Home

Figurtall rektangel

Figurtall oppgave (rektangeltall) - Matemaytik

Figurtall oppgave (rektangeltall) av May O. Korsnes Brøndmo 28. mars 2020. skrevet av May O. Korsnes Brøndmo 28. mars 2020. Oppgave: Den første er figur 1, den andre er figur 2 og den tredje er figur 3. a) Hvordan ser figur 4 og 5 ut? Kan du forsøke å se etter et mønster Kan aldri huske å ha lært noe om figurtall noen gang. Har sett de triangulære tallene før da, men aldri i forbindelse med det norske utdanningssystemet Trekanttall er figurtall basert på den geometriske formen til en likesidet trekant.De utgjør en heltallsfølge hvor det n-te tallet betegnes med Δ n eller T n.Tallet angir antall prikker eller kuler som kan arrangeres som en slik trekant med n prikker langs hver side. De første er 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, e) Finn målene på et formlikt rektangel med en sekstendedel av arealet som det du lagde i delspørsmål c). Sjekk ved regning at det nye rektanglet har det rette arealet. Skriv et svar til: FIGURTALL. Et rektangel er et spesialtilfelle av parallellogrammet hvor alle vinklene er 90°. Derav følger at: Begge de to parene av motstående linjestykker er parallelle; Begge de to parene av motstående linjestykker er like lange; Diagonalene mellom motstående hjørner deler hverandre på midten

Figurtall? Tror ikke det finnes én type algortime for å finne alle typer figurtall. Hvis du mener trekanttall så er formelen: [tex]\frac{n*(n+1)}{2}[/tex] Litt hvordan formelen virker: (Fra et eldre innlegg av meg der en herlig gjest kom med denne forklaringen Slike figurtall kan vi lage ved å bruke for eksempel plastbrikker. Kvadrattallene er et eksempel på slike figurtall. Det første kvadrattallet er det bare en brikke i. Det andre kvadrattallet består av 4 brikker. Vis på tavla eller på overhead hvordan de to første kvadrattallene ser ut

matematikk.net • Se emne - figurtall

Title: Løsninger til eksamensoppgaver med figurtall Author: HIS Last modified by: Bruker Created Date: 8/30/2001 1:47:00 PM Company: HiS Other title Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten: Vi ser at for eksempel kvadrattall nr. 4 danner et kvadrat med 4 kuler i hver retning. Nå skal vi i oppgaver studere kvadrattallene og andre figurtall for å se etter sammenhenger. Oppgave 5.100 a) Velg to naturlige tall som følger etter hverandre Figurtall, følger og rekker - Ramme. Emne. Mønster og sammenhenger. Dette opplegget er hentet fra heftet Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole II. Elevene oppfordres til å legge et rektangel og finne formler for rammen rundt figuren. Siden forholdet mellom sidene er valgfritt, vil denne oppgaven ha individuelle svar

Trekanttall - Wikipedi

Denne videoen er en introduksjon til figurtall og hva dette går ut på. Vi går også gjennom grunnleggende teknikker og ser på kvadrattall, rektangeltall og tr.. 00029: Tallmønstre og figurtall - Rektangeltall og trekanttall Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet Figurtall og tallmønstre I denne videoen viser jeg rektangeltallene representert som geometriske figurer som sammen danner et mønster

