Home

Kildekritikk eksempel historie

Kildekritikk og kildegransking - Norgeshistori

Kildekritik eksempel Historisk Metod

Kildehenvisning Eksempel Historisk Metode og Kildebru

Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og. Kildekritikk er et redskap for å avgjøre hvordan man skal tolke kilder. Innen nordisk og tysk historieskrivning regnes den kildekritiske metode som et helt sentralt element i historikerens arbeid. Kildekritikken bidrar til at man kan avgjøre hvordan man skal vektlegge ulike kilder, hvordan man avgjør konflikter mellom ulike kilder og hvordan man tolker kilden Kildekritikk - et sett av Som beretning vil Maktutredningen brukes som en fortelling om hva som faktisk skjedde i norsk politisk historie 1980-2003. For å oppsummere: Skal en bruke et massemateriale som for eksempel aviser, må en velge representative eksempler. Neste oppgave: Finne kildens opphav,. Kildekritikk i historiefaget. Den kildekritiske metode er et sett med prinsipper for hvordan man skal tolke kilder fra fortiden dersom en ønsker å tilstrebe størst mulig grad av sannhet i forståelsen av fortiden. I de nordiske og tysktalende land regnes den kildekritiske metode som selve metoden innen historiefaget. De kildekritiske prinsippene skal muliggjøre at en kan avsløre tendens.

Kildekritikk: Hvordan granske en kilde? - Norgeshistori

 1. Kildekritikk er viktig for eksempel når du skal hente inn informasjon eller fakta til en skoleoppgave. Målet er å være kritisk til om kildene du bruker faktisk er til å stole på. Hvor har de som har skrevet dette funnet informasjonen? Kan jeg stole på det de skriver
 2. Kilder og kildekritikk. Kunnskap i historie bygger alltid på kilder, og da sier det seg selv at det er viktig for en som studierer historie, å være kritisk til kildene. Kilder kan Individuelle kilder: Typiske eksempler her er dagbøker eller memoarer..
 3. Her er et eksempel: På vei til skolen klarer du å kjøre sykkelen din rett inn i en bil. Du forteller om denne hendelsen til vennene dine på skolen samme morgen. Din historie er da en førstehåndsberetning. Senere på dagen forteller vennene dine til de andre i klassen om uhellet ditt. Deres historie er da en andrehåndsberetning

Kildekritikk Du Bestemme

Særlig i eldre historie, I dagligspråk brukes begrepet «kildekritikk» mest om å utvise sunn kritisk sans til informasjon, for eksempel undersøke om en kilde er autoritativ, politisk farget eller bærer preg av markedsføring. Innen journalistikk brukes også begrepet kildekritikk,. Men de var ikke så flinke til å se på nettadressen for eksempel, eller å se om det var oppgitt en journalist eller redaktør, sier han. Publisert 09.05.2019, kl. 13.04 Del på Faceboo Historie-kritiske metoder er grunnleggende verktøy i historiefaget. Historie er ikke fortellinger om sannheten av hva som skjedde, men tolkninger av fortiden ut fra ulike synsvinkler, som alltid er påvirket av historikerens samtid. Historikeren bruker flere verktøy/metodikker til å utføre denne jobben Kildekritikk er en viktig del av digital kompetanse som er én av de fem grunnleggende ferdighetene man skal tilegne seg på skolen. Hvis nettsiden derimot har et påfallende lekkert design med for eksempel sterke farger eller spennende animasjoner er dette ofte et tegn på at informasjonen har salgs- eller underholdningsformål

