Home

Folketall fylker

11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2020 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Fakta om Norges fylker fra 2020. Fra 1. januar 2020 har Norge elleve fylker mot 18 i 2019. Trøndelag ble ett fylke allerede 1.1.2018. Neste år opphører Buskerud fylke og Drammen blir en del av Viken Befolkning og endringar siste år Publisert 27. februar 2020; 2019; Befolkning ved starten av året: 5 328 212: Folkevekst: 39 368: Befolkning ved slutten av året: 5 367 580 : Fødselsoversko Befolkning: Folketall. Alt innhold for delområdet folketall Vis innholdstyper. Statistikker (7) Publikasjoner og artikler (234) Faktasider (3) Sortering: Alfabetisk | Dato. Søkeresultat. Befolkning. Oppdatert: 20. august 2020. Befolkningen på Svalbard. Oppdatert. Fylke er betegnelse på en geografisk inndeling av landet for å ivareta en rekke offentlige oppgaver. Dette dreier seg om oppgaver som er for omfattende til at de enkelte kommuner kan løse dem på egen hånd, eller oppgaver som sikrer at statlige vedtak og interesser blir ivaretatt på lokalt nivå. Med unntak av Oslo er det flere kommuner innenfor hvert fylke

I 2020 er det 11 fylker i Norge. Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Mandatfordeling på valgkretser ved stortingsvalg blir regulert av to faktorer: folketall og areal. Det siste har til hensikt å gi distrikter med lavt folketall øket representasjon i nasjonalforsamlingen, men er en praksis som er uvanlig i demokratiske land

Trøndelag (sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge.Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge.Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert.Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør. I øst grenser Trøndelag til Jämtlands län i Sverige, og i vest ligger kysten mot. Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).Polen deler også sjøgrenser med Danmark og Sverige.. Befolkning 2019 og befolkningsendring 2010-2019 nye fylker. Etter fylkessammenslåingen så har Viken (Tidligere Akershus, Østfold, Buskerud og deler av Oppland) gått forbi Oslo som det største fylket i Norge målt etter folketall med en befolkning på 1,2 millioner i 2019 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 202

11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele

 1. Viken er et fylke i Norge etablert 1. januar 2020 som hovedsakelig består av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus (i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, og som har hovedsete i Oslo, som selv ligger utenfor fylket.Det tar navnet etter det historiske området Viken, som i vikingtid og tidlig middelalder omfattet områder på begge sider av Oslofjorden, men som fra.
 2. Rogaland er et fylke som utgjør den sørvestligste delen av Norge og omfatter kyststrekningen mellom Åna-Sira i sørøst og Ramsholmane nord for Haugesund i nordvest, herunder den åpne havarmen Boknafjorden. Fylket omfatter ellers øyene i Boknafjorden og fjordene som skjærer seg inn i landet fra denne, likeledes hei- og fjelltraktene østover til grensen mot Telemark, Aust-Agder og Vest.
 3. eres av grunnfjell både i øst og i vest, adskilt av et bredt belte som på vestsiden av Oslofjorden strekker seg fra Langesundsfjorden i sør til mjøstraktene i nord. Dette beltet, som er kalt Oslofeltet, består av yngre, kambrosiluriske bergarter, for en del også vulkanske bergarter av permisk alder, se perm
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sie..
 5. KommuneProfilen gir deg statistikk og nøkkeltall for kommuner, regioner, fylker, landsdeler og storbyområder. Sjekk status og utvikling i egen region. Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter. Her finner du statistiske ferdigvarer. Klipp og lim tabeller og figurer til egne dokumenter
 6. 19 fylker blir til 11 - dette skal de hete. Regjeringen har bestemt seg for hva de elleve nye regionene skal hete. Flere av forslagene er allerede omstridt. Laster kart,.
 7. Viken er et norsk fylke, opprettet 1. januar 2020. Det nye fylket er etablert ved sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Ved opprettelsen ble tre kommuner overført fra andre fylker til Viken: Jevnaker (fra Oppland) Lunner (fra Oppland) Svelvik (fra Vestfold, slått sammen med Drammen 1. januar 2020) Opprettelsen av Viken var del av en landsomfattende regionreform

