Home

Rabies veterinærinstituttet

Rabies forekommer på Svalbard der sjukdommen ble påvist for første gang i 1980. Da opptrådte det et epidemisk utbrudd hos polarrev. Det ble også påvist enkelte tilfeller hos rein og ett tilfelle hos sel. Senere er det bare påvist sporadiske tilfeller enkelte år frem til 2011, da det igjen opptrådte et epidemisk utbrudd på polarrev og med flere tilfeller hos rein Veterinærinstituttet har utviklet flere tjenester der du kan definere hvilke data du vil se innen blant annet dødelighet hos laksefisk, forekomst av lakselus, forekomst av skrantesjuke og vekst av Listeria i rå fisk

Rabies hos dyr diagnostiseres ved Veterinærinstituttet på grunnlag av PCR og immunfluorescens. Forekomst hos mennesker i Norge (inkl. Svalbard) Innenlandssmittet rabies er ikke påvist hos mennesker på fastlandet i Norge siden 1815. Det er aldri påvist rabies hos mennesker på Svalbard Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en fjellrev (Vulpes lagopus), også kalt polarrev, på Svalbard-øya Hopen sørøst for Spitsbergen. Rabies har.. Rabies (hundegalskap) er en svært alvorlig virusinfeksjon som forekommer i mer enn 150 land eller områder i verden. Smitten overføres ved dyrebitt, og risikoen for å få rabies er stor dersom en blir bitt av et smittet dyr

Rabies / Faktabank / Hjem - Veterinærinstituttet

Hjem - Veterinærinstituttet

Rabies, også kjent som hundegalskap, er en virussykdom som angriper nervesystemet og forårsakes av et Lyssa-virus. Sykdommen spres av ville dyr som rev, stinkdyr og flaggermus og av tamme dyr som hunder, katter og kyr. Alle pattedyr kan få rabies. Mennesker smittes oftest gjennom hundebitt. Frykter rabies-utbrudd på Svalbard. Veterinærinstituttet i Oslo har tirsdag obdusert en fjellrev fra Svalbard. Avvikende atferd gjorde at alarmen gikk Svalbard-rev hadde ikke rabies. Veterinærinstituttet fikk svar på rabiesundersøkelsene onsdag. Ane Rostad Stokholm. Publisert 08.05.2019, oppdatert 08.05.2019. Del Denne. Veterinærinstituttet avkrefter mistanke om rabies etter analyser av prøver fra en importert hund forrige uke. Den 18 måneder gamle hunden viste atferdsendringer og har bitt flere mennesker. Hunden, som nå er erklært negativ, kom til Norge fra Spania. Les også: Lite smitte fra mat og dyr i Norg

Rabies - FH

Rabies finnes over det meste av verden, men har ikke med sikkerhet blitt påvist hos dyr i Fastlands-Norge. Rabies er sporadisk påvist hos polarrev, reinsdyr og sel på Svalbard, sist i 1999. WHO definerer Norge som et lavrisikoland for rabies. (5) Mai 2019 ble det innlagt en person på Førde Sentralsjukehus med rabies, ifølge fhi RABIES-SMITTET: Veterinærinstituttet påviste rabies i en fjellrev fra Hopen på Svalbard i 2018. Foto: Knut Madslien, Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har påvist rabies

Klassisk rabies er utryddet fra de fleste EU-land, takket være systematisk åtevaksinering. Enkelte sauer i Danmark, en steinmår i Tyskland og to katter i Europa er blitt rapportert smittet med flaggermusrabies. Alle varmblodige dyr kan trolig bli smittet av flaggermusrabies, men det er sjelden. (Kilde: Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet Rabies, også kjent som hundegalskap, er en virussykdom som angriper nervesystemet og forårsakes av et Lyssa-virus. Sykdommen spres av ville dyr som rev, stinkdyr og flaggermus og av tamme dyr som hunder, katter og kyr. Alle pattedyr kan få rabies. Mennesker smittes oftest gjennom hundebitt Sysselmannen på Svalbard fekk melding om ein sjuk rein den 16 juli. Reinen var svak i beina og kunne ikkje reise seg. Reinsimla og ein kalv blei avliva og sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for undersøkjing. Analyser av hjerneprøver ved Veterinærinstituttet har bekrefta at reinen hadde rabies. Det blei ikkje påvist rabies hos kalven