Historie Vg2 og Vg3 - Hva er en historisk kilde? - NDL

 1. Kilder og kildekritikk. Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større
 2. dre sant når vi oversvømmes av kompleks informasjon som vi har begrensede muligheter til å mene noe om
 3. Det er for eksempel ikke skrivefeil i artikkelen. Teksten inneholder også mange kilder. Ikke bare det, men kildene er oppført med lenker slik at vi selv kan sjekke om kildene holder mål. Del 3 av testen er bestått. **Finner du svarene du trenger? Ja. Vi var på jakt etter en kort beskrivelse av hva kildekritikk går ut på, og det fant vi
 4. gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse ; Når en har kommet så langt i historien, Elevene bør ha trening i kildekritikk og kunne vise forståelse for at historien kan framstilles på forskjellige måter
 5. Kildekritikk. Hver dag møter du en strøm av informasjon. Det er fort gjort å bli lurt om du ikke er kritisk til opplysningene du får servert. Skrevet av Silje Thalberg, journalist og lærer. En kilde er noe som gir oss informasjon. Det kan for eksempel være en person, en bok, en film eller en nettside
 6. Eksempler på kilder kan være bøker, rapporter, tidsskriftsartikler, nettsider, offentlige meldinger, aviser, musikk, kart, intervjuer eller avhandlinger. Vurder nøye Når du har søkt og funnet aktuell faglitteratur må du ta for deg kildene og vurdere kritisk kvaliteten på informasjonen. Nyttige nettressurser om kildekritikk
 7. Denne situasjonen er bakgrunnen for Wineburgs argument, fremlagt lenge før presidentvalgkampen i 2016, at historisk tenkning ikke handler om historie. Wineburgs poeng er altså ikke knyttet til valgkampen, selv om «Birther»-bevegelsen som Trump har støttet har vært et viktig eksempel for Wineburg

Mange norske elever sliter med kildekritikk De fleste norske 15-åringer vet ikke hvordan de kan undersøke om kilder er til å stole på, og de vet mindre om kildekritikk enn andre nordiske elever Selv om ordet kildekritikk er mest utbredt i historiefaget, er det egentlig noe de fleste fag og forskere driver med. Vi er ikke bare kildekritiske til datamaterialet og kildene våre, vi er også kildekritiske når vi leser annen forskning eller kilder til kunnskap. Har dere for eksempel tenkt på hvem som har skrevet lærebøkene dere bruker Hvorfor lære om kildekritikk . For bare noen år siden var kildekritikk noe vi lærte om på skolen i forbindelse med oppgaveskriving. I arbeidslivet var det noe enkelte yrkesgrupper forholdt seg til, for eksempel forskere, journalister og bibliotekarer. Nå er kildekritikk blitt noe alle må utøve nesten hver eneste dag Det er fort gjort å bli lurt om du ikke er kritisk til opplysningene du får servert

Kildekritikk er å vurdere det dokumentet du har foran deg. Eller du kan ha blitt fortalt en historie da du var liten? La oss ta et lite eksempel. Dersom bestemor hadde skrevet om en fødsel, og når det skjedde, er hun en primærkilde, da hun var til stede under hendelsen (fødselen) Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet. For å granske og bruke kilder må du gjennom punktene under. Du trenger ikke følge punktene i denne rekkefølgen, men du må være innom alle. Da lærer du deg etter hvert å være kildekritisk og vurdere hva slags kilder du kan stole på. Kildekritikk handler ogs

Kildekritikk er en selvfølgelig del av historie som vitenskapsfag, men å undervise i kildekritikk handler om mer enn å undervise i vitenskapelig metode. Jeg vil vise at kildekritikk ikke bare handler om å få innsikt i en historikers arbeid eller historie som disiplin, men også om historiebevissthet Oppdiktede historier. Falske nyheter, eller fabrikkerte nyheter, Donald Trump kaller for eksempel nyheter som setter han i et dårlig lys for «fake news». Slike eksempler finner vi også i Norge. Nyheter man ikke liker kan ikke kalles falske nyheter. Mer opplæring i kildekritikk Falske nyheter har en lang historie og kan ikke knyttes til noen bestemt ideologi eller teknologi. Samtidig er det slik at økt kunnskap om meningsdannelse og mediebruk samt tilgang til ulike typer informasjonsteknologi har gjort det enklere å produsere og formidle slike fremstillinger nå enn tidligere.. For eksempel var det i 2017 vanlig å spre slike saker ved hjelp av sosiale medier kildekritikk hvordan kan vi stole på informasjon vi finner på nettet? Det kan være vanskelig å finne ut hvem for eksempel utgiver av et nettsted er. Husk at du kan spørre en lærer om råd når du ønsker å bruke informasjon i arbeidet ditt

Kildekritikk eller kjeldekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon. I dagligtale brukes det gjerne om evne til å skille seriøse fra useriøse informasjonskilder eller evne til å utvise sunn kritisk sans til informasjon. I forskning er kildekritikk en metode med et sett prinsipper for hvordan systematisk å vurdere kilder ut fra hvem. Oppgåve om kildekritikk Forskjellane på en primær og sekundær kilder er at en primærkilde er den eldste bevarte skildringa av ei historisk begivenhet, eller alle kilder som omhandla førstehands oppfatning av en situasjon. Som f.eks et brev, foto, bøker osv som har overlevd og ikke blitt endret eller gjort nokke fornying med. Men e

