av MADRS-skjemaet.Skjemaet dekker 10 emner, hvorav legen spør om 9, mens ett observeres. Man kan også bruke opplysninger fra pårørende og pleiepersonell ved skåringen Lenke: MADRS-S - Montgomery and Åsberg Depression.

MADRS självskattning för depression - Netdokto

MADRS kan predicera suicidhandling. Metod för den systematiska översikten. Den systematiska översikten genomfördes enligt SBU:s metodik. Studie-deltagarna kunde vara personer i alla åldrar som sökt vård. Deltagarnas risk för framtida suicidhandling bedömdes med ett instrument och vi MADRS-S, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, självskattning ^ x Självskattningsvarianten av MADRS. Innehåller emellertid bara nio frågor varför maximal poäng blir 54. Man har studerat hur pass väl resultatet vid självskattning (MADRS-S) stämmer överens med det resultat man får om man istället intervjuar patienten (MADRS) MADRS (depression) Post by Admin2 » Tue Sep 19, 2017 10:14 am MADRS självskattning depression. MADRS_(klinikerversion).pdf. You do not have the required permissions to view the files attached to this post. Top. 1 post • Page 1 of 1. Return to Skattningsformulär. De skalor vi vanligtvis går igenom första samtalet är PHQ-9 och GAD-7. Anledningen är dels att skalorna är relativt enkla att fylla i vilket för att patienter som inte fyllt i skalorna innan bedömningssamtalet kan göra det direkt vid bedömningen Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd

farsi/dari MADRS SJÄLVSKATTNING

Audiogram FORMULÄR för hörselkurva. Begäran om polishandräckning vid vårdintyg. Beslutsstöd - SBAR den blankett kommunsköterska använder vid rådfrågning . Frågeformulär om smärtproblem ENKÄT för utredning av psykosociala riskfaktorer vid smärta i rörelseapparaten Omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas är ett effektivt uppslagsverk för alla verksamma inom hälso- och sjukvården som exempelvis studenter, sjuksköterskor, allmänläkare och andra specialister MADRS-S - Montgomery Självskattning Antal frågor Nio frågor Tidskrav -10 minuter. Tolkningsstöd Manual finns ej Legitimationskrav Nej Licenskrav Nej Kostnad Formulär kan laddas ner utan kostnad Administration Fylls i manuellt på papper erfarenhet • Montgomery-Asberg depression rating scale (MADRS-S) - självskattning gällande depression. Särskild observans på fråga nr 9 (livslust). • Children's Depression Inventory (CDI) - självskattning gällande depression hos barn och ungdomar. Fråga 9 handlar om självmordstankar

Strukturerad suicidriskbedömning - vuxenpsykiatr

självskattning med Cognitive failure questionnaire (CFQ) och kvinnorna rapporterar signifikant mer svårigheter än män. Under första året av behandlingen förbättras de kognitiva svårigheterna, men patienterna upplever fortsatta besvär och befinner sig fortfarande på hög nivå i sin självskattning efter 1 år Formuläret kan användas för självskattning av klienten eller som underlag för en strukturerad intervju. Det kan användas i samband med tagning av anamnes, allmän hälsoundersökning eller liknande. Innehåll och genomförande Konstruktion Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Manual för Motivationshöjande behandling MET (Motivational Enhancement Therapy)!!!!! Svensk!reviderad!version!av:!Anders!Hammarberg,!Sven!Andreasson,!ClaudiaFahlke,!

