Home

Intertekstualitet forklaring

Intertekstualitet - Wikipedi

Intertekst er et begrep i litteraturvitenskapen som brukes skiftevis om en tekst som trekker på andre tekster via sitat, antydning, parodiering eller lignende, eller om tekst som brukes slik i en ny tekst, eller om forholdet mellom de to tekstene. Det er forholdet mellom tekstene som er det viktigste for lesning og opplevelse av en tekst, men begrepet synes etter hvert å bli reservert for de. Finde værkerne bag værket! Hvordan påvirker samspillet mellem værkerne læserens forståelse? - Bevidst eller ubevidst reference til, genbrug af, henvisning til andre tekster og deres egenskaber 1969! Intertekstualitet bygger på princippet om at alle tekster i verden hænger sammen Intertekstualitet. I Litteraturvitenskaplig leksikon er intertekstualitet definert som alle tenkelige forbindelser mellom tekster. Det kan være i form av likheter, henvisninger, direkte sitat, tematiske koplinger og lignende. Allusjoner. Det fins ulike meninger om hvilke forbindelseslinjer det er interessant å se på, og noen er mer synlige enn andre. Å åpne et kåseri med setningen. Språklige bilder. Språklige bilder er et samlebegrep for ord og uttrykk med overført betydning. Med overført betydning mener vi at orda ikke skal oppfattes bokstavelig. Det fins mange typer språklige bilder, og sammenligning, metafor og klisjé er tre av dem Fagstoff om motiv, tema og budskap i episke tekster. Motiv. Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt

Kommunikasjon og kultur - Intertekstualitet - NDL

 1. Tekster taler sammen. De læner sig op af hinanden og låner fra hinanden. De citerer hinanden, efterligner hinanden og gendigter hinanden. Og når tekster på d..
 2. Døde ting blir levende. Når vi tillegger gjenstander, dyr eller naturfenomener menneskelige egenskaper, kaller vi det besjeling. Besjeling er svært vanlig både i hverdagsspråket og i litteraturen
 3. ph.d.-afhandling Genkendelsens Glæde intertekstualitet på film.

Søgning på intertekstualitet i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Intertekstualitet og Hypertekstualitet · Se mer dokumentasjon, undersøkelser, sammendrag, eller avhandling. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver betydelig som du trenger informasjon, og en liste over de tilhørende begreper som en ordliste. Tilgjengelig på Norsk bokmål, Engelsk,. Diskurs kan bety samtale, vidløftig drøftelse eller disputt. Ordet brukes også om en sammenhengende rekke med språklige enheter som er ytret i en gitt kontekst. Diskursiv brukes om det som skjer i løpet av en diskurs eller samtale. Den flerfaglige tradisjonen for å forske på diskurs og diskurser kalles diskursanalyse. Postmodernisme er en litterær retning som må forstås i forlengelse av den litterære modernismen og i kontrast til denne retningen.Postmoderne litteratur kjennetegnes av metafiksjon, selvbevissthet, ironi, formeksperimenter og blanding av høyt og lavt. Den litterære modernismen var også kjennetegnet av formeksperimenter, men hadde også et mål om å oppnå erkjennelse Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten.

Lær definisjonen av intertekstualitet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene intertekstualitet i den store norsk bokmål samlingen En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Et par eksempler er å si «å holde hjulene i gang» om å sørge for at en bedrift eller et samfunn fungerer som det skal, eller å omtale en sart og følsom person som «et persilleblad». Vanligvis innebærer en metafor at ordet eller uttrykket forholder seg til to betydningsområder, og at det skapes. TY - JOUR. T1 - Den funktionelle intertekstualitet i mainstreamfilmen. T2 - Fordobling, distinktion og forklaring. AU - Haastrup, Helle Kannik. PY - 200

Vi fandt 1 synonymer for intertekstualitet.Se nedenfor hvad intertekstualitet betyder og hvordan det bruges på dansk. Det at en tekst, en film el.lign. direkte eller indirekte inddrager eller refererer til andre værke I tunge stunder er det enda viktigere enn vanlig å finne noen som kan uttrykke det vi i fellesskap føler.Her har vi samlet syv dikt til trøst, skrevet av noen av våre aller mest folkekjære poeter, som gir håp i denne innetiden