Kilder - Mennesker i tid 1 - historie Vg

Kildekritikk (eller informasjonsevaluering) er prosessen med å evaluere en informasjonskilde, dvs. et dokument, en person, en tale, et fingeravtrykk, et foto, en observasjon eller noe som brukes for å få kunnskap.I forhold til et gitt formål kan en gitt informasjonskilde være mer eller mindre gyldig, pålitelig eller relevant. Stort sett er kildekritikk den tverrfaglige studien av. Med kildekritikk menes at man skal være kritisk til den kilden man har hentet informasjon ifra. Kilder kan være, radio, tv, aviser, bøker, bilder, internett m.fl. Allerede på 1800-tallet ble kildekritikk som metode utviklet av historikere og blir i dag brukt i de fleste fag Kildekritikk Her er eksempler på hvordan du vurderer ulike kilder som bøker, vitenskapelige artikler, aviser, nettsider, oppslagsverk og offentlige dokumenter (Kildekompasset). Kildevurdering Om å vurdere kilders kvalitet og relevans (Søk og Skriv). Om å velge kilder Tips til hvordan velge gode kilder (VIKO) Hvordan utøve kildekritikk?Still deg selv disse spørsmålene:<br />Er kilden ekte?<br />Er kilden det den utgir seg for å være?<br />Er det en kjent/anerkjent kilde?<br />Hvem står bak kilden?<br />Finner du noe navn på personen eller organisasjonen bak nettsiden - er dette noen du kan stole på, og som du vet sikrer deg objektiv informasjon?<br />Finn ut så mye du kan om den som.

kildekritikk - Store norske leksiko

 1. nelse om at vi trenger mer kildekritikk på timeplanen
 2. Stadig flere oppdiktede historier forkler seg som troverdig informasjon i sosiale medier. Eksempler på saker som har blitt delt, Utdanningsdirektoratet laget et undervisningsopplegg som passer til skolen og foreldre som ønsker å oppdatere seg på kildekritikk,.
 3. Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke unges kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk. Opplegget er beregnet på ungdom mellom 13 og 16 år. Det kan brukes i skolen eller for eksempel som en del av konfirmantundervisningen
 4. Title: Kildekritikk (10. og 17. sept. 03) Author: Kned Last modified by: Annette Hjelmevold Created Date: 9/2/2003 6:25:54 PM Document presentation forma

Kildekritikk og Historie · Se mer Eksempel på renessansearkitektur ''Damen med røyskatten'' (1490-91) er malt av Leonardo da Vinci og henger i Czartoryski Museum i Kraków. Det er egentlig et portrett av Cecilia Gallerani. Renessansen (fra fransk Renaissance,. Skriving i samfunnsfag 1. januar 2015 | Print ut. Skriving som kunnskapstilegnelse - og skriving for å synliggjøre kunnskap. I innledningsteksten til læreplanen i samfunnsfag kommer det fram at formålet med faget blant annet er at elevene skal lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Å ta i bruk skriving som redskap kan være nyttig for å utvikle kritisk og.

Eksempel hentet fra Nettavisen. Foto: skjermbilde Wikipedia og kildekritikk. Postet den 29/03/2014 by cstrangerj. Hvis jeg skal ha informasjon om et eller annet, for eksempel en organisasjon, finnes det mange eksempler på at organisasjonens egne nettsider er uoversiktelige, særlig hvis du skal finne enkle fakta eller historie

Epost: Laernorsknaa@gmail.com Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå!». I denne episoden skal vi snakke om viktigheten av kildekritikk i det moderne samfunnet vi lever i. Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Dere finnere en link i des Hvis vi for eksempel studerer norske aviser fra okkupasjonstiden 1940-45, vil man se at hendelser som angår Tyskland, okkupasjonsstyret og Tysklands krigføring framstilles positivt, mens de alliertes krigføring enten er negativt omtalt eller ikke omtalt. Dette gjenspeiler tidens nazistiske avissensur