Veterinærinstituttet med drastisk beslutning Toppinspektør om pengedrama: - Ingen er trygge i Nord-Norge Skjer et utbrudd nord i landet, kan det snart ta dager før man får svaret Rabies er ikke påvist hos mennesker i Norge siden 1815. Det siste tilfellet hos dyr på fastlandet var i 1826. Viruset ble første gang påvist hos polarrev på Svalbard i 1980 Ny påvisning av rabies på Svalbard. Veterinærinstituttet har funnet rabies hos en polarrev som ble fanget på Svalbard i 1998. Reven har siden den gang vært oppbevart for utstopping og forskningsformål

Katten avlives og sendes Veterinærinstituttet for obduksjon. En uke etter avlivingen slås det fast at kattungen hadde rabies. Rabies, eller hundegalskap, er en virussykdom som smitter mennesker og dyr. Har sykdommen først slått ut og gitt symptomer, finnes ingen behandling Rabies ble siste gang påvist hos mennesker i Norge etter innenlandssmitte i 1815 og hos dyr (fastlandet) i 1826. Viruset ble påvist hos polarrev på Svalbard i 1980, med nye utbrudd i 2011 og 2012 Veterinærinstituttet gjorde en studie av gatehunder importert til Norge fra Sør og Øst-Europa, og undersøkelsen viste at det var dårlig beskyttelse mot rabies hos de undersøkte hundene. Dette til tross for at vaksineringen var helt etter regelverket, og papirene tilsynelatende i orden Reinen som ble brent, var lam i bakparten - et symptom på rabies. - Vi tror ikke det er snakk om et rabiesutbrudd, men vi kommer til å være ekstra årvåkne på dyr som har en mistenkelig atferd. Vi er også i tett dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet, sier Lutnæs

Rabies - hundegalskap - NHI

 1. For mer informasjon om rabies vises det til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttets sider på internett. Lenker. Mattilsynet Folkehelseinstituttet Veterinærinstituttet. Sysselmannen.no. Svalbard er en del av kongeriket Norge. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannen på Svalbar
 2. Reinsdyrsimla ble avlivet på Brøggerhalvøya utenfor Ny-Ålesund, og undersøkelsene fra Veterinærinstituttet bekrefter mistanken om rabies, ifølge miljøvernsjef Morten Wedege hos.
 3. Veterinærinstituttet er i gang med å obdusere ulven som ble avlivet ved Femundsenden i Engerdal, søndag
 4. Sykdommen kan være dødelig og kan også smitte til mennesker. Det kreves en grunnvaksinering som består av to injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom, deretter revaksinering hver 6.- 12. måned på grunn av begrenset beskyttelse i vaksinen. Alle som skal utenlands med hunden anbefales å vaksinere mot leptospirose i tillegg til rabies
 5. Vaksinasjon av dyr av veterinær, phD Kari R. Lybeck, spesialveterinær, dr. med. vet. Tore S. Tollersrud og daglig leder ved VELIS, 1. amanuensis 2 ve
 6. Rabies Rabies - FH . Rabies - Bulletin - Europe (Rabies Information System of the WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research) På verdensbasis mottar ca. 15 millioner personer pr år posteksponeringsprofylakse etter å ha blitt eksponert for dyr med mistenkt rabies. Årlig får 100-150 personer i Norge posteksponeringsprofylakse etter dyrebitt de har pådratt seg ved reiser.

Dette er rabies - V

Svalbard-rein med rabies Prøvene som ble tatt av to døde reinsdyr på Svalbard, Av NTB 25460 innlegg . fagansvarlig for vilt hos Veterinærinstituttet i Oslo, til NTB Veterinærinstituttet har tidligere denne uka testet et reinsdyr som ble slaktet av barnehagebarn ved Polarflokken barnehage i Longyearbyen. Lettelsen var stor da det ble klart at dette reinsdyret ikke hadde rabies