Fakta om Norges fylker fra 2020 - K

Tabellen viser alle byer i Norge med minst 10 000 innbyggere i 2019. I norsk offentlig statistikk gis tall for befolkningen i såkalte tettsteder, et begrep som i geografisk språkbruk benyttes synonymt med by. Tettsted Innbyggertall (2019) Oslo 1 019 513 Bergen 257 087 Stavanger/Sandnes 225 020 Trondheim 186 364 Fredrikstad/Sarpsborg 113 622 Drammen 107 930 Porsgrunn/Skien 93 255 Kristiansand. Ranger norske fylker etter folketall - Lag ti på topp-liste basert på folketallet i norges fylker Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke Noen fakta om nye kommuner fra 2020. Fra 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge mot 422 kommuner i 2019. 109 kommuner slår seg sammen til 43 nye kommuner Fem fylker i minus. Det er akkurat like mange kommuner som øker i folketall (211) som synker. Fylkesvis er det 13 fylker som har vekst, mens hele seks nå mister innbyggere. I Telemark og Hedmark er nedgangen ny i år. Telemark har mistet over 200 innbyggere, og nedgangen er bare raskere i Finnmark

Befolkning - årleg, per 1

Befolkning: Folketall - SS

11 fylker, 356 kommuner Gjennom reformen har 119 kommuner mer eller mindre frivillig slått seg sammen. 47 kommuner er nyskapninger fra årsskiftet. På det nye norgeskartet er det da 356 kommuner Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av dei tre fylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.. Namnet «Vestlandet» blir i dag nytta med noko varierande geografisk innhald, men er stort sett brukt om dei fire nemnde fylka som heile Fakta om Innlandet. Kenneth Moen Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Innlandet har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Norge: Byer - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden

Fremover - Slik blir det nye kartet over Norge

1 Norges kommuner etter folketall Norges kommuner etter folketall Til sammenligning: Over 10. I 2009 var det 162 kommuner i denne gruppen. Etter reformen har antall kommuner i Vestfold blitt halvert ned til syv. De har 140 ulike dyrearter, i tillegg til aktiviteter som Kardemomme by, Kaptein Sabeltann og andre attraksjoner Folketall. Sunndal så vidt over 7.000 innbyggere. Møre og Romsdal ett av fire fylker med økning i folketallet. Innbyggertallet faller og faller i Sunndal. Sunndal mistet 21 innbyggere i første kvartal. Sunndal og Tingvoll mistet 78 innbyggere i tredje kvartal. Stadig færre barn i bygde-Norge Det bodde 5.323.900 mennesker i Norge 1. oktober i år, ifølge SSB. Folketallet vokste med 11.600 i 3. kvartal, og er den svakeste veksten siden 3. kvartal i 2006

Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. Det er ca. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. 9 600 innbyggere Historisk mandatfordeling på fylker ved stortingsvalg er en oversikt over mandatfordelingen på amt og fylker i Norge fra det første stortingsvalget i 1814 til i dag. Fra stortingsvalget i 2005 er mandatfordelingen på fylker regulert av to faktorer: folketall og areal Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. Oversikt over kommunesammenslåinger i reformen. Kommunereform; Regionrefor Politikerne i det kommende Viken-fylket ber nå Stortinget om å få flere oppgaver enn andre fylker fordi Viken blir en svært folkerik og sterk region

Størrelsesforhold folketall i trønderske kommuner Befolkningsendring i fylker 2010-2019. Det er store forskjeller mellom fylkene i forhold til befolkningsvekst, og det er spesielt Oslo og Akershus som har en vekst som er betydelig høyere enn de andre fylkene Sammenlagt gir dette et areal på 24 009,54 km². Dette er fortsatt mindre enn både Hedmark og Oppland - to fylker som forøvrig også ble slått sammen i regionreformen - og betydelig mindre enn de nordligste fylkene.. Sammenlagt folketall er 1 176 975. Etter folketall vil Viken da blir det desidert største fylket, med Oslo på andreplass (666 757) og Hordaland på tredjeplass (519 961) Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene

fylke - Store norske leksiko

Nordland er ein norsk fylkeskommune. Fylket er inndelt i distrikta Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.Administrasjonssenteret ligg i Bodø.. Nordland grensar til Troms fylke i nord, til Trøndelag fylke i sør, og til dei svenske fylka Norrbottens län og Vesterbottens län i høvesvis nordaust og søraust.. Fylket er parlamentarisk styrt VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Mandatendringer i syv fylker i 2021 - ? Publisert 13. juli 2018. Sist endret 13. juli 2018. 1) Stortingsvalget 2021 blir (trolig) det siste med nåværende valgordning med bl.a. 19 valgdistrikter. Etter gjeldende valgordning skal fordelingen av distriktsmandatene justeres hvert åttende år. Forrige justering var i 2013 Se hvilke land som har flest smittede i forhold til folketall. Ingrid Fredriksen Syver Storm-Furru Hannah Amanda Hansen. Publisert 04.03.2020, oppdatert 06.03.2020. De

Møre og Romsdal er blant tre fylker som hadde minkende folketall i første kvartal av 2020, ifølge SSB Nord-Norge er den nordligste landsdelen i Norge, og består av de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Arealet, 112 946 km², utgjør mer enn en tredjedel (34,9 %) av fastlands-Norge. Imidlertid er det ikke flere enn knapt en av ti nordmenn (9,8 %) som kan kalle seg nordlendinger. Folketallet i Nord-Norge var den 1. oktober 2007 totalt 461 399 innbyggere Det er nå nedgang i folketallet i 191 kommuner så langt i år, og samlet sett i fem fylker: Sogn og Fjordane (-161), Hedmark (-100), Finnmark (-73), Oppland (-30) og Telemark (-5). I omtrent halvparten av kommunene (209) er utviklingen i folketall mer negativ nå enn for ett år siden

Wp/fkv/Hamarøy - Wikimedia Incubator

Nye fylker - regjeringen

Kilder: Husbanken og SSB (folketall pr. 1. januar 2015).. er oppgitt der det er gitt bostøtte til 3 eller færre husstander * Avrundede tall i fylker som har kommuner med 3 eller færre husstander med bostøtte Avisa Kommunal Rapport har hentet inn tall for godtgjørelsen til ordførerne i 285 kommuner i Norge - inkludert de 50 største i folketall. Tallene viser at Oslos ordfører Marianne Borgen (SV. Fylker. De sammenslåtte fylkenes numre er også basert på folketall, areal og litteraturbelegg. Eksempel: Trøndelag (H2-4841). Sør-Trøndelag var størst, og dermed har H2-4841 blir nummeret for det nye fylket som er slått sammen av Sør-(H2-4841) og Nord-Trøndelag (H2-4842)

Investeringen betaler seg i økt folketall. De siste 20 årene har veksten vært størst i Brumunddal med 2.471 nye innbyggere. Deretter følger Furnes (560) og Moelv (424). I nordre Ringsaker har tallet gått ned med 44. På Nes har folketallet sunket med 115 og i Rudshøgda-området er det nedgang på 44. Busterud: - Ikke å hoppe i taket fo Det ble født 13.365 barn i Norge i første kvartal 2019. Det er en økning sammenlignet med samme periode i fjor, da 13.245 barn kom til verden, viser Statistisk sentralbyrås folketall for første kvartal.. Ser man på fødsler per 1.000 innbygger var det en økning i antall fødsler i åtte fylker sammenlignet med første kvartal 2018 Utsira med 193 innbyggere er minste kommune i folketall, mens Oslo kommune har 693.000 innbyggere. Verst av alt - det var i de fylker der man trengte styrking av kommunesektoren aller mest at det ble få eller ingen sammenslåinger Lavere folketall i flere fylker. Det ble født 14.700 barn i andre kvartal. Det er en nedgang på 400 fra samme kvartal i fjor og omtrent 4 prosent lavere enn gjennomsnittet for april, mai og juni i de siste 20 årene. Antallet dødsfall holdt seg konstant En meningsmåling som InFact AS nylig gjorde i aldersgruppen 18-29 år, viser at det fortsatt er hele 26,9 % som planlegger å flytte fra Nord-Norge de neste tre årene. Dette viser bare hvilke dramatiske utfordringer vi kan komme til å få med hensyn til å opprettholde et bærekraftig folketall i flere fylker i tiden som kommer

