Home

Diskonteringsfaktor

Hva er en diskonteringsfaktor? - notmywar

 1. Den diskonteringsfaktor er beløpet som en fremtidig sum penger må multipliseres med for å beregne verdien på det nåværende tidspunkt. Denne beregningen er et produkt av tiden-verdi teori om pengene som sier at penger mister verdi over tid
 2. Å diskontere vil si å omregne en fremtidig verdi til nåverdi. Eksempel: Hvis du setter hundre kroner i banken i dag til fem prosent rente, så vil du ha 105 kroner om ett år. Hundre kroner er da nåverdien av 105 kroner om ett år. Operasjonen som brukes til å regne ut nåverdien av 105 kroner om ett år, kalles å diskontere. Generelt kan den diskonterte verdien (nåverdien) av et beløp.
 3. Diskonteringsfaktor. Nåverdien av én krone innbetalt i slutten av år n når kalkulasjonsrenten er r (NS 3454:2000) Diskonteringsfaktoren = (1 + r) - n. Sist oppdatert 04.08.2017 av MIM Kontakt oss. Send.
 4. Diskonteringsrenten (r) er et risikojustert avkastningskrav som benyttes for å beregne nåverdi (NV) av fremtidige kontantstrømmer.Dette avkastningskravet gir uttrykk for den avkastning eierne av kapital forventer å oppnå på den kapital de har skutt inn i selskapet. Det er nær sammenheng mellom usikkerhet knyttet til fremtidig kontantstrøm og størrelse på diskonteringsrente
 5. Når vi skal vurdere lønnsomheten av investeringer, må vi ta stilling til hvilket avkastningskrav vi skal bruke i investeringskalkylen. Avkastningskravet for en investering skal reflektere hvilken avkastning eierne og andre kapitalleverandører kan oppnå ved alternativ plassering av kapitalen med samme risiko som denne investeringen
 6. Nåverdimetoden tar utgangspunkt i selskapets forventede fremtidige kontantstrøm, og beregner hvilken verdi denne kontantstrømmen har i dag. For å finne nåverdien av de fremtidige beløpene i kontantstrømmen benyttes et krav til avkastning på kapitalen som planlegges investert i selskapet (avkastningskrav) som diskonteringsfaktor

diskontere - Store norske leksiko

Nåverdimetoden er en metode for å beregne lønnsomheten av en investering basert på hva nåverdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer.Med en positiv nåverdi så vil investeringen være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom. Formelen for nåverdien er Nuvärdesmetoden, även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden, används för att fastställa en investerings lönsamhet. Hos större svenska företag och myndigheter är det kanske den vanligaste metoden [1] för investeringskalkylering, tillsammans med payback-metoden.Den är nära relaterad till en rad andra metoder, till exempel slutvärdesmetoden. Nåverdi er verdien i dag av et fremtidig beløp. Nåverdi er et av de mest sentrale begreper i investeringsteori. For at inn- og utbetalinger på forskjellige tidspunkt skal være sammenlignbare, må alle beløp omregnes til dagens verdi. Å omregne fremtidige beløp til nåverdi kalles å diskontere. I en investeringskalkyle er det som regel nåverdien til investeringen som beregnes Verdien av en virksomhet (eller en eiendel) generelt er fremtidige estimerte inntekter/kontantstrømmer neddiskontert til nåverdi med en diskonteringsfaktor. Dette kan gjøres på ulikt vis. De ulike metodene som diskuteres under, er: dividendemodellen; diskonterte kontantstrømmer til egenkapitalen og til selskapsverdi (Entreprise Velue (EV

Byggordboka - Diskonteringsfaktor

Diskontering betegner en omregning af ind- og udbetalinger, der finder sted på forskellige tidspunkter, til beløb på ét bestemt tidspunkt. Som oftest anvendes begrebet til at omregne fremtidige beløb til et tidligere tidspunkt (tilbagediskontering), typisk til nutiden, hvorved fås nutidsværdien af beløbet. Man kan dog også tale om at fremdiskontere et beløb fra et tidligere til et. Med nåverdi tenker vi på pengenes verdi. Ut fra erfaring (så langt) er det bedre å ha en krone i dag enn å ha en krone i morgen. Det er derfor mye bedre å ha en krone i dag enn å ha en krone om 30 år

Diskonteringsrente - Wikipedi

avkastningskrav / diskonteringsrate - Ordliste

Diskonteringsfaktor betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Diskonteringsfaktor, i både bokmål og nynorsk När betalningsströmmar nuvärdesberäknas spelar diskonteringsfaktorn en avgörande roll. Diskonteringsfaktorn eller diskonteringsfaktorerna skall anges före skatt och återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av Finansdepartementet reviderte i 2014 rundskriv med prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet er en oppfølging av anbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. Det er et mål at samfunnsøkonomiske analyse..