Rabies Mattilsyne

Hundene er vaksinert mot rabies. Ingen personer ble bitt eller utsatt for smitte på annen måte, og alle som jobber på Hopen er vaksinert. Mattilsynet jobber med smitteforebyggende tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Sysselmannen på Svalbard Det skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag. I starten januar opplevde et foreldrepar at en skabbete rev hadde kommet seg opp i barnevogna og påført barnet deres kloremerker. Det ble deretter jaktet og felt rev i området hvor reveangrepet skjedde. - Ingen av revene hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført viser at revene som ble. Ifølge Aftenposten har over halvparten av gatehundene som kommer til Norge fra Øst-Europa ingen beskyttelse mot rabies, selv om de har papirer på obligatorisk vaksine. Vaksinen har liten effekt på hunder som allerede er smittet, viser undersøkelsen som Veterinærinstituttet har gjennomført på oppdrag for Mattilsynet

Fakta om rabies - Forskning

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en vannflaggermus. Flaggermusrabies skiller seg noe fra den typen som er mest knyttet til spesifikke rovdyr som hund, rev og mårhund. Smitterisikoen til menneske regnes som svært lav Det ble avlivet en rev på Aronnes og en i Tverrelvdalen, og begge ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse og rutinemessig prøvetaking av rabies

Rabies - Apotek

Rabies, eller hundegalskap, er en fryktet virussykdom hos dyr og mennesker. Sykdommen har ikke vært påvist hos dyr i fastlands-Norge, men finnes på Svalbard. Den har et snikende og dødelig forløp, men kan forebygges gjennom vaksinasjon.I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør mellom 30 000 og 70 000 mennesker hvert år på grunn av rabies Veterinærinstituttet har også levert svar på prøver fra en reinskalv som ble funnet død i Grøndalen 18. oktober. Kalven hadde ikke rabies, konkluderer instituttet. Sysselmannen opplyser at tiltakene for å få ned revebestanden rundt Longyearbyen fortsetter. Men overflyginger med helikopter blir avsluttet når dagslyset forsvinner for. Center for Diagnostik DTU er et kompetencecenter inden for laboratoriediagnostik, der kombinerer forskning/udvikling og implementering af nyeste teknologi, også omfattende digitalisering, databehandling og anvendelse af data Det finnes jo knapt noe søtere enn en liten hundevalp. Samtidig kan det være livsfarlig å kose og leke litt med den! For mellom 50 tusen og 70 tusen mennesker dør hvert år av rabiessmitte, svært mange fra hundevalper, og det øker! Du får også reiseråd for landene hvor rabies er utbredt. mv; Siv Klevar, Veterinærinstituttet, Line Vold, Folkehelseinstituttet Biosikkerhetsansvarlig ved Veterinærinstituttet, Irene Ørpetveit, Rabies. Er det mistanke om rabies hos en isbjørn på Svalbard i dag, kan de bare ta imot hodet, fordi BSL3 obduksjonsalen er så liten. Ved Campus Ås vil patologene kunne obdusere hele bjørnen

Rabies VeteriNærDeg - Dyrlege, veterinær på Vøyenenga, Bæru

 1. En polarrev angrep onsdag hundeflokken ved Hopen meteorologiske stasjon utenfor Svalbard. Myndighetene frykter den kan være rabiessmitet
 2. - Ingen av revene hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført viser at revene som ble avlivet var avmagret. De hadde mistet mye av pelsen, og hadde store områder med skorpedannelser i huden
 3. Rev hadde rabies. Reven som ble avlivet av en polititjenestemann i Longyearbyen 17. januar, hadde rabies. Det viser resultatet av analysene fra Veterinærinstituttet
 4. Reven ble drept av hundene og sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse på grunn av unormalt aggressiv adferd. Rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard siden 1980, siste gang i 1999. Fastlands-Norge er fritt for rabies. Rabies kan overføres til mennesker, melder TV2
 5. Rabies in the arctic fox population, Svalbard, Norway Bidragsytere Bidragsytere Torill Mørk Forfatter. ved Patologi Oslo og Tromsø ved Veterinærinstituttet. Jon Bohlin Forfatter. ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Eva Fuglei Forfatter. ved.
 6. imummengde rabiesantistoffer i blodet som kreves i forbindelse med innførsel av hund og katt