Rektangel er en firkant der vinklene i alle fire hjørner er rette. Et rektangel er et parallellogram, de motstående sidene er parvis like lange, og diagonalene er også like lange. De to ulike sidene kalles gjerne høyden og bredden, og arealet (flateinnholdet) av et rektangel er høyden ganger bredden. 00022: Figurtall - Introduksjon. I denne videoen går jeg igjennom hva figurtall er og hva vi bruker figurtall til. Jeg kommer med en presisis definisjon av figurtall fordi det er så mange dårlige forklaring i bøker og på nettet Deretter bruker jeg trekantallene som eksempel for å vise hvordan vi kan finne tallmønsteret til trekantatallene ved å studere det geometriske mønsterert som. Gatebildet i sentrum av Kristiansand, kvadraturen, er regelmessig bygd opp med rette gater hvor gater som krysser hverandre danner vinkler på omtrent 90 grader. «Kvartalene», områdene avgrenset av gater, har tilnærmet form av rektangler Egenskapene til firkant (rektangel, kvadrat og parallellogram), Trekant (likesidet, rettvinklet og likebent) og sirkel. Planfigurer 2 Omkrets og areal av firkanter og trekanter. Formlene for areal av rektangel, parallellogram og trekant. Romfigurer Animert presentasjon av de vanligste romfigurene. Begrepene sideflate og sidekant. Vinkle Konstruksjon av kvadrat, rektangel og parallellogram; Konstruksjon av vinkler som 22,5°, 37,5°, 67,5°, 75°, 120 ° og 150 ° Konstruksjon av tangent; Konstruksjon av firkanter; Konstruksjon av innskrevet sirkel i trekanter og kvadrater. Konstruksjon av omskrevet sirkel i trekanter og kvadrater; Konstruksjon av sammensatte geometriske figure

rektangler. Deretter kan du velge om du igjen vil halvere de nye rektanglene fra langsida eller kortsida. Nå har du 4 rektangel. Du kan selvsagt brette alle rektanglene en gang til slik at du har 8 rektangler. 3. På det ene rektangelet skal du nå tegne et nonfigurativt valgfritt mønster (bruk helst svart tusj). 4 Figurtall - Intro, Eksplisitt formel. Lag din egen. lønnsslipp. Kast terning og. lag formler. Kvadrattall, rektangel- tall og trekanttall. Vinkelsum i mangekanter. Klikk på kortene. fra getSmart Hyttestien - Problemløsningsoppg. med figurtallformler og likninger. Diagonaler i mangekanter

ALL IN - Mediefag C Eksamen

FIGURTALL.. - Matematikk - Skolediskusjon.n

NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Et gyllent rektangel sammensatt av et blått kvadrat og et rødt rektangel. Hvis kvadratet fjernes, vil det røde være et nytt gyllent rektangel. Et gyllent rektangel er et rektangel hvis proporsjoner svarer til det gylne snitt , 1 : φ {\displaystyle 1:\varphi } (dvs Et gyllent rektangel er en rett firkant der forholdet mellom sidene er det gylne snitt Tema: Steinheller/figurtall Oppgaveark med figurer: Problemløsning_heller_figur 1-3_PDF (kvadrater) Problemløsning_heller_figur 1.2-3.2_PDF (rektangler) Oppgavetekst: Her ser du et mønster som er laget av lyse og mørke steinheller. a) Hvor mange steinheller er det til sammen i figur 5 Et kjent eksempel på figurtall er trekanttallene Her ser en at to kopier av det samme trekanttallet danner et rektangel der den ene sidekantens lengde tilsvarer trekanttallets nummer (n), og den andre sidekantens lengde tilsvarer én mer enn trekanttallets nummer (n + 1) med rektangler. Det kan også beskrives med 'rektangel-setningen' (a + b)(a - b) = a2 - b2, eller med ord omtrent slik: Når vi starter med et kvadrat og øker den ene sida med like mye som vi reduserer den andre, blir det nye rektanglet redusert med kvadratet av endringen. Tetraedere av 'tallene på tvers

Rektangel - Wikipedi

 1. Rektangel To og to sider er like lange. Alle vinklene er rette 90°. Rettvinklet trekant En vinkel er rett (90°). Likebeinet trekant. Geometriske figurer er emnet innen matematikken som handler om figurer i rommet. Det vil si figurer som har høyde, bredde og lengde (eller dybde), og som dermed har tre dimensjoner
 2. GetSmart - Funksjoner er beregent brukt på ungdomstrinn og videregående skole. Settet inneholder 90 kort i tillegg til fasit. Kortene er delt i 3 farger der hver farge har sin representasjon av en funksjon
 3. Kubikkrot Graf og formler. Kalkulator Legg til 1 verdi. x = = Rund av til desimaler. Relaterte. Volum og overflate av en sylinder. En rotasjonssylinder er et tredimensjonalt objekt me
 4. tegninger, figurtall og regnefortellinger. Kunne utforske, beskrive, generalisere og begrunner geometriske mønstre og tallmønstre. 2. Bli kjent med sentrale begreper i av rektangler - utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens Kan beregne omkretsen til et rektangel Grunntall 9
 5. Bokstaver i algebraiske uttrykk - utforsk . Fullskjerm. Er endel av.... Eit eksempel på korleis ein forenklar algebraiske uttrykk.Tilpassa ungdomsskulepensu ; Ofte setter vi symbolene sammen i algebraiske uttrykk

Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium rektangler, parallellogram, trekanter og sammensatte figurer. - Anslå og beregne omkrets for rektangler, parallellogram, trekanter og sammensatte figurer ved å bruke linjal, målebånd og/eller geobrett/prikkark - Vurdere rimeligheten av resultatet - Gjøre om mellom m, dm, cm og mm i beregninger av omkrets. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHE c Vis ved tegning av tallinje, ved rektangler og ved brøksirkler de likeverdige brøkene 3 2 og 6 4 d En genser koster 400 kr på salg. Nedenfor ser du de tre første figurene til et figurtall-mønster. F 1 F 2 F 3 x x x x x x x x x x x x x x x a Tegn figur 4, og forklar med ord hvordan figur 10.

matematikk.net • Se emne - Figurtall

Geometri mellomtrinn. Småtrinn/mellomtrinn: Elevene skal i denne oppgaven (se under Vedlegg) lage ulike geometriske former med det innebygde verktøyet i GeoGebra. bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og area 3 Del 1.Generell informasjon om GeoGebra Hva er GeoGebra et rektangel og et kvadrat. Jeg kan lage og beskrive geometriske mønstre. Jobbe med kapittel 5 i Radius arbeidsbok i hel time/stasjoner. Jeg kan utforske figurtall i ulike mønster Jobbe med kapittel 8 i Radius arbeidsbok i hel time/stasjoner. 10 Tall og mønster Jeg kan utforske figurtall

a Bestem figurtall nr 1, 2 og 3. Kall dem f. 1, f. 2. og f. 3. b Beskriv med ord hvordan du kan finne det neste figurtallet når du kjenner det forrige. c Lag en følgeformel for figurtall f. n. d Bestem figurtall nr 5. e Lag en direkteformel for figurtall f. n. Prisliste . Kattebur: 319 kr . Hundefor , 15 kg: 129 kr . Hamsterhus: 149 k Diagonalen i et rektangel. (s. 4-5) Primtall: Primtallstvillinger m.m.. (s. 19-20) Øvingsoppgaver: Problemløsing m.m. (s. 28-29) Figurtall. (s. 30-33) Løsningsforslaget er delt opp i to dokument : del 1 (de to første oppgavene) og del 2 (de to siste oppgavene). Litt av hvert om brøk

Figurtall - Matematikk

 1. finne mønstre i figurtall og kunne løse enkle tallrekker (H) bruke de fire regneartene i regning med fortegnstall (H) uke 36: finne mønstre i figurtall og kunne løse enkle tallrekker (H) Uke 37: Repetisjon. 9. Kapittelprøve uke 37/38. Kapittelprøve uke 43. regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk. 8
 2. - Tredimensjonale figurtall er nesten alltid tredjegradsutrykk! (Det er mulig å konstruere eksempler der formelen blir et andregradsuttrykk, men det er veldig uvanlig.) For eksempel i oppgave 214 i R2-boken (Aschehoug) får du et svar som er et andregradsuttrykk i variabelen n
 3. Utforskning av figurtall med regnearket på ClassPad 300. Av Gunnar Gjone: Figurtallene har fått navn etter hvordan de kan pre-senteres geometrisk. Vi omtaler dem som trekanttall, firkanttall (kvadrattall), femkanttall osv. Figurtallene gir rike muligheter for eksperimentering og utfors-king, og det finnes en rekke sammenhenger. I For
 4. Oppgaver om omkrets av geometriske figurer. Oppgaver om omkrets av ulike geometriske figurer og sammensatte figurer. Det er oppgaver på fire ulike nivå, kalt spor