Denne fila inneholder god informasjon om kilder og kildekritikk og fungerer godt som utgangspunkt til en god toveiskommunikasjon, altså mellom lærer og elev. Det er mange punkter der som kan drøftes, og man kan selvsagt også finne flere og andre eksempler på nettet Gjennom disse vitenskapelige undersøkelsene oppdages det hva som faktisk skjedde, ved hjelp av kildekritikk og tolkning av allerede «fastsatte fakta» kan det rekonstrueres historie. Et eksempel på dette er den Tyske Historikerstriden (Historikerstreit) Hvis vi for eksempel vil finne ut noe om gjerningspersoner fra Norden, kan vi ta for oss denne kolonnen. Her er menn mellom 18 og 20 år oftest gjerningspersoner (62,7 per 1000 innbyggere), mens det blant kvinner på samme alder er 6,3 gjerningspersoner per 1000 innbyggere

Hjelp:Kildekritikk - lokalhistoriewiki

 1. Her finner du en nedlastbar versjon av gruppeoppgaven som gjennomføres i vårt undervisningsopplegg «Min historie - personlige fortellinger fra og om 22. juli». I tillegg til å forklare og gå gjennom selve oppgaven, gir PDF-versjonen både informasjon om oppgavens faglige utgangspunkt, formål, og tips til forarbeid. Den presenterer også konkrete eksempler på innganger til diskusjon [
 2. feil at du deler kilder som brukes av nazister. Jeg har strengt tatt kun påpekt..
 3. Historie ; Kildekritikk i historieforumet Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kildekritikk i historieforumet. Av Cuneax, 7. november 2006 i Historie. Jeg vet Historieboka på skolen rakk ekte historie opp til anklene i form av detaljerthet og det hele hendelsesforløp..
 4. Her er eksempel på svar på vanlige spørsmål om kildekritikk og Wikipedia. > Vi er tre elever ved VGS som jobber med en oppgave som omhandler temaet kildekritikk. er diskusjonssider og historie-siden like viktig for at wikier fungerer
 5. Kildekritikk handler heller ikke bare om et rent tekstlig innhold på nettsider. Det kan også dreie seg om å vurdere bilder eller videofilm eller annet. I dag er det for eksempel svært enkelt å manipulere digitale bilder med et bildebehandlingsprogram (Baltzersen 2009)
 6. Forskningsresultater kan ikke brukes ukritisk. Hensikten med kritisk vurdering (trinn 4) er å vurdere gyldigheten av informasjonen i studien. Det er viktig at den metodiske kvaliteten og konteksten studien er gjennomført i blir vurdert
 7. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Se også bibliotekets bøker om kildekritikk på 808.02 Artikler og videoer om Falske nyheter, Filterboble, Faktasjekking, Infodemi og Tverrlesing. Kritisk tenkning og digital kildekritikk (Bjørnfeldt, Karoline S. 2019, 2. mars) (Forskning.no) Studenter trenger hjelp til å finne ut hva som er sant på internett Varighet: 2 timer Anbefalt for: 9. trinn - Vg3 Maks antall: 30 elever Om opplegget: Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler. Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, terrorangrepets årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer opplegget som en øvelse i kildekritikk og [ På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvor og hvordan studentene kan søke for å finne litteratur og annet materiale som kan benyttes i blant annet oppgaveskriving. Siden.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Kildekritikk og presseetikk i Bergens Tidende. Egil Christophersen. I seriens innledning heter det at formålet har vært å dokumentere en del av nyere norsk historie som fremdeles er ukjent for svært mange. Det nevnes for eksempel ikke med et ord at skamklippingen dreide seg om anslagsvis fire prosent av dem,. Storbritania valgte å forlate EU og USA valgte Donald Trump som ny president. Begge utfallene overrasket og begge var preget av mange falske nyheter - men hva er egentli

 1. Kildekritikk er en ting de fleste av oss ikke tenker på når vi er på sosiale medier. Vi stoler blindt på at det venner og familie deler er seriøst og at innholdet er til å stole på. Fordi så mange stiller seg ukritisk til innhold som blir delt på sosiale medier gir dette grobunn fo
 2. Kildekritikk og Bamse (tegneserie) · Se mer » Brit Solli. Brit Solli (født 23. september 1959) er en norsk arkeolog, oppvokst i Molde. Ny!!: Kildekritikk og Brit Solli · Se mer » Danske Magazin. Vignetten som ble benyttet i hvert bind av ''Danske Magazin''. Her versjonen fra 1823 laget av H.G.F. Holm. Den ble benyttet frem til 1886 og.
 3. Det er ikke nødvendig å oppgi kilder hvis du skriver noe som er allment kjent og akseptert. Du trenger for eksempel ikke å oppgi kilde hvis du skriver at Norge stemte nei til EU i en folkeavstemning i 1994. Å referere til kilder # Å referere er å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. oppgi hvilke kilder du har brukt
 4. article.close. 0; E-post; Tweet; Dele på Faceboo