Befolkning - SS

Til tross for at antall fylker gikk fra 19 til 11 i forbindelse med fylkessammenslåingene i 2020, så er Trøndelag det femte største fylket i Norge målt etter folketall. Etter areal er Trøndelag nå det tredje største fylket i Norge. Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver freda Mens det er fire fylker som kan juble for befolkningsvekst, faller folketallet i Troms og Finnmark og i hovedstaden. Innbyggertallet i våre nordligste fylker falt med 745, mens det er 571 færre som er bosatt i Oslo. Agder fylke har minst endring, med et netto fall i befolkningen på 13 personer Det er 51 kommuner i Viken fra 01.01.2020. Se kommunene på kart lenger ned på siden Det er nå 356 kommuner og 11 fylker i landet. Mange kommuner er fortsatt for små, mener kommunalminister Nikolai Astrup (H). «Kommunene er svært forskjellige med hensyn til blant annet folketall, avstander og sentralitet, og har ulike forutsetninger for å ivareta funksjonene som generalistkommune», skriver han i en epost til Klassekampen

Mandatfordeling på fylker ved stortingsvalg - Wikipedi

Trøndelag - Wikipedi

10 på topp. Her får du presentert lister hvor punktene skal plasseres i riktig rekkefølge Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance Bærum og nye Asker totalt består av 221.519 innbyggere. Det er bare slått av Oslo og Bergen, og vi er også flere enn åtte av dagens fylker (Aust-Agder, Finnmark, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms og Vest-Agder). Bærum er landets 5. største kommune målt i folketall, mens Asker følger på 12. plass (se faktaboks)

Smaalenenes Avis - Indre Østfold kommune endrer kartetDrammen Live24 - Forventer lavere befolkningsvekst i BuskerudBefolkning - årleg, per 1

Polen - Wikipedi

Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover iFrankrikes regioner – Wikipedia

Synkende folketall målt opp mot landet. Innlandet har et folketall på 370 994 (1.1.2018). Innlandets andel av landets samlede befolkning har vært synkende gjennom hele 1800- og 1900-tallet. I 1801 hadde Innlandet 14,3 prosent av Norges befolkning. I 1900 var andelen 10,8 prosent og i 2000 8,2 prosent Nytt stipend for kunstnere. Unge kunstnere i Troms og Finnmark kan nå søke på kunstnerstipend fra TFFK. Stipendet lyses ut på grunn av den prekære situasjonen under koronapandemien Fylkesfaktoren utligner forskjellen mellom fylkene i folketall for å få fokus på Det kan vel være verdt å merke seg at de siste utjevningsmandatene kan komme i fylker der partiene ikke.

 • Bomb it game.
 • Spill app barn gratis.
 • Utdanningsdirektoratet foreldreundersøkelse.
 • Sukkerskatt 2018.
 • Jordan produkter.
 • Medisinliste på nett.
 • Volvo v50 1.6d registerreim.
 • Frieri til mann.
 • Vaiana aldersgrense.
 • Enduro rahmen 26.
 • Créer un cv gratuit.
 • Eurotunnel tickets.
 • Colin firth movies.
 • Grace fulton.
 • 360 panorama app iphone.
 • John goodman filmer og tv programmer.
 • Kinderdisco lübeck.
 • Vulkan i chile kryssord.
 • Ardennes offensive.
 • Degu kosten monatlich.
 • Uttryck om tid.
 • Feriekalender 2018.
 • Tobaksvagnen nordby.
 • Stachelrochen.
 • Photoshop dateigröße reduzieren ohne qualitätsverlust.
 • Julekort baby.
 • Kvist band.
 • Roma wiki.
 • Form av kvarts agat.
 • 13 åringen.
 • Status of highway 1 big sur.
 • Jacuzzi strømforbruk.
 • E bike reisen deutschland.
 • Onyks kryssord.
 • Asistente de inicio de sesion yahoo.
 • Peanøttmel oppskrift.
 • Immobilien wertingen.
 • Pistol leke.
 • Parkplatz am augustinerhof trier.
 • Pulverapparat klær.
 • Einhorn basteln kindergeburtstag.