Figurtall og tallrekker: Trekanttall Omvendt undervisning: Trekanttall (9. trinn) (Recorded with 00022: Figurtall - Introduksjon I denne videoen går jeg igjennom hva figurtall er og hva vi bruker figurtall til. Jeg kommer med en presisis definisjon av figurtall fordi det er så mange dårlige 1. Figurtall: Grunnleggende teknikke Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site Hva har rektangler til felles? Figurtall. Litt om beveggrunn: finne mønstre og sammenhenger. undersøkende aktiviteter motiverende, mange veier. lette algebraiseringsprosessen. Hvor mange ruter er det i trekanttall nr. 10? Hvor mange prikker trenger vi for å lage S 4? Enn S. n?

Search this site. Matematikkuniverset. Startsid FIGURTALL.. Foruminnlegg. Ok hadde vært fint om jeg kunne få hjelp med oppgaven ved forklaring. Tegn et rektangel med sidekanter på 4 og 7 cm.b) Hvor lange er sidekantene på et formlikt rektangel med ni ganger så stort areal?c) Tegn ditt eget rektangel der du selv velger ulike lengder på sidene.d) Finn målene på et formli. Geogebra eksamen oppgaver Eksamensoppgaver - matematikk . Løysing av eksamensoppgaver med GeoGebra I vurderingsrettleidningen fra Utdanningsdirektoratet for eksamen i matematikk for 10. trinn, står det på side 15: Det vil altså være en klar fordel for elevene om de kan bruke GeoGebra til å tegne grafer som er avgrenset til et bestemt områd Om Pythagoras' læresetning. Pythagoras' læresetning lyder a² + b² = c², og lar oss regne. Her får du oppgaver der du kan øve på bruk av Pytagoras' setning. Hopp til innhold Uttrykk representert ved arealbetraktning av en geometrisk figur (som oftest et rektangel). Uttrykk med parenteser. Uttrykk uten parenteser. Uttrykk representert ved tabell (verditabell) Uttrykk representert som tekst (både norsk og engelsk). Kjøp. Temaet i denne kortstokken er figurtall og tallmønstre. Kortene inndelt i fire grupper

Arealet av et rektangel Lengdemåling Omregning av km, m, dm, cm, mm Målestokk Teoretiske/praktiske oppgaver Individuell og felles gjennomgang Begreper Matematisk samtale Data Egen-vurdering Dialog lærer-elev Muntlig tilbake-melding Elevvurdering Kapittelprøve SOL 9 - 14 -Forklare hva en brøk, teller, nevner og brøkstrek er Matematikk 1 by Øistein Gjøvik 1. Algebra 1.1. Hva kan bokstavene stå for 1.2. Uttrykk, likning, ulikhet, funksjon, identitet 1.3. Generalisering. 1.3.1. Et. oppgave: Hvis alle vaffelhjertene er nøyaktig like. Hvilke symmetriavbildninger ser du? Med symmetriavbildninger mener jeg speiling, rotasjon, forskyving, eller flere samtidig

Arcol as leverer aktuelle læremidler til norske skoler, over hele landet. Vi selger også til privat Tilsvarende gjelder dersom elevene skal finne x-verdien når y-verdien er gitt. Dersom elevene. Areal mellom en graf og x-aksen. Vi må først finne ut hvor grafen ti utforske, beskrive og på den måten generalisere enkle tallmønstre, blant annet tallfølger som stiger eller synker med det samme hver gang, kvadrattall, trekanttall og andre figurtall. Måling. Etter 5. trinn bør elevene kunne: måle og beregne omkrets av mangekanter blant annet til figurtall som kvadrattall og trekanttall, og desimaltall og lage en formel. 7 + bruke riktig terminologi og forklare hvordan hun/han har tenkt. stille opp og løse enkle likninger, løse opp og regne med paranteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tall. 5 finne den ukjente i enkle likninger. Eks: 3 + X = 8.