Kildekritikk - Wikipedi

Historie. A til Å. A Hvor mange driver kildekritikk av lærebokpåstanden om at det tok 300 år før Kirken godtok Kopernikus' (bildet) er ved å løfte frem i læremidler og etterutdanning eksempler på myter, feil og forvirrende fremstillinger i dagens lærebøker Denne teksten skal handle om kilder og kildekritikk fra våre livshistorie En primærkilde er den originale kilden fra en hendelse. Eksempel på dette er skrifter. Sekundærkilde er en kilde som har blitt skrevet på nytt for eksemple skolebok. Førstehåndskilde er en som har sett hendelsen og andrehandskilde er en som har blitt fortalt hendelsen o Historie: Kilder og kildekritikk Gjennomgang av hva historie er, med sentrale begreper til historiefaget og historiske ferdigheter, inkl. kildekritikk Kildekritikk er viktig når du driver med slektsforskning. Sjekk alltid så er det fordi noen kilder er eller kan være direkte avskrift av andre. For eksempel er den fødselsdatoen vi Om Slekt og Data Formål og vedtekter Slekt og Data styre Slekt og Datas landsmøte Historien vår Politikk og samfunn Samarbeidspartnere.

Sjekkliste for kildekritikk - Ung

I arbeidet med kildekritikk i histoireundervisningen ville jeg brukt henrettelsen av Quisling som eksempel og delt ut 4 svært ulike kilder om hendelsen til elevene: 1) Hewins, Ralph: Profet uten ære, Det norske forlaget, 1966 2) Hansen, Thorkild: , Prosessen mot Hamsun, Gyldendal, 1978 3) Intervju med Kjell Juel, VG 29. september 197 Når du bruker sosiale historier som verktøy for å øke sosial forståelse, vil du etter hvert få mange historier. Ved å samle historiene i digitale bøker eller mapper, får du oversikt, og det vil være lettere å ta dem i bruk. Her er eksempler fra noen apper som viser innhold på en oversiktlig måte med visuell og auditiv støtte. Bøke Boken beskriver hvordan man metodisk kan bruke sosiale historier overfor barn, ungdom og voksne med autisme og synshemninger, men personer med andre vansker som for eksempel atferdsproblemer, psykisk utviklingshemning eller lærevansker vil også kunne ha nytte av sosiale historier

Hvordan tema/problemstilling til elevenes innledning er formulert, kan variere. Et viktig prinsipp for muntlig eksamen i historie bør likevel være at elevene får anledning til å vise bred kompetanse i faget. Elevene bør få anledning til å foreta valg - for eksempel når det gjelder problem, tilnærminger og avgrensninger i tid og sted, men de Om å være en god kamerat, ikke slå og 8 andre eksempler (på dansk) Om å dusje (side 58) Om å legge seg. Om å gi hverandre gaver. Når et familiemedlem er på sykehuset (tegnebok som har elementer av en sosial historie) Hvis du vil fordype deg i sosiale historier, kan du se Statpeds temaside eller lese Nils Kalands artikkel om metoden som eksempel på hvordan formulere seg i en akademisk tekst, selv om man ikke skal henvende seg med et «du» til leseren, slik vi gjør, i en akademisk tekst. Sjekklistene kan brukes underveis eller til slutt i en emneoppgave eller hjemmeeksamen, slik at du kjapt kan se om du har med det som trengs

Historie/kilder - kragerovgs

finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunne Kildekritikk Innleggsnavigasjon Platons syn på kvinner og For historie og mange av fagene innen humaniora, gjelder regelen at om det ikke er dekning i kildene, skal man heller ikke skrive det. Det holder ikke Og vi kan si ganske mye om for eksempel Henrik Ibsens syn på kjønn, ene og alene på bakgrunn av stykkene hans, selv.