Video: MADRS självskattning DEPRIMERAD

Läkarhuset i Östersund www

Madrs Självskattning För Depression Behandlin

MADRS självskattning - fBanken Montgomery Åsberg Depression Rating Scale. Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur MADRS-SR_(Nassjo).pd Nu har jag landat hemma igen. Var ner och träffade psykdoktorn. Fick papper i handen för att göra en MADRS självskattning. Jag summerade och såg på den höga siffran. Jag har aldrig haft en så hög siffra. Jag kollade upp hur de gör tolkningen och vad det mitt höga värde betyder. Jag ligger på gränsen till: Bör inläggnin BILAGA 1 - MadrS _____ _____ Självskattning (Enl. MadrS) I detta frågeformulär som består av nio frågor vill vi att du ska gradera hur du mått under de senaste tre dygnen. Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, frånvaro av obehag till maximalt. Marie är en av mina stora förebilder och skapade MADRS redan 1979 tillsammans med den brittiske psykiatrikern Stuart Montgomery. MADRS, online, psykisk ohälsa, självskattning, självtest, test. Sök. Sök efter: Jag heter Christian Dahlström och är journalist och författare. Läs mer om mig här! Mest läst senaste veckan Affektiva mottagningen M59 Fax 585 866 30 Tel 585 866 26, 585 866 34 ASRS-v1.1 Tolkning av testresultat Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v1.1) Instruktioner till Symtom-checklista

Skattningsskalor - KBT i Primärvårde

Självskattning utfördes (före och efter) med: HADS (ångest, de- Där-utöver besvarade deltagarna MADRS, som mäter graden av nedstämdhet, före första gruppträffen och åtta månader efter avslutad kurs. Resultaten vi-sade, att interventionen fick positiva reaktioner i utvärdering och intervjue psala universitet (Per Carlbring) formulärsammanställning_028 Version: 2005-11-01 formulärsammanställning_028 Version: 2005-11-0 Affektiva mottagningen M59 Fax 585 866 30 Tel 585 866 26, 585 866 34 AS-18 Tolkning av testresultat Tolkning av affektiv självskattningskala Skalan är ett självskattningsinstrument för affektiva symtom under den senaste veckan ASRS-screening för vuxen-ADHD är en självskattning avsedd att användas för att skatta frekvens av ADHD-symtom under de senaste sex månaderna hos personer ≥ 18 år (DSM-IV-kriterium A). Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte Har patienten självskattat MADRS-S? Ja, svar på varje delfråga finns Ja, endast totalpoäng kan anges Nej, patienten kunde pga sitt psykiska tillstånd ej genomföra självskattning Nej Uppgift saknas 35b. Om ja, ange datum för självskattning _____ 35c. Om ja, ange total självskattad MADRS-S poäng

Informationsdatabas för formulär - fBanken

Självskattning depression madrs självskattning för

Blanketter, läkarintyg från Försäkringskassan, MMT, MADRS

MADRS självskattning Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare. Giltig fr.o.m: 2020-02-11 Giltig t.o.m: 2023-02-11 Identifierare: 31619 Depression hos äldre Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-05-06 Sida 5 av 5 självskattning enligt MADRS (r=0,85). Vid bedömning av förekomst av depression enligt struk-turerad intervju (SPIFA) respektive förekomst av depression Tolkning av MADRS-S för bedömning av depression ; Skattningsskala in English with contextual example ; Geriatric Depression Scale Swedis ; www.1177.s ; Video: MADRS självskattning för depression - Netdokt MADRS (självskattning) Läkarstudenter sägs ofta ha ett stålmannen-komplex vilket kan yttra sig som att man har svårt för att medge svaghet (överdriven stolthet) eller inte vill belasta andra med sina bekymmer (överdrivet självoffrande) Självskattning Självskattning Självskattning Självskattning Självskattning Psykiska ohälsa Psykisk ohälsa Kriser, sorg, relationsproblem, psykosocial belastning exv. < 30 p på LSAS eller < 9 p på MADRS Bedömning 1 Steg 1 Bedömning 2 Steg 2 Självskattningar. Bedömning 1 Steg 1 Bedömning 2 Steg 2 Självskattningar Steg 1 N=39