 1. I et rektangel som er 5 cm langt og 3 cm høyt kan vi få plass til 3 · 5 = 15 kvadrater som hver har et areal på 1 cm². Det betyr at arealet er på 15 cm². Vi kan altså finne arealet til et rektangel ved å multiplisere grunnlinjen med høyden, eller det vi ofte kaller lengden med bredden. Vi får en formel for arealet til et rektangel
 2. 1) Konstruer følgende vinkler: a. 15° b. 150° c. 45° d. 75° 2) Konstruer en ΔABC hvor AB er 5 cm, ˂A er 90° og ˂B er 30°. Husk hjelpefigur. a. Hva kalles denne trekanten
 3. Det perfekte rektangel Bruke gradskive Bruke passer Uke 4-7 Måling Lengdemål og omkrets Areal Overflate og volum Tid - måle lengde med linjal og meterstokk, Figurtall og tallmønster Likninger -detretransformasjonene:Forskyving,speiling og rotasjon
 4. Matteoppgaver potenser. Sjekk. Ny omgan Kapittel 1. Potensregning Side 12 Eksempel 7 3 3 1 4 4 5 5 1 4 4 1 2 2 1 10 10 1 n 1 n a a a a a n betyr 1 an for alle verdier av a (unntatt 0) og n
 5. Figurtall. Tallmønster og algebra. Kapittel 7 Kapittel 8 Kittys oppgaver fra nett. gjennomgang og faglig samtale og diskusjon. Arbeid med praktiske oppgaver knyttet til pensum, hverdags-matematikk og bruk av konkretiseringsmateriell. Mattespill til bruk i klassen, samt nettbaserte mattespill. Vi jobber med tabeller, agrammer og formler i regneark
 6. Dette kan vi utnytte i andre figurtall! Rektangeltallene: 2 av 6 fd1_kom.tex. Her kan vi stable i rektangler: 2x1, 3x2, 4x3 osv. (Se også like tall i oppgave 1.) Formelen for n-te ledd blir derfor: a n.

5.10 Tall og figurer - Cappelen Dam

Figurtall, følger og rekker - Ramme Matematikksentere

 1. Rødsberg ungdomsskole ligger i Halden sentrum og har mange elever med forskjellig kulturell bakgrun
 2. Adam Jonsson förklarar: Vektorer. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site
 3. Areal rektangel: Areal kvadrat: Areal kvadrat: Areal alle hjørner gir en hel sirkel: Grunnflaten til boksen blir dermed: Omkretsen til boksen: Areal sidekant er omkrets multiplisert med høyde: Totalt areal topp, bunn og sidekant: Tusen bokser krever 212 000 cm²=21,2 m² metallplater
 4. og figurtall - stille opp og løse enkle ligninger og løse opp og regne med parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tall rektangler - velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter - gjøre om mellom ulike vektenheter - gjøre om mellom ulik
 5. beskrive mønster i figurtall, for eksempel trekanttall og kvadrattall, (P2,O) utforske og lage tallmønstre med konkreter og tegninger (P2,O) Eleven kan beregne areal og omkrets for rektangler og kvadrater, (P1+4,O) Eleven kan forklare formlene for areal til trekanter
 6. I området «funnet på» finner vi definisjoner av matematiske begreper som rektangel, parallellogram, kvadrattall og så videre. I området «funnet ut» ligger for eksempel Pytagoras' setning, arealformler for ulike geometriske figurer, algebraiske lover som for eksempel distributiv lov og andre elementer i matematisk teori som krever en forklaring på hvorfor de er sanne , formelt sett.
 7. Tangenten nr. 1/1998. Kurt Klungland Tallenes personlighet . Tall er ikke bare siffer. De er personligheter med hvert sitt navn. Noen helt spesielle navngitter personligheter, som pi og det gyldne snitt, er ikke en gang hele tall