historie fra VG2 og nyere historie fra VG3. Alle kompetansemålene det dreier seg om, På dette nivået forutsettes det for eksempel at du kan presentere ulike forklaringer på en histor-isk hendelse og skille mellom grunnleggende og utløsende årsaker. Godt grep om kildekritikk, og -analyse, om kilders opphav og troverdighet, er også. For eksempel står det følgende i et av kompetansemålene: og der kom det fram en helt annen historie. med kildekritikk på og jeg vil anbefale andre å lese mine medstudenters blogger for spennende refleksjoner rundt kildekritikk (se for eksempel min medstudent Kristians blogg som tar for seg et undervisningsopplegg knyttet til Stalin) Hei! Etter å ha vært borte fra slektsgransking noen år har jeg begynt igjen. En slektning anbefalte meg å se på nettstedet geni som skal være godt. 9 aner er funnet med angivelig 5000 aner hver, altså 45000 nye aner. Alle 9 anene er godt kjent for meg. De er utforsket og har ikke de forfedrene so..

Hva er en historisk kilde? - Arkivverke

Kildekritikk. 18. april 2015 29. april 2015 ~ marthegusterud. Du stoler på vennene dine. Det er viktig å finne ut hvor historien egentlig kommer fra og hvilke kilder som står bak. Finn ut hva motivet og hensikten med saken er, det er derfor viktig å være varsom på hva en selv deler,. Kildekritikk og vurdering av internettsider Troverdig betyr det samme som å være pålitelig, og at noe er riktig. Når du skal vurdere troverdigheten til en nettside, kan det være lurt å tenke over hvem, hvordan, hva og hvorfor. Hvem står bak nettsiden? Er det privatpersoner, en organisasjon, en bedrift Hvordan navigerer man med nye verktøy når man ikke vet hva man skal med dem? Og hvordan lærer vi barna kildekritikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved Evje skole, Ragnhild A. Omholt, om kildekritikk og ferdigheter. - Det er vanskelig for elevene å finne god informasjon når man har uendelige mengder med informasjon. Derfor er kildekritikk en viktig ferdighet for.

Kildekritikk - Kunsthistori

Se eksempel. Her finner du et illustrasjonseksempel på hvor du finner de ulike elementene på et oppslagsverk Historie til diskusjon . Herlig å være tynn. Kristine liker ikke seg selv noe særlig. Hun føler seg for tykk, liker ikke så godt utseendet sitt - og alle ser så utrolig bra ut på nett. Kristine liker å tenke på at hun kan bli skikkelig tynn, og finner noen blogger og grupper på nettet der mange snakker om hvor sunt det er å være tynn

Nyere eksempler på dette er: Midtøsten-konflikten mellom Israel og Palestina, 90-tallets krig i Jugoslavia mellom kristne og muslimer og det økende terrorbildet vi har i vesten i dag, der muslimer ofrer eget liv for å drepe og skade flest mulig andre. 3 Programfaget historie og filosofi skal gi eleven opplæring i kildebruk og kildekritikk. Evne til å vurdere informasjon, og til å kunne skille mellom informasjon og dokumentasjon er en del av opplæringen. Dette er viktige ferdigheter for demokrati, rettsstat og vitenskap, og for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet God kildekritikk er kjempeviktig i både oppgaveskriving, men også på eksamener og annet faglig arbeid. Internett har en hel haugevis med nettsider om forskjellig informasjon - men er det egentlig rett informasjon du leser Nettvett og kildekritikk med barna De fleste barnehagebarn er interessert i småkryp (skrukketroll, edderkopper, mark osv). For å studere småkrypene litt nærmere, kan vi ta i bruk flere digitale verktøy i dette arbeidet, for eksempel kamera, filmkamera eller mikroskop Eksempler. Demme opp. Jules Verne og kilderne - danske side med kildekritikk og om Vernes fortellerteknikk. WikiMatrix WikiMatrix . Expressen bad senere om unnskyldning og erkjente at dets kildekritikk hadde sviktet, men denne unnskyldningen ble ikke godtatt av Persbrandt

