Home

Hvordan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare

Newton-lærer bruker aktivitetene elevene har jobbet med tidligere på dagen og knytter disse opp til elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder. (Utvide - 5E-modellen). Målet er å få elevene aktivt med i å prate naturfag Ikke fornybare energikilder . Fossilenergi. Fossil energi får vi fra de fossile energikildene. Disse deler vi opp i kull, olje og naturgass. Alle disse stoffene er rester etter planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene etter plantene og dyrene ble utsatt for trykk og varme da tykke lag av ulike bergarter la seg oppå. Olj produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvike miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. Elevene skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind. Sentrale begreper vil være turbin, generator og ulike energiformer Ikke-fornybare energikilder. Fagstoff. Fagartikkel. Her omtaler vi ikke-fornybare energikilder. Elektro og datateknologi Vg1. Energisystemer. Kraftproduksjon og ENØK. Produksjon, lagring og overføring av energi. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag. Fenomener og stoffer forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

Fenomener og stoffer forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Energi for framtide Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige. Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke

 1. Ikke-fornybare energikilder er energikilder som er lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes og dermed må betraktes som en ressurs som kan gå tom. De viktigste ikke-fornybare energikildene er olje, naturgass og kull. Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede rester av planter og dyr og kalles derfor også for fossil energi
 2. Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all.
 3. 85. Energi; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p
 4. 5 Energi - det som får ting til å skje. Dette skal du lære om: hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder; hvilke miljøeffekter som følger av ulike måter å produsere energi på; å gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt; Oppgavesamlinger
 5. Problemet med fornybar energi er at den i mange tilfeller ikke er like enkel å utnytte som ikke-fornybar energi, og at vi derfor henger etter når det kommer til forskning og utvikling av teknologi knyttet til fornybare ressurser. Fornybar energi i Norge. På verdensbasis er Norge en stor aktør innen fornybare energikilder
 6. Kategori: forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Verdens første flytende vindmøllepark, en vind vind situasjon! Om mobilbatteriet varte evig Hva er vindkraft Hva er bioenergi Hva er vannkraf

Modul nr. 1985 € Elektrisk energi fra fornybare og ikke ..

90. Bevaring av energi; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p Fenomener og stoffer. forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på . Naturfag Vg1. Bærekraftig utviklin Energi kilder. Hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra fornybare- og ikke-fornybare energikilder? J. (12.03.2007 Browse our hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra fornybare energikilder photo gallery, similar to hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder & lulu hypermarket - 2020

forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjo undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på . Naturfag Vg Bruken av fornybare energikilder er svært miljøvennlig, mens bruken av ikke-fornybare energikilder gir mange miljøproblemer. Energikilder kan konvertere energi fra en form til en annen. For eksempel kan de produsere elektrisk energi, mekanisk energi og varme Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006) gjeldene for 10. trinn skoleåret 2020/21 Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Sola er uten tvil vår største og viktigste energikilde. Den gir varme, lys og ikke minst energi. Energien fra sollyset er opphavet til nesten alle andre energikilder vi har her på jorda, både fornybare og ikke-fornybare. Fotosyntesen, en av naturens viktigste kjemiske prosesser, ville ikke fungert uten sollys For det meste de ikke-fornybare energikildene, som olje, kull og gass. Hvilke energikilder venter man vil bli de viktigste i verden i framtiden. Energikilder som vannkraft, bioenergi, sol og vind kraft og mer. Altså de fornybare energikildene, men også kjernekraft Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. Bakgrunn: Erling Lenvik og kommunestyret i Midtre Gauldal Kommune er en miljøkommune og vil at Gauldal Energi skal forklare hvordan de jobber i forhold til fornybar energi skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. I tredje kodeøkt legges det ut havvind, og den gir samme energiøkning som energien fra ukjent kilde. Er det naturlig at begge har samme poeng