Instrument och formulär för individ och grup

Madrs test online — spørsmål 1 skal vurderes etter

- Montgomery-Asberg depression rating scale (MADRS-S) - självskattning gällande depression. Särskild observans på fråga nr 9 (livslust). - Children's Depression Inventory (CDI) - självskattning gällande depression hos barn och ungdomar. Fråga 9 handlar om självmordstankar Det finns många skattningsinstrument och skalor som används vid utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning. Medarbetare vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har medverkat vid översättning till svenska och bearbetning av flera av instrumenten

MADRS självskattning - Yump

Sök på LIO.se. Behandlingsstöd Vårdprogram/ Vårdprocessprogram Styrande dokument (PM/Riktlinjer MADRS självskattning Men nej, jag har inte varit I kontakt med vården, bara en skolkurator. Anmäl; L Y S. 28 Aug 2020, 08:35. Uttråkad_stadsbo: 35 ungefär?Det är väldigt högt, jag tycker att du borde få prata med en psykolog, kanske även få antidepressiv medicin i början. Det blir bara värre om inget görs. Du har iaf. MADRS självskattning Skattningsinstrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt) The overall cure rate for Burkitt's lymphoma in developed countries is about 90%, but worse in low-income countries. Burkitt's lymphoma is uncommon in adults,

Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos Googles reklamfilm med en amerikan i Paris har varit omtalad. Går jag igenom vad jag själv sökt på den senaste tiden utspelar sig en annorlunda historia. Slutet är inte här än men jag tror inte det blir Search on. Jan 24, 2010 5:10pm Searched for suicide faq - Viewed 1 result Suicide Faq - davesource.co Adhd hos vuxna ASRS (6 frågor) Adhd hos vuxna ASRS (18 frågor) Tolkning ASRS v 1.1 : Sömndagbok: MADRS-S (Depression självskattning) ASRS ( Vuxen ADHD ASRS som visitationsredskab 15 3.1 Fokuseret spørgsmål 1 15 3.2 Anbefaling 15 3.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser 15 3. • Nedstämdhet - GDS-20, Geriatric depression scale-20, MADRS-självskattning. • Decubitus - Norton scale skala. Distriktssköterskas sammansatta bedömning vid hembesöket: • Egenvård • Enstaka hembesök av Dsk • Vårdplanering i hemmet - utifrån patientens behov sammankalla

 • Fjerne maling fra terrassegulv.
 • Rått og sanselig.
 • Hoteller i monterey california.
 • Merkelige norske lover.
 • Landfeste flytebrygge.
 • Kommuner nord trøndelag kart.
 • Grüngutannahme hildesheim kostenlos.
 • Glassmaling biltema.
 • Shania twain biljetter.
 • Kapitolinische museen preis.
 • Nyeste ipad 2017.
 • Pentax zoom.
 • Salaby quiz.
 • Arbeitsamt marl arbeitslos melden.
 • Illustrert farmakologi nettressurs.
 • Stellenangebote bad homburg teilzeit.
 • Berlin tiergarten park.
 • Büro jobs bremerhaven.
 • Game of thrones doll divine.
 • Diktat getrennt und zusammenschreibung klasse 9.
 • Aktivitetsplanlegger ndla.
 • Blafre sekk lilla.
 • Ordnungsamt krefeld falschparker.
 • Lån penger på minuttet.
 • Kanarifugl oppdrett.
 • Flyer hintergrund vorlagen kostenlos.
 • Raumplan uni jena.
 • Minoritetsspråklige i barnehagen.
 • Connect bose qc35 to windows 10.
 • Kraft foods produkter.
 • Gebäudereinigung winterdienst.
 • Uni augsburg online portal.
 • Interiør bilder på vegg.
 • Pulverbeschichtung hannover pattensen.
 • Samsung galaxy j3 wikipedia.
 • Farbfotografie 1907.
 • Uttale celtic.
 • Wikipedia pennywise.
 • Ødem etter fødsel.
 • Den kinesiske mur fra verdensrommet.
 • Only you schmuck.