Slik blir du bedre på kildekritikk - NRK Norge - Oversikt

Prosjekt i kildekritikk og kildevurdering for Byggfag 2014 Posted by rovsbiblio under Nyheter, Undervisning Hjemmesidene til for eksempel politiske partier vil forsøke å overbevise deg om at deres politikk er den beste løsningen for samfunnet. Han hadde utgitt verket «Historien om Norge» og hadde hente mye av stoffet fra andre bøker Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges. Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet

Historiefaglige metoder - Wikipedi

Mer om kildebruk og kildekritikk Da jeg leste igjennom besvarelsene deres om antikken, skjønte jeg raskt at oppgaven burde vært formulert annerledes. Ooppgaveteksten bad dere skrive om en person eller et emne fra antikken (for eksempel en filosof eller om demokratiforståelsen i det gamle Hellas) Domenenavnet i vårt eksempel slutter med .no, Han hadde utgitt verket «Historien om Norge» og hadde hente mye av stoffet fra andre bøker. Kildekritikk. Man skal være ekstra påpasselig når man bruker kilder fra internett når man skriver oppgaver

Her har jeg samlet noen temaer og eksempler på læringsmål fra disse temaene. Læringsmålene vi variere fra lærer til lærer eller fra team til team, men være basert på kompetansemålene. Jeg foretrekker å lage læringsmål som konkretiserer kompetansemålene. Noen ganger brytes kompetansemålene ned til mindre læringsmål, mens andre ganger kan kompetansemål kombineres eksempler - Se flere relevante sammenhenger, likheter og forskjeller - Stort sett bruke egne ord og henvise korrekt til kilder Høy: Jeg behersker: - å forklare og bruke relevante fagbegreper - å ha god oversikt over lærestoffet, med gode, relevante eksempler - å se relevante sammenhenger, likheter og forskjelle Eksamenstid: Tretten gode råd for kildekritikk fra Wahl Faktasjekk. Du skal kanskje snart levere bachelor- eller masteroppgave, eller bare et ganske allminnelig arbeidskrav. Fysiker og vitenskapsformidler, Andreas Wahl, hjelper deg med 13 gode råd for å håndtere kilder og fakta Kildekritikk betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Kildekritikk, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest 1 eksempler på bruken av kildekritikk; 0 ord som starter på kildekritikk; En historie blir så mye lettere å lese og vakrere hvis du ikke gjentar de samme ordene hele tiden Men det er kanskje fordi #metoo på noen måter vært en unntakstilstand i norsk presse. Det er en bevegelse det ikke går an å være imot, heldigvis, men det har dessverre medført en slumsete holdning til Vær varsom-plakatens krav om kildekritikk. Det har vi sett flere eksempler på, også før Giske danset På mandag den 14.11 tok jeg opp kildekritikk. Dagbladet har de to siste dagene gjort dette enda mer aktuelt. Tirsdag 15.11 skriver Dagbladet om organisasjonen Vigrid, som tilbyr leksehjelp på nett. Så har vi debatten her igjen hvorvidt vi bør..

 • Place des grands hommes version longue.
 • Pulverapparat klær.
 • Påmelding konferanse.
 • Pokémon trading card game online download.
 • Hoteller i monterey california.
 • Seilforening horten.
 • Drogenfund aktuell 2017.
 • Uni bremen krankmeldung.
 • Youtube malinois schutzdienst.
 • Jaktträning beagle.
 • Spedbarn fekter med armene.
 • Elektrisk såpedispenser.
 • Falsat plåttak plannja.
 • Sjøen for alle gratisbillett.
 • Kinderhotel füssen.
 • Zero gravity google.
 • Patogenese bakterie.
 • Honda motorrad modelle.
 • Storofsen orkla.
 • Traumpfade rhein.
 • 1 live krone tickets 2018.
 • Radio 7 whatsapp nummer.
 • Platin vorkommen.
 • Velkommen på thailandsk.
 • Blå belgier.
 • Mercedes e klasse technische daten w211.
 • Discofox tanzkurs frankenthal.
 • Ulla hahn gedichte.
 • Mdv preiserhöhung 2018.
 • Lenas kryssmix 52.
 • Eggkoker test.
 • Kvarts smykke.
 • Amoxicillin nesselsucht dauer.
 • Midnattsol lofoten.
 • Bilder sonntagsgrüße.
 • Christmas movies 2017.
 • Love tester.
 • Julekort baby.
 • Hanfsamen strafe deutschland.
 • Homenet narvik.
 • Skicka sms från datorn.