NDL

Alt du trenger å vite om Hvordan Produsere Elektrisk Energi Fra Fornybare Og Ikke Fornybare Energikilder Bildegaller Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Delmål og begrep som du må kunne forstå, gjøre greie for og bruke inn i en sammenheng: Kan Må øve mer Kunne si noe om hvilke krav som stilles til fremtidige energikilder: o Energikilden må ikke gå tom på mange år, og helst være fornybar o. Fordelene med å bruke vindkraft som energikilde er at strømmen er utslippsfri, og den er en av de billigste metodene vi har for å fremstille strøm i Norge. Ifølge en undersøkelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) koster det kun 40 øre per kilowattime å produsere vindkraft hvis anlegget kun produserer kraft Fornybare energikilder. Fornybare ressurser er måter å utvinne energi på, som skjer med hjelp av ressurser som mennesket hele tiden kan finne mer av. Det handler for eksempel om vindkraft, solenergi, vannkraft og energi fra tre og planter Energikilde eller energikjelde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som finnes i naturen og som ikke har blitt omdannet eller transformert.Sekundære energiformer er derimot energi som er blitt omdannet eller transformert for et formål

naturfag.no: Kraftskole

 1. Det er altså 16 prosent fornybar energi, 57 prosent fossil varmekraft og 27 prosent kjernekraft. Norge er en del av det fysiske europeiske strømnettet. Strømmen som produseres fra norske fosser går på tvers av landegrensene, og kraft fra kull-, gass- og atomkraftverk på kontinentet forbrukes også i Norge
 2. Ikke-fornybare energikilder. jorda har en begrenset mengde av disse. produserer elektrisk strøm ved hjelp av energien i sollyset. elektroner blir slått løs. P-doping. energi som utvinnes fra biomasse. produseres ved for eksempel gjæring, nedbrytningsprosesser,.
 3. • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på (etter 10. trinn) • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt (etter 10. trinn) Teknologi og design
 4. Forskjellen på fornybare og ikke-fornybare energikilder. Forskjellen på fornybare og ikke fornybar energi ligger i navnet. Eksempler på fornybare ressurser er for eksempel vannkraft, vindkraft eller solenergi. Fellesnevner for disse er at dette er energiressurser som ikke vil gå tom innenfor overskuelig fremtid for menneskeheten
 5. Fornybar energi er et samlebegrep som omfatter energi fra kilder som har en regelmessig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene til menneskeheten. Eksempler på fornybar energi. Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft

naturfag.no: Jakten på den gode energi

Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrinn Fenomener og stoffer forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p Produksjon av elektrisk energi. Elektrisk energi kan enten produseres sentralt, vindenergi og energi fra strømmende vann. På den annen side så finnes. det energikilder som er ikke fornybare og som forbrukes, slik som kullkraft, dieseldrevne. kraftverk og gasskraftverk Ikke-fornybare energikilder Energikilder som er lagret i naturen og som ikke fornyer seg innenfor et menneskelig tidsperspektiv. Disse må derfor sees på som et lager av energi som kan gå tom. Til de ikke-fornybare energikildene regnes: Olje, naturgass og kull Fornybar energi kan erstatte fossil energi i transport-, industri-, energi- og byggsektoren. Men utbygging av fornybar energi må ikke gå på bekostning av viktige naturverdier. Tapet av naturmangfoldet skjer i et farlig raskt tempo, samtidig truer klimaendringene med en global økologisk katastrofe

Nyhet fra Vivite-senteretPPT - KOMPETANSEMÅL PowerPoint Presentation, free download

• forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjone forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Videregående Undervisningsopplegg om bærekraftsmålen Energiforbruket fra solenergi var 320 prosent høyere i 2018 enn fem år tidligere, mens vindkraften økte 97 prosent i samme periode. Ingen andre energikilder er i nærheten av slike veksttall. Men siden fornybarveksten kommer fra et lavt nivå, veier den foreløpig ikke opp for en fortsatt vekst i forbruket av fossil energi Fra naturens hånd forekommer energikildene som primærenergi, og det er vanlig å inndele forekomstene i fornybare og ikke-fornybare energikilder: Ikke-fornybare energikilder er hovedsakelig olje, naturgass og kull. Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede. Vann i bevegelse inneholder store mengder energi F orklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt (B Utdanningsdirektoratet, u.d.) Samfunnsfag 5.-7.trinn: Geograf

bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, Deretter omformes den mekaniske energien til elektrisk energi ved. Fornybare energikilder er hovedsaklig vannkraft, energi fra bølger og havstrømmer, vindenergi, solenergi. I tilleg har vi bioenergi form av ved, pellets, flis, halm I følge USAs Energy Information Administration (EIA) kommer bare åtte prosent av nasjonenes energi fra geotermiske, sol-, vind- og biomasse kilder, som er fornybare. Ikke-fornybare ressurser inkluderer petroleum, kull og naturgass. Malmer, diamanter og gull er også klassifisert som. med arbeid, energi og effekt Hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Hvilke miljøeffekter som følger av ulike måter å produsere energi på. Muntlig presentasjon Paneldebatt Tavleundervisning Energiskolen (Videoer) Nettressurser 5-A, 5-B, 5-C, 5-D Regne oppgaver Muntlig presentasjon om fornybare.

fornybare energikilder - Store norske leksiko

 1. dre grad konsekvenser for miljøet. De energikildene vi bruker desidert mest av er også de desidert farligste, og er i ferd med å endre klimaet på kloden. Men fremtiden er både fornybar og energieffektiv
 2. forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p
 3. • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. • Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 4. undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p
 5. Betinget fornybare ressurser i norge Geografi: 5. Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge . betinget fornybare ressurser, fornybare ressurser som ikke blir overbeskattet eller forringet på annen måte. som produseres i Norge. sentrale funksjoner, virksomheter som tilbyr varer og tjenester.Sentrale funksjoner som folk benytter ofte, finnes det mange av, både i

ikke-fornybare energikilder - Store norske leksiko

forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes; forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Kap. 5 s. 95-113 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virknin Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006) gjeldene for 10.trinn skoleåret 2020/21. Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Fornybar energi - Wikipedi

 1. sker skader ved uhell og ulykker forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger me
 2. Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: Naturfag Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som.
 3. Det finnes mange måter å skaffe seg energi på her i verden, både fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. Her finner du tips til hvordan du lager ditt eget energisymbol. Forslag til diskusjonsoppgaver
 4. Satsing på energieffektivisering og produksjon av varme og elektrisk energi fra fornybare energikilder (fornybar energi) er sentrale elementer i denne politikken. I St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet) redegjøres for hovedtrekkene i støtteordningen som Olje- og energidepartementet nå innfører
 5. forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogra I et slikt perspektiv er derimot fossilt brensel (inkludert olje) fornybart
 6. 6 10.6 Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes; 7 10.7 Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon; 8 10.8 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
 7. g

Syklus 8-10 (bm) - Naturfag - 8

Fenomener og stoffer. bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser; forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p Et aktivt skogbruk er Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljeffekter som flger med ulike mter Studiet gir en dyp forstelse av fornybar energi og miljproblematikk, men ogs en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier Vi trenger energi i alt vi foretar oss, til å skru på lysene hjemme, surfe på internett og kjøre fra A til B. Verdens energibehov har på 20 år steget med 50 %, og i Norge er vi storforbrukere av energi. Ifølge flere politikkere, deriblant Ola Elvestuen, er spørsmålet vi som samfunn må stille oss Fortsett å lese Hva skal fremtidens energikilder være elektriske verden Jan og mars-april • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans effekt og induksjon for å forklare resultater fra forsøk med strømkretser. • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi. I alt 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar i 2020. EU har satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert enkelt av de 28 medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS og dermed for Norge, som har fått et mål på hele 67,5 prosent. Norge hadde allerede en høy fornybarandel på 64,5 prosent i 2012, på grunn av mye energi fra vannkraft

I Norge er det vanlig at elektrisk energi produseres fra vannkraft, en fornybar kilde. Noe av strømmen kommer fra andre fornybare energikilder som vindkraft. Noe er også importert, og deler av energien kan være produsert ved hjelp av atomkraft eller kullkraft. Energien distribueres gjennom strømnettet som eies av et nettselskap 6.1 Energikilder og energibærere. 6.1.1. a) Energi er det som må til for å utføre et arbeid, det som får noe til å skje, «drivkraften». b) Noen former er strålingsenergi, kjemisk energi, varmeenergi, elektrokjemisk energi, kjerneenergi, bioenergi, elektrisk energi, vindenergi, bølgeenergi osv Fornybar energi - vann, vind, sol og bio - utgjorde i 2019 samlet 26 prosent av den globale produksjonen av elektrisk kraft, ifølge oljeselskapet BPs energistatistikk.Bare kull var en større kraftkilde med 36,4 prosent, men produksjonen av kullkraft gikk ned med 2,6 prosent i 2019 sammenlignet med 2018 Ikke-fornybare ressurser er ønskelig elementer funnet i naturen som ikke kan etterfylles over en nyttig periode. Kull og petroleum er arguable de to viktigste ikke-fornybare ressurser. Det kan ta millioner av år og ekstremt sjeldne tilstander for disse fossilt brensel som skal produseres i naturen, slik at de ikke kan anses fornybar Slik som vind, vann, sol og bioenergi. En ikke-fornybar energikilde er en energikilde som vi bruker fortere enn den lages. Derfor kan ikke-fornybare energikilder bli tomme . Energikilde eller energikjelde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet

Nova 9: 5 Energi - det som får ting til å skj

Fornybare energikilder - Alternativ energi av fornybare

Verdens første flytende vindmøllepark, en vind vind

forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på gjøre rede for indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfun Sett opp en oversikt over ikke -fornybare og fornybare energikilder . Silje Rostad - Tverlandet Skole Våren 2011 15 2. Hvilke energikilder er i dag de viktigste i Norge og i verden, og hvordan Hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra vind- og solenergi, fra Kompetansemål Elevene skal kunne bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi Elevenes forkunnskaper Elevenes forkunnskaper og erfaringer. Energikilde. alle energikilder (varme, stråling, kjemisk energi, vindenergi o.a.) kan brukes til energiutnytting direkte eller til å produsere energibærere Energikilde eller energikjelde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet

Størstedelen av verdens elektriske energi kommer fra ikke-fornybare kilder, for eksempel forbrenning av kull, olje og gass, eller fra kjernekraftverk. Etter hvert som koblingen mellom global oppvarming og mengden karbondioksid i atmosfæren blir tydeligere, blir behovet for å finne flere fornybare kilder mer presserende De utvikler matematiske modeller og numeriske metoder for prosesser i undergrunnen knyttet til produksjon fra reservoarene.. Hydrogen og ammoniakk. Dette vil være viktige energibærere i fremtiden, blant annet innen grønn skipsfart. Hydrogen kan produseres fra fornybare så vel som ikke-fornybare energikilder, og brenselsceller kan omdanne hydrogen til elektrisitet med høy virkningsgrad Fornybar energi: Energi fra fornybare energikilder; herunder bl.a. vind, sol, geotermisk, hav, vann, gass fra avfallsfyllinger, gass fra kloakkbehandlingsanlegg og biomasse. c) Høyeffektiv kraftvarme: Kraftvarme som gir brenselsbesparelse på minst ti prosent sammenlignet med separat fremstilling av elektrisk energi og termisk energi etter fastsatte referanseverdier (Høyeffektiv kogenerering) forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi

 • Philips bodygroom test.
 • Samsøe samsøe sale.
 • Eventhaus bonn.
 • Jennette mccurdy.
 • Amfi sogningen åpningstider.
 • Liverpool drakt barn.
 • Dansevideoer for barn.
 • Spisesofa skeidar.
 • Veranstaltungen weilheim schongau.
 • Slawisches gesicht merkmale.
 • Tuning hedmark.
 • Wetter 10777 berlin.
 • Hva er fjernsalg.
 • Färja till shetlandsöarna.
 • Vegglifjell fjellstue.
 • Jordfeilautomat b klasse.
 • Tatort holdt.
 • Katzenbabys.
 • Bars simon dach straße.
 • Collage av bilder.
 • Cottage definition.
 • Wetter rathenow heute.
 • Bilpriser norge.
 • Redningshelikopter sola.
 • Skoleskyss oslo.
 • Tur kaffekjele.
 • Sai baba gebete.
 • Schloss egg veranstaltungen.
 • Moa åpningstider.
 • Radio 7 whatsapp nummer.
 • Snakke fransk.
 • Børscompagniet.
 • Tilpasning engelsk.
 • Pizza kongsvinger.
 • Hagetid påmelding.
 • Stort sofabord.
 • Whatsapp grappige berichten.
 • Lenovo mobil test.
 • Asperges oven hoe lang.
 • Elektriske persienner utvendig.
 • Joar førde wikipedia.