trekkene (rektangel, kvadrat, parallellogram, terning, prisme og . pyramide) Kunne bygge og bli kjent med tegninger av tredimensjonale geometriske figurer. Kunne lage symmetriske bilder og finne. symmetrilinjer. Utforske og finne løsninger på enkle tallrekker og figurtall Romfigurer oppgaver Romfigurer - Matte overalt - Det Norske Samlage . Romfigurer I dette kapittelet skal elevene kjenne igjen og beskrive enkle trekk ved tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kant og flate, og de skal sortere og sette navn på disse figurene etter disse trekkene M ling ansl og m le st rrelser for lengde, areal, volum, og tid og bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger. forklare oppbygningen av m l for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle todimensjonale (rektangler, trekanter, trapeser) og tredimensjonale figurer (prismer). velge passende m leredskaper og utf re praktiske m linger i forbindelse med. I regnestykker med negative tall og parenteser, er det viktig å vite hvordan man regner med. I afsnittet om regnearternes hierarki så vi, at det eneste, der kan bryd

Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel Eleven skal kunne beskrive todimensjonale figurer som sirkler, trekanter, firkanter, herunder parallellogram, rektangel, kvadrat og andre mangekanter, og finne flater som har disse geometriske formene. Eleven skal kunne bruke halvering i subtraksjon, f.eks. 50-25, 50-26. Eleven skal kunne bruke navnet på årstidene Oppgave 1 Oppgaven skal løses i Geogebra: a) Tegn geometriske figurer i Geogebra. Rektangel med lengde 6 og bredde 4. Sirkel med diameter 6. Likesidet trekant med sider 7 Finne mønsteret i tallrekker og finne de neste tallene (partall, oddetall, figurtall og andre tallrekker) Samtale. Samtale om bevegelsene speiling, rotasjon og parallellforskyvning. Drøfte strategier for å finne mønster i tallrekke. Muntlige ferdighete Faktorisering og primtallsfaktorisering. Hva er Primtall og sammensatte tall? Hva er å faktorisere, og hvordan gjør jeg det Primtallsfaktorisering betyr at du skal skrive et tall som produkt av to eller flere faktorer, og at disse faktorerene skal være primtall.Primtall er tallene som kun er delelige med seg selv, altså deler du et primtall med et annet tall vil aldri svaret være et helt.

Undervisning 18#9 - Veien til eksame

Matematikk.org: Velkommen

Tømmerli barnehage - 2011 8 Samlingsstund for 3-4 års gruppa I denne samlingsstunden har vi laget oss et koselig samlingssted ute. Dette for å få et rolig sted å holde samling. Vi har tatt for oss geometriske former og begrepene trekant, firkant, runding, kvadrat og rektangel Rektangel To og to sider er like lange. Alle vinklene er rette 90°. Rettvinklet trekant En vinkel er rett (90°). Likebeinet trekant. For de fleste figurer finnes det altså geometriske formler som gjør det mulig å tegne dem Årsplan matematikk 5.-7. - 17/18 - Greverud skole - Redigert 5. trinn 3/11-17, 6.trinn HOVEDOMRÅDE OG KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er a Årsplan i matematikk for 5. klasse 2018-2019 Side 2 Å kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, framgangsmåtar og varierte strategiar til problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt både i praktiske, daglegdagse situasjonar og * bygge figurtall, lage tallrekker og finne mønsteret i tallrekker Kompetansemål: 1, 6 Læringsstrategier: Ferdighetstrening, refleksjon og kontroll av egen læring Vurderingsform: Skriftlig test, Egenvurdering 35 Sep 36 37 38 Kap. 2 Addisjon: * addere i hodet, skriftlig og med lommeregner * addere ved å veksle en gang * addere ved å veksle.

Polygontall er i aritmetikken et positivt heltall som gir antall prikker eller kuler som kan arrangeres som en regulær mangekant.De tilhører derfor klassen av figurtall basert på polygoner i det todimensjonale planet. De mest kjente er trekanttallene 1, 3, 6, 10, og kvadrattallene 1, 4, 9, 16, til figurtall og til desimaltall. • analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer, for eksempel ved å se på diagonalene til ulike og forskjeller mellom prismer og pyramider. beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper. • er en seksdel.bygge tredimensjonale modeller og tegne dem fr

figurtall - Store norske leksiko

beskrive mønster i figurtall, for eksempel trekanttall og kvadrattall. utforske og lage tallmønstre med konkreter og tegninger. beskrive strukturer i enkle geometriske mønstre, for eksempel speiling, rotasjon, parallellforskyvning og gjentakelse . finne manglende figurer i et mønster. løse oppgaver som prealgebra med én ukjent, f.eks. 75. Zotero er veldig nyttig til flere ting, og her skal jeg vise hvordan du kan lage litteraturlister av forskjellig slag. Hvis du er flink til å tagge, eller sette merkelapper, på referansene dine, så kan du bruke dette i mange år for å finne fram gamle pensumlister og for å lage nye til kursene du har