Eksempel: Vi har oppgitt et sett med swaprenter og ønsker å bruke disse til å beregne en diskonteringsfaktor for å finne nåverdien av en innbetaling som faller om tre år. Vi begynner bootstrapping-prosedyren med å sette n = 1 og regne ut diskonteringsfaktoren for det første året: Nå kan vi bruke formelen for å finne D2, dvs sette n = 2 N averdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2015 Versjon 2.0 Ta kontakt hvis du nner uklarheter eller feil

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden

 1. Nutidsværdi, kapitalværdi, den tilbagediskonterede værdi af en fremtidig betaling eller en serie af fremtidige betalinger. I økonomiske beregninger er der ofte behov for at kunne opgøre værdien af betalinger, der forfalder på forskellige tidspunkter. Tilbagediskonteringen sker ved at multiplicere hver af de fremtidige betalinger med en diskonteringsfaktor, der er bestemt ved den.
 2. ell og effektiv rente er. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare dette, slik at du lettere kan velge det beste lånet for deg
 3. Analysene danner grunnlaget for utarbeidelse av fremtidsregnskapet. Deretter blir kontantstrømmene neddiskontert til nåverdi med avkastningskravet som diskonteringsfaktor. I sensitivitetsanalysen isolerer vi ulike (usikre) variabler for å se effekten endringer har på verdiestimatet. Vi ser særlig etter små endringer som gir store utslag
 4. • Husk: Desto lavere diskonteringsfaktor, desto mer «teller verdien» - lav construction cost yield medfører lavere opsjonsverdi, dvs lavere tomteverdi. hbconsult, haraldbøvre - EIE 311 _____ _____ Byggekostindeks (Kilde: SSB) • Årlig differanse ift KPI utgjør i perioden 1985.

Nåverdimetoden - Wikipedi

 1. Diskonteringsfaktor Rentetabell 2 3. T T. Tr r r. r A 1 1 1; Invers annuitetsfaktor Rentetabell 3 3. 1 1 1; T T. Tr r. r r A. Annuitetsfaktor Rentetabell 4 Nåverdi, sluttverdi og internrente 3.3 T. XT X 0 1 r. Sluttverdi av ett beløp 3. T T r X X 1 0 Nåverdi av ett beløp 3
 2. ne. Viser side 1
 3. Forskjellen i verdi mellom fremtid og nåtid opprettes ved å diskontere fremtiden tilbake til i dag ved å bruke en diskonteringsfaktor, som er en funksjon av tid og renter. For eksempel kan en obligasjon ha en pålydende verdi av $ 1000 og prises til 20% rabatt, som er $ 800
 4. Nuvärdesmetoden - Wikipedi
 5. nåverdi - Store norske leksiko
 6. Verdsettelse - ulike metoder gir samme verdi - Magm
indsigt - juli 2017 by Danish Crown - IssuuI 2017 bør aktieinvestorer fokusere på denne brøkFinansiering Aspiri - EU-ret BA-BJURO1345U - CBS - StuDocuAmerikanske rentesignaler – Økonomiske blikkEnorama Pharma vil udfordre Fertin Pharma - Life Science
 • Lillestrøm turn.
 • Beemoo care brystpumpe, elektrisk, dobbel.
 • Svt luciamorgon 2017.
 • Kostenlose veranstaltungen hannover.
 • Täppt i näsan av öl.
 • The seven deadly sins season 2 wiki.
 • Dab radio volvo xc60.
 • Padel tennis norge.
 • Meal prep bokser.
 • Oktoberfest wischlingen einlass.
 • Mediene i internasjonal politikk.
 • Sosialt problem i norge.
 • Devialet phantom unbox.
 • What can you use steam trading cards for.
 • Bilsenteret fossegrenda.
 • Leke snøscooter.
 • Hvorfor kan en si at thranebevegelsen var februarrevolusjonen 1848 på norsk.
 • Wismar whisky.
 • Baby shop sverige.
 • Ehrenamt darmstadt kinder.
 • Bygge drage.
 • The red turtle.
 • Moments app for mac.
 • Übungen bei bandscheibenvorfall l5 s1.
 • Spraymale utemøbler.
 • Viaplay laste ned.
 • Namsskogan familiepark.
 • Isabel preysler edad.
 • Konte eksamen nmbu.
 • Studienverlaufsplan maschinenbau.
 • Skrive ut pdf filer.
 • Sv og gy.
 • Søppelsekkholder.
 • Sc lc adapter.
 • Smørkrem uten melk og egg.
 • Rbb dachterrasse programm.
 • New york rangers players.
 • Recover steam.
 • Iso 9001 2015 pdf gratis.
 • Taylor momsen 2016.
 • Iec hus cathrine.