Det vart avliva ein rev på Aronnes og ein i Tverrelvdalen, og begge vart sende til Veterinærinstituttet for undersøking og rutinemessig prøvetaking av rabies. - Ingen av revane hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført, viser at revane som vart avliva, var avmagra Det er så langt aldri blitt påvist rabies hos mennesker på Svalbard. Reven angrep og bet to polarhunder ved Hopen forskningsstasjon på Svalbard 26. april før den ble bitt i hjel av den ene hunden. Hendelsen ble observert av personell på stasjonen, og reven ble sendt inn til analyse ved Veterinærinstituttet, opplyser Folkehelseinstituttet

Nye EU-regler øker rabiesfaren

Veterinærinstituttet har bidratt med forvaltningsstøtte til det såkalte Trafikklyssytemet, som skal sikre bærekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring. Veterinærinstituttet har videreutviklet en risikomodell som ble brukt til å beregne hvor mange ville laksesmolt som døde på grunn av lakselus produsert i oppdrett i 2019 Rabies er dødelig for både dyr og mennesker, og de fleste tilfeller hos mennesker skyldes hundebitt. Norge er i dag fri for sykdommen og konsekvenser ved innførsel av rabies kan bli store. - Dagens regelverk for transport av kjæledyr innen EØS gir en svak beskyttelse mot rabies ved import av gatehunder fra med rabies, forklarer Siv Klevar, forsker ved Veterinærinstituttet og en av.

rabies - Store medisinske leksiko

Rabies in the arctic fox population in Svalbard, Norway Bidragsytere Bidragsytere Torill Mørk Forfatter. ved Patologi Oslo og Tromsø ved Veterinærinstituttet. Jon Bohlin Forfatter. ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Eva Fuglei Forfatter. - I en tid hvor fokuset på alvorlig smittsomme sykdommer som rabies, fugleinfluensa og revens dvergbendelorm økes, blir det et alvorlig skritt i feil retning å redusere mulighetene for overvåkning og kontroll

Bollestad: Rabies-dødsfallet i Førde viser at vi trenger

Video: Frykter rabies-utbrudd på Svalbard - TV

Svalbard-rev hadde ikke rabies - TV

 1. Etter at en rev angrep en baby i en barnevogn i Alta i forrige uke, avlivet viltnemnda to rever. Begge var angrepet av reveskabb, men ingen av dem hadde rabies. Det ble avlivet en rev på Aronnes og en i Tverrelvdalen, og begge ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse og rutinemessig prø
 2. Ved mistanke om rabies hos en flagermus, der har bidt et menneske, skal anmeldelse ske til Fødevarestyrelsens lokale veterinærenhed, som sørger for aflivning og indsendelse af dyret til DTU Veterinærinstituttet, Lindholm
 3. En fjellrev har fått påvist rabies på øya Hopen, som er en del av Svalbard. Det er så langt aldri blitt påvist rabies hos mennesker på Svalbard

Avkrefter rabies-mistanke - Bondeblade

Oslo (NTB-Linus Hauge): Ytterligere tre reinsdyr fra Svalbard som er blitt testet for rabies ved Veterinærinstituttet, var smittet. Dermed har rabiesutbruddet større omfang enn først antatt Vi deler fra Veterinæinstituttet: Se mer av Rovviltets Røst på Facebook. Logg in Samtidig kan det være livsfarlig å kose og leke litt med den! For mellom 50 tusen og 70 tusen mennesker dør hvert år av rabiessmitte, svært mange fra hundevalper, og det øker! Du får også reiseråd for landene hvor rabies er utbredt. mv; Siv Klevar, Veterinærinstituttet, Line Vold, Folkehelseinstituttet. Programleder: Ellen Wesche. - Rabies smitter primært gjennom bitt eller væskeoverføring i åpne sår eller rifter i huden. Vi anbefaler derfor som før at folk ikke oppsøker eller tar på døde eller syke flaggermus, men i stedet tar kontakt med Mattilsynet, sier Karen Johanne Baalsrud, som er seksjonssjef for dyrehelse i tilsynet.. Rabiestypen som nå er oppdaget i Norge, skiller seg noe fra den typen som er mest. Klassisk rabies forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2018 blev der påvist klassisk rabiesvirus i tre polarræve fra Grønland, tabel 2. (Seniorforsker Thomas Bruun Rasmussen, DTU Veterinærinstituttet, Lindholm