Intertekstualitet - Wikipedia, den frie encyklopæd

Intertekstualitet - trell

Intertekstualitet. Tekster taler sammen. De læner sig op af hinanden og låner fra hinanden. Her får du: 8 plakater i A4-format enkel forklaring av hver ordklasse fargerike illustrasjoner og eksempler 2 forskjellige design plakatene som stasjonskort i A6-format plakatene som nøkkelringkort i A7-format Intertekstualitet Intertekstualitet betegner det mangesidige og dynamiske forhold mellem tekster, teksters allusioner til, genbrug af, pasticher eller parodier på hinanden. Det peger på de åbne, dialogiske og processuelle relationer mellem tekster Men delene kan endvidere fortælle os mere, og dermed bærer en endnu større betydning INTERTEKSTUALITET • Nå en tekst, et billede, en film eller en reklame rummer elementer fra kendte film, Giv en forklaring på, hvorfor netop det eventyr danner reference INTERTEKSTUALITET s. 76 Peer Gynt s. 76 Don Quijote s. 79 Håndboken Løp s. 82 5.4 FORTELLEREN OG DEN IMPLISERTE LESEREN I SERIEN fra de andre tekstene, er det vanskelig å se noen umiddelbar forklaring på denne lille forskjellen, bortsett fra tilfeldigheter komposisjon: vendepunkt og høydepunkt . Mange typer tekster har gjerne et eller flere høydepunkt, punkt i handlingen hvor spenningen, dramatikken eller humoren er på sitt høyeste.Særlig i spennings- og underholdningslitteratur bygger handlingen opp mot slike høydepunkt

I de tre siste strofene får vi en forklaring på hva veiskiltet står for, hva det er jeg-personen er på leting etter. I strofe 4 leser vi: «Det stod en gang det sted jeg skulle til» og i strofe 5: «Jeg famler som en blind mot dette ord/som skulle vist meg veien dit jeg bor.» Det stedet personen leter etter, og som er målet for vandringen, er altså også det stedet der hun «bor. Start studying Hva er en tekst. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

3 Forord En masteroppgave blir ikke til i et vakuum og denne er fullført i takknemlighet til alle som har vært en del av reisen. Først og fremst til barna mine, Jakob, Elisabeth og Johanne: Takk fo Et paradoks, også kalt anomali, er en diskrepans/uoverensstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer. Det er altså en selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet. Forekomsten av paradokser hos en teori er naturligvis brysomt, men unnvikes ofte gjennom å innta posisjonen at sunn fornuft formes av hvordan ting ser ut å være, og ikke av hvordan de (egentlig) er, dvs. Hver dag i hele jubileumsåret 2018 delte ordfører i Eidskog kommune et dikt fra Hans Børlis forfatterskap. Se alle diktene he Les og nyt dikt mens De fortsatt kan - før all poesi blir sensurert. Les og nyt dikt på Internett mens De kan! Dersom De finner dikt som De liker eller annen nyttig informasjon på Internett så bør De skrive ut en kopi eller lagre nettsiden lokalt

intertekst - Store norske leksiko

Derfor blev 'intertekstualitet' et meget brugt begreb. Det betyder ikke indflydelse eller inspiration, men kun at en tekst er lavet af andre tekster og ikke af en kreativ forfatter, der har fundet på noget. Der er to anskuelige måder at beskrive forskellen mellem modernisme og postmodernisme på Ved komposition forstår man opbygningen af tekstens forskellige elementer, fx handlingsforløbet (den tidsmæssige rækkefølge af begivenheder) og fortælleteknikken (fremstillingsformen) Intertekstualitet..... 42 3.1 Intertekstualitet som jeg oppfatter kjent for leseren fra før:.. 42 3.2 Intertekstualitet, som ikke nødvendigvis er kjent for forklaring på hvorfor de utdragene jeg har plukket ut er valgt.