1. Figurtall: Grunnleggende teknikker - YouTub

R1 eksamen, høst 2013, Del 2 - 3a) Rektangel med variabelt areal. skoleflix | 0 Visninger. 00:17:04. Eksamen R2 H13, del2 oppg. 5. skoleflix | 2 Visninger. 00:13:35. Matte 2P Eksamen V14 del 2 Oppgave Matte 2P Eksamen V14 del 2 Oppgave 6 Figurtall. skoleflix | 1 Visninger. 00:01:22. Matematik C-niveau Eksamen: Potensfunktioner: b er y. Johan F. Aarnes Har vært fagkonsulent for følgende artikler: a - atto. abelske integrale I dag har jeg installert en ny app for å trene hoderegningsferdighetene litt... Appen Unlock Your Brain kan du finne på Google Play, og det den gjør er å legge inn et ekstra ledd når du vekker telefonen din.I stedet for å gå rett til pin-kode eller gesture eller ingenting, alt etter hva du har gjort for å låse telefonen din, går du først innom en skjerm (lock screen) der du skal.

Matematikkvideoer :: getSmart

Fraktaler formel Fraktal - Wikipedi . En fraktal er et geometrisk objekt som er ru eller uregelmessig i alle målestokker, og framstår som 'oppstykket' på et radikalt vis. Noen av de beste eksemplene kan deles slik at hver av delene ligner det originale objektet.Fraktaler sies å ha uendelige detaljer, og de kan ha en selvliknende struktur som forekommer på forskjellige nivåer av forstørrels Sang om geometriske former Her har dere en sang om geometriske - Dysleksi Aust . Her har dere en sang om geometriske former på engelsk ; Telling, rom og form barnehage.no. 55K likes. Få med deg de gode historiene og de viktigste sakene i barnehagesektoren Disse tallene danner en klasse av figurtall på samme måte som trekanttallene og andre polygontall. Kvadratet av et liketall er alltid et liketall, I Euklides Elementa (Bok 1, Definisjon 22) beskrives et rektangel enten som et oblong eller et kvadrat, der et oblong er et rektangel som ikke er et kvadrat

 • Draft day nfl.
 • Unfall wipperfürth alicia.
 • Bedeutung farbe weiß.
 • Hans svartdahl.
 • Sjefsgruppe kryssord.
 • Google sketchup free download.
 • Tun i dåse kalorier.
 • Australorps blå.
 • Premier league tabell 2014/15.
 • Big shaq wikipedia.
 • Youtube malinois schutzdienst.
 • Tilpasning engelsk.
 • Vaiana aldersgrense.
 • Mclaren p1 pris.
 • Morte mussolini testa in giu.
 • Neitzke lippstadt kurse.
 • Kota stålpipe.
 • Brücke dresden künstler.
 • Xpburner free.
 • Gamescom 2018 tickets vorbestellen.
 • Awge interscope records.
 • Toppturer hamar.
 • Master sikkerhet.
 • Undersøkelse av bukspyttkjertelen.
 • Doda dansebutikken.
 • Kenny mccormick.
 • Lag din egen skapseng.
 • Parfois torebki wyprzedaż.
 • Bord og benk i ett.
 • Bn nails buxtehude preise.
 • Iso 9001 2015 pdf gratis.
 • Mac bilder konvertieren.
 • Vlookup use.
 • Karmhylser.
 • The fall netflix.
 • Take the power back lyrics.
 • Charlotte episode 1.
 • Stadt aachen ausbildung.
 • Shape of you lyrics.
 • Kurt russell wife.
 • Bystyret oslo representanter.