Årlig dør 60 000 av rabies - Dagbladet

Tilsynet opplyser samtidig at man ikke løper noen risiko for å bli smittet av rabies ved å ha flaggermus i huset der man bor. Vannflaggermusen som ble funnet i Valdres, ble sendt til Veterinærinstituttet etter at den døde. De positive prøvene forelå tirsdag ettermiddag. - Vi vet ikke hvor vannflaggermusen kan ha blitt smittet Rabies påvises fra tid til annen hos svalbardrein og fjellrev på Svalbard. Prøver fra to reinsimler blir nå sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for undersøkelse, fordi det er mistanke om rabies Det ble avlivet en rev på Aronnes og en i Tverrelvdalen som ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse og rutinemessig prøvetakning av rabies. - Ingen av revene hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført viser at revene som ble avlivet var avmagret (Finnmark Dagblad) Prøvene som ble tatt tirsdag av de to reinsdyrene som ble avlivet søndag, bekrefter at de var smittet av rabies. Reinjakta har pågått siden 15. august og var ferdig tirsdag. Dermed kan smittede dyr ha blitt felt. Folkehelseinstituttet satt onsdag i møte for å vurdere hvilke anbefalinger de skal gi og hvilken smitterisiko dette utgjør

Vaksineanbefalingene for rabies opprettholdes Mattilsyne

For tredje gang på kort tid trues nå Veterinærinstituttet i Tromsø av nedlegging gjennom økonomiske nedskjæringer og hardhendt sentralisering av funksjoner. Vi som har helsefaglig ansvar for medisinsk beredskap på ulike områder i nordområdene kan ikke akseptere at viktige statsinstitusjoner som Veterinærinstituttet i Tromsø skal flyttes til et senter på Ås Flaggermus og rabies. Rabiessmitte hos flaggermus ble første gang påvist i Norge i 2015 (hos ei vannflaggermus i Valdres). Det er liten grunn til å frykte rabiessmitte selv om man f.eks. har flaggermus i huset der man bor. Flaggermus kan imidlertid bite hvis de blir tatt på, og man bør derfor benytte hansker dersom man skal håndtere dem

Rabies på Svalbard Mattilsyne

Det nasjonale veterinærinstituttet i Romania, med tilhold i Bucuresti, opplyste under vårt besøk at de anslo at ca 80% av gatehundene i Bucuresti var infisert med Dirofilaria (to typer: D. immitis = klassisk hjerteorm og D.repens). Dette er en svært alvorlig lidelse. Dirofilaria smitter ved hjelp av enkelte myggarter DTU Veterinærinstituttet: Danmarks Tekniske Universitet, Lindholm, 4771 Kalvehave +45 35 88 78 56 +45 35 88 79 01 vet@vet.dtu.dk www.vet.dtu.dk 2000/358/EF: NB! Pr. 1. juni 2019 er DTU Veterinærinstituttet ikke længere godkendt til at udføre disse undersøgelser. Fødevarestyrelsen henviser til andre godkendte rabies-laboratorie En reinsdyrsimle som 16. juli ble avlivet på Svalbard etter mistanke om rabies, hadde den dødelige virussykdommen. Det bekrefter Sysselmannen på Svalbard Aktuelt fra Veterinærinstituttet Bladet Argus er et populærvitenskapelig magasin som skal gi innblikk i Veterinærinstituttets arbeid innen forskning, diagnostikk, overvåkning og bered-skap og orientere om instituttets samfunnsoppdrag. Bladet sendes som B-abonnement og er gratis. Utgiver: Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Osl