Intertekstualitet - Hvad er det? by Andreas Nielse

Akademisk skriving, eller vitenskapelig skriving er en prosostil.Normalt levert i en upersonlig og dispassionert tone, er den rettet mot et kritisk og informert publikum, basert på nøye undersøkt kunnskap; og ment å forsterke eller utfordre konsepter eller argumenter.Det sirkulerer vanligvis innenfor den akademiske verden ('akademiet') Innledning Artikkelen om 'språklige virkemidler' bør leses i sammenheng med teksten om 'retoriske virkemidler' Begge disse to sidene har som mål å omtale ulike virkemidler og grep som benyttes både i skriftlige og muntlige tekster Hva brukes som forklaring på at bokmålet har hatt en så sterk posisjon i det norske folket? Språk debatten på 1800-tallet var i stor grad også en kamp om hvilke verdier det norske samfunnet skulle bygges på. Forklar. I 1884 ble Johan Sverdrup statsminister og parlamentarismen innført Små, sproglige kneb - Figurer Anafor: Gentagelse af frase i begyndelse af en sætning.Kendt er Martin Luther Kings brug af anaforen I have a dream og Let freedom ring, som netop anvendes som det første i en række af sætningerne i talen, som han afholdt i Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad, Washington Forarbeid og forklaring av en romans intertekstualitet, som er de forbindelser som eksister mellom tekster (likheter, forskjeller osv.) vil være det som skal til å koble på flest mulig elever. Performativ literacy er elevens anvendelse av sin tekstuelle literacy når eleve

Kommunikasjon og kultur - Tekstuell kontekst - NDL

Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert -Det er mange som snakker angstfylt om dataspill og teknologiavhengighet, spesielt blant ungdom. Men jeg mener isteden at dataspill og datamaskiner har veldig mange positive sider. Den 'utskjelte' teknologien kan både bidra til personlighetsutvikling og gi deltakerne en økt følelse av å bety noe for andre mennesker, sier medieforskeren Torill Mortensen «En forklaring på den demokratiske samfunnsutvikling i det danske og det norske system, sammenholdt med det tyske, ligger i skoleinstitusjonen, i dens samfunnsformende rolle. Skulle dansk og norsk historie gjennom de siste par hundre år fanges i ett ord, måtte det være 'utdanningsrevolusjon' TY - JOUR DB - idunn.no DP - Universitetsforlaget AS TI - Den funktionelle intertekstualitet i mainstreamfilmen - fordobling, distinktion og forklaring UR - http.

Norsk - Sammenligning, metafor og klisjé - NDL

Inkluder en forklaring av følgende begreper: Tegn, signifikat og signifikant Denotasjon og konnotasjon Syntagmer og paradigmer Symbol, Legg vekt på betydningen av sjangerforventninger, sjangerbrudd og intertekstualitet. Tema til diskusjon: Hva er retorikk? Knytt gjerne diskusjonen opp mot en konkret medietekst Renessanse og barokk 1500-1600 - test deg selv - trekk og slipp rett forklaring over til rett begrep; Renessanse og barokk 1500-1600 - test deg selv - fyll inn rett begrep; Opplysningstid - 1700-tallet. 1. Kapittelquiz om opplysningstida; 2. Kapittelquiz om opplysningstida; 3. Opplysningstid - fyll inn rett ord (på nynorsk) 4

Abstract Denne masteroppgaven har to deler. Del 1 er en oversettelse av utdrag på rundt 40 sider fra Lupetta av Pavel Vadimov. Dette er en roman, som blant annet rommer mange språklige stiler, har mye kreativt språkbruk og inneholder en del åpenbar intertekstualitet Elevene kan skrive ned disse, med sin egen forklaring når dere er ferdige med øvelsen. Ord du bruker kan være langhus, langskip, trell, frille, høvding, hovsete, holmgang, sette ut barn, blot og lignende. Oppdragskort: Stilblanding og intertekstualitet Helt mot slutten av denne innsiktsfulle framstillingen finner forfatteren grunn til å minne om at alle forskere «må tolke forskingsfunn og data. Slik sett kan ingen heilt unngå hermeneutiske problemstillingar» (s. 246). Dermed gir Nils Gilje en enkel, men viktig grunn til at historieforskere bør finne foreliggende bok relevant og nyttig En artikel af Jørn Ingemann Knudsen, redaktør for dansksiderne.dk, 2017. Minimalisme er en modernistisk kunstretning, der slår igennem især i USA i 1950-60 indenfor musik, malerkunst, skulptur og litteratur Myten om myten er derimod, at den giver en simpel og kohærent forklaring, fordi de andre er så dumme, at de tror, at der er et simpelt svar på alting. Vi finder myten om myten både i den ene religions latterliggørelse af den anden og ikke mindst hos de mærkeligt aggressive ateister som Richard Dawkins, Bill Maher og andre

Norsk - Motiv, tema og budskap - NDL

Intertekstualitet. Intertekstualitet er en litterær teori om forholdet mellom to eller flere tekster som siterer fra hverandre, hentyder til hverandre, eller på andre måter er forbundet. Ny!!: Anførselstegn og Intertekstualitet · Se mer » ISO 8859- Lidelse og lidenskap Jenny Hvals bokstemme taper konkurransen mot Rockettothesky og Nude on Sand. Men i konkurranse med samtidige essayister, vinner Hval

Intertekstualitet - YouTub

Definisjon/forklaring: 1814 1905 17. mai 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1812-års politikk 4. november Intertekstualitet Ironi Isak (litterær karakter) Karakter i Knut Hamsuns forfatterskap. Islam Islandsk litteratur Islandsk språk Jakt Jehovas vitner Jernbaner Jernbanestasjone Første Mosebog, også kaldet Genesis (hebraisk: בראשית, tr. Bereshit = I begyndelsen; græsk: Γένεσις Génesis = Begyndelse), er den første bog i Bibelen, både den jødiske Tanakh og kristendommens Gamle Testamente, hvor den udgør første del af Pentateuken - samlingen af de fem mosebøger. Første Mosebog er kanonisk litteratur i kristendommen, jødedommen og i mindre. Den funktionelle intertekstualitet i mainstreamfilmen: Fordobling, distinktion og forklaring Publikation : Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt Præsentatio Anker Gemzøe, mag. art. og dr. phil., er professor emeritus i dansk prosa og drama, Aalborg Universitet. anker@cgs.aau.dk. Gemzøe har skrive doktoravhandlinga Metamorfoser i Mellemtiden.Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-86 (1997) samt bøker og artiklar på fleire språk om mellom anna arbeidarlitteratur og -kultur, modernisme, metafiksjon, intertekstualitet, Mikhail Bakhtin. Forklar begrepet 'intertekstualitet'. Forklar begrepet 'ellipse' i en narrativ tekst. DelB- Spørsmålsom krever litt mer forklaring.

Nærmere en forklaring på denne brøken av en låt har vi aldri vært. Octopusdrunk and Arms to Prove It er eklektisk i positiv forstand. Selv om de tekstlige referansene i «Holy Ghost and Holy Grail» peker i retning av tidlig Bob Dylan, peker det musikalske i en helt annen retning, og inn i et annet tiår Masteroppgave nordisk- Universitetet i Agder, 2014. Toggle navigation. norsk; Englis Denne masteroppgaven har to deler. Del 1 er en oversettelse av utdrag på rundt 40 sider fra Lupetta av Pavel Vadimov. Dette er en roman, som blant annet rommer mange språklige stiler, har mye kreativt språkbruk og inneholder en del åpenbar intertekstualitet 3.4 Intertekstualitet og dialog.....32 3.5 På vei. Reisen som identitetsbygger leser teksten henvender seg til kan bidra med en forklaring på hva det er som gjør ungdomslitteratur til nettopp litteratur for ungdom

1. Det integrative danskfag: En karakteristik af danskfagets udvikling. Integrativ eller additiv? Kompetencetænkning samler på en ny måd 22-05-2016 - Tekster taler sammen. De læner sig op af hinanden og låner fra hinanden. De citerer hinanden, efterligner hinanden og gendigter hinanden. Og når tekster på d.. Intertekstualitet Kjernestoff. Kontekstbegrepet Kjernestoff. Kanondebatten Kjernestoff. Historisk-biografisk metodeDu er her. Kjernestoff. Hvorfor bruke historisk-biografisk metode? Kjernestoff. Nykritikken Kjernestoff. Nærlesing Kjernestoff. Leser-respons-teori Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Bruk.

Jeg elsker å leke meg med slik intertekstualitet, knytte mine egne bøker og litterære universer sammen ved hjelp av steder, mennesker, ja setninger. Selv om ikke en eneste sjel oppdager hva jeg driver med. I Djevelmasken viser det seg at det meste har en forklaring som er mulig intertekstualitet, reklamer. intertekstualitet, reklamer. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO. Giv en forklaring på,. 3. Forklar omgrepet intertekstualitet. 4. Forklar omgrepa motiv og tema. 5. Namngi hovudpersonane i desse tre bøkene: Sult, Gutten i den stripete pysjamasen og Morsomme Dage. 6. Forklar kva som kjenneteiknar realismen i norsk barnelitteratur. 7. Forklar omgrepet kanon 8. Forklar omgrepa rim og rytme