Dyreklinikken i Sogndal - Stedjevegen 35, 6856 Sogndalsfjøra - Rated 4.8 based on 31 omtalar både eg og kira vart motteken på ein kjempefin måte og dei.. Mer om rabies. Rabies på Svalbard. Ulike former for rabies. Veterinærinstituttet: Rabies. Folkehelseinstituttet: Rabies. Reise med hund, burfugl, kanin og smågnagere til Svalbard . Rabies er en sykdom som ikke er å spøke med, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå den,» advarte Niels Højlyng i en uttalelse i desember i fjor Av John Odden (forsidefoto viltkamera.nina.no) Jeg blir som rovdyrforsker ofte spurt om ulven er farlig. Ulven er jo generelt sky overfor mennesker, men av og til hører vi om ulv som dukker opp på gårdstun, veier og andre steder der mennesker ferdes Rabies er en av disse sykdommene. Regelverket krever at hundene som importeres er vaksinert for rabies, men en kontrollstudie foretatt ved Veterinærinstituttet viste at flere av hundene som ble undersøkt ikke hadde, eller kun hadde svært lave nivåer, av antistoffer mot rabiesvirus i blodet Sykdommer som rabies, toksoplasmose, borreliose og skrantesjuke er sykdommer som kan skade, forvirre og drepe. Kom på Litteraturhuset og få noen korte innblikk i fra forskning og feltarbeid presentert av Veterinærinstituttet. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis

Natur/Miljø | Rabies påvist hos fjellrev på Svalbard

Rabies - Lommelege

 1. Les mer om rabies hos Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet sine internettsider. Sysselmannen.no. Svalbard er en del av kongeriket Norge. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannen på Svalbard Pb. 633 9171 Longyearbyen
 2. Etter at en rev angrep en baby i en barnevogn i Alta i forrige uke, avlivet viltnemnda to rever. Begge var angrepet av reveskabb, men ingen av dem hadde rabies
 3. Men Veterinærinstituttet i Oslo synes å ha hatt en annen agenda: Vi har allerede rabies på Svalbard, også en aktiv og mulig livstruende zoonose med stort smittepotensial
Scandfox -Skandinavisk forskning på rødrev > Fakta om rødreven

Rabies påvist på Svalbard i 2018 - V

Landbruk, Planter og dyr | Reinsdyr på Svalbard hadde rabies

Bakgrunn: Nesten 60 000 dør av rabies hvert år, men

Read the latest magazines about Www.vetinst.no and discover magazines on Yumpu.co Vaksinasjon hund. Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden Oversettelse av ordet rabies fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk Det er påvist rabies på en flaggermus som ble funnet død i Valdres. Den aktuelle rabiestypen er ikke tidligere påvist i Norge, opplyser Mattilsynet Veterinærinstituttet har lagt vekt på å bidra konstruktivt inn i arbeidet med å utvikle skisseprosjektet frem mot Regjeringens positive vedtak i november. Samarbeidet med de andre partene, både NVH og UMB, samt deler av instituttsektoren på Ås, er videreutviklet. Veterinærinstituttet fikk ny organisasjonsstruktur 1.1.2011

Kronikk: Rabies på Svalbard kan begrenses, men ikke utryddesFjellrev med rabies angrep polarhunderØstlendingen - Frykter rabies-smitte
 • Sv og gy.
 • New zealand continent.
 • Dele hotellrom i dubai.
 • List of everybody loves raymond episodes.
 • Form av kvarts agat.
 • Iran air.
 • Chorégraphie de danse classique.
 • Munkejern oppskrift.
 • Rema 1000 sjokolade pizza.
 • Ascii language.
 • Ostwestfalen sehenswürdigkeiten.
 • Fabrikken vennesla pizza.
 • Bad nauheim steinfurth veranstaltungen.
 • Overgår kryssord.
 • Kochkurs für singles stuttgart.
 • Forvaltningsloven saksbehandlingstid.
 • Los angeles map.
 • Trinser til dusjkabinett.
 • Ifi rom.
 • Single kochen frankfurt.
 • Autohaus paschke offenburg kia.
 • Roundup trær.
 • Golf 3 rolling stones ausstattung.
 • Passiv subwoofer hifi.
 • Religiøse hodeplagg islam.
 • Bulgarien goldstrand party hotel.
 • Vasker ikke hendene etter do.
 • Tablet mit handy verbinden whatsapp.
 • Smittefare kreft.
 • Vogeltränke selber machen mosaik.
 • Hva er g prog.
 • Bokføringsloven oppbevaringstid.
 • Tenningsrekkefølge volvo b20.
 • Funktionstraining kiel.
 • العربية مباشر يوتيوب.
 • Aktivitetsplanlegger ndla.
 • Malassezia.
 • Resmed airsense 10.
 • Harper and brooks oslo.
 • Regionalnett.
 • Levegg pil montering.