Norsk - Besjeling - NDL

Tolkning og intertekstualitet Når du tolker en tekst, «og i evighet / eie lykke.» «Voluspå» understreker menneskenes behov for å finne en forklaring på det de selv ikke kan forstå 15-06-2017 - Det var Helen-Elise Henriksen, der fandt denne pin. Find (og gem) dine egne pins på Pinterest Analyse og fortolkning. Analyse og fortolkning er modsatrettede bevægelser, idet du i analysen bevæger dig ned i en tekst, skiller den ad og gør adskilte iagttagelser, mens du i fortolkningen forholder dig til, hvordan dine iagttagelser hænger sammen i din overordnede konklusion

Den funktionelle intertekstualitet i mainstreamfilmen

På søttitallet, da jeg gikk på barneskolen, var vi velsignet med - i tillegg til den harde kjerne av disiplinerte, godt voksne oppdragere som sverget til pugging som metode - unge, alternative lærere som gikk motsatt vei. Faktisk gikk det så langt i motsatt pedagogisk vei, at absolutt alt skulle lekes inn, og bøker var, for enkelte ekstr engelsk: read between the lines; tysk: zwischen den Zeilen lesen/stehen Å finne skjult eller underforstått mening som ikke uttrykkelig står i teksten, eller den er uutalt i muntlige tilfeller. At tale skal kunne inneholde noe mellom linjer er i og for seg oppsiktsvekkende. Den stavangerfødte holsteineren Henrich Steffens leste sågar tanker mellom linjene: Hvad je Mannen Som Elsket Yngve av Tore Renberg . Historien starter en april dag i Stavanger, 1990. Berlin muren faller og Jarle Klepp er 17 år. Han er det man vil kalle en normal, kanskje litt opprørsk tenåring

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Sammendrag Denne masteroppgaven har to deler. Del 1 er en oversettelse av utdrag på rundt 40 sider fra Lupetta av Pavel Vadimov. Dette er en roman, som blant annet rommer mange språklige stiler, har mye kreativt språkbruk og inneholder en del åpenbar intertekstualitet Greenblatt finner ekko fra rivalenes tekster hos Shakespeare, i en intertekstualitet av kjøtt og blod. Shakespeare skrev for å overleve. Og for å leve - helst helt inn i evigheten Intertekstualitet. Intertekstualitet er en litterær teori om forholdet mellom to eller flere tekster som siterer fra hverandre, hentyder til hverandre, eller på andre måter er forbundet. Ny!!: Laurence Sterne og Intertekstualitet · Se mer » Irlan Forklar omgrepet «intertekstualitet». Forklar omgrepet «ellipse» i ein narrativ tekst. DelB: Spørsmål somkrev litt meir forklaring (svar på to av deitre oppgåvene): Kva ligg i omgrepet «sagastil»? Kommenter Astrid Lindgrens bok Kanner du Pippi Långstrump? med utgangspunkt i det barnelitterære motivet «det framandebarnet» Intertekstualitet: Når et tekstelement eller hele teksten citerer eller parafraserer en ældre tekst, taler man om intertekstualitet. eller at læseren ud fra sin sproglige baggrundsviden forsøger at finde en forklaring på det uforståelige. I Line Knutzons.

 • Vankomycinresistente enterokokker.
 • 8 frauen schauspieler.
 • Chorégraphie de danse classique.
 • Dfds taxfree tilbud.
 • Linksunten nachfolger.
 • Sandwichmaker kinder.
 • Hårveksten kryssord.
 • Utvendig dusj bobil.
 • Lime ledninger.
 • Audition 2018.
 • Blime 2017 barnehage.
 • Hermione harry potter wiki.
 • Musikpark ingolstadt aufsichtszettel.
 • Nord ostsee kanal radweg.
 • Buss e18.
 • Sterkeste smertestillende.
 • Fender telecaster.
 • Samenes tenkemåter.
 • Raske menn latterkrampe.
 • Cbd olje danmark.
 • Wie lange dauert eine cochlea implantat op.
 • Draft day nfl.
 • Klattermusen freke dame.
 • 10 knots to km/h.
 • Hva er låskasse rifle.
 • Texas summer son.
 • Porter oppskrift.
 • Aronialikör med rom.
 • Tegernseer stimme onlain.
 • Sandvika storsenter butikkoversikt.
 • Dådyr vs rådyr.
 • Mormon pictures.
 • Vinteropplag båt sarpsborg.
 • Brette papir kanin.
 • Duty free gardermoen.
 • Nrk tekst tv 237.
 • Spillexpo aldersgrense.
 • Domstolene i trondheim.
 • Ekstra store hårruller.
 • Psychologische praxis villach.
 • Watch love actually free.