Home

Akutt ambulant team haugesund

Akutt psykisk helsehjelp - korleis kan du be om hjelp og

Akutt ambulant team har eit nært samarbeid med vaktsystemet som dekker både Haugaland og Karmøy DPS og Haugesund sjukehus. Fastlege, legevakt og andre tilvisarar kan ta kontakt med AAT heile døgnet for vurdering og behandling av tilstander i tidlege fasar av sjukdommen Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten Ambulant akutteams (AAT) målgruppe er pasienter over 18 år som er i akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Krisen kan være psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser. Pasienter som henvises til AAT blir henvist som øyeblikkelig hjelp Akutt heimebehandlingsteam (AHT) Telefon: 70 10 50 00 Adresse: Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund E-post: vaksenpsykiatrisk.avdeling.fellespostkasse@helse-mr.no Målgruppen til Akutt heimebehandlingsteam (AHT) er pasienter over 18 år som er i en akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse Ambulante akutteam (AAT) Er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år. Åpningstid er 08.00- 21.30 på hverdager. Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid, kan legevakt kontaktes. Kontaktinformasjon: AAT Romsdal: Vakttelefon - 99214099. Dps Knausen, Nøisomhedsvegen 12, 6416 Mold

Ambulant akutt-team Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24. Ambulant Akutt Team (AAT) Lofoten er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til voksne personer. De skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i akutt psykisk krise, gi støtte og hjelp til pasient og pårørende, og bidra til rask mobilisering av nødvendige behandlingstiltak

Sosial og ambulant akuttjeneste Vi tilbyr akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende. Vi jobber med helseproblemer, psykisk helse og selvmordsfare, rus, sosialtjeneste og livskriser Ambulant akutt team akutt-team. Vi ønsker å møte deg raskt, og der det passer best for deg. Møteplass kan være på Akutteamet sitt kontor, hjemme hos deg, hos familie/venner, skole, helsestasjon etc Gjennom ambulant akutteam får mennesker i akutt psykiatrisk krise et behandlingstilbud. Målet er rask behandling og reduserte antall innleggelser. Ambulant akutteam har hovedbase ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samt distriktsbase i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund Ambulant akutt team bistår førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt eller andre. Ambulant akutt team er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Teamet jobber både forebyggende og behandlende

Akutteamet er et tverrfaglig ambulerende team som gir støtte i krisesituasjoner, og et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Teamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise eller akutt forverring av en kjent psykisk lidelse Teamet (tidligere ambulant psykiatrisk team) har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege Akutt ambulant seksjon, Asker DPS; Akutt ambulant team, Asker DPS Vi gir en rask vurdering av psykisk tilstand og behovet for øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år fra Asker kommune, som henvises til akutt hjelp fra fastlege. Vi vurderer på hvilket nivå pasienten.

DPS ambulant team holder til i bygg 6 i Skien, men avtaler med deg som pasient hvor du ønsker at samtalene skal foregå. E-post pk@sthf.no Postadresse. DPS ambulant team Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien. Bygg 6 i Skien, DPS Besøksadresse Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 6 (Google maps) 3710 Skien (Kart Ambulant akuttenhet tilbyr vurdering og igangsetting av tiltak til mennesker i akutt psykisk krise. Alle pasienter i en akuttpsykiatrisk situasjon gis et individuelt tilpasset behandlingstilbud. Enheten har samarbeid med pårørende, fastlege, psykisk helse i kommunen og Nav. Enheten dekker alle kommuner i opptaksområdet Akutt ambulant ungdomsteam Vi tilbyr rask og intensiv behandling til ungdom (13-18 år) i akutte, alvorlige, psykiske kriser. Vi er på jobb mellom 08.00 og 15.30, alle hverdager. Les mer om.

Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT) Ansvar og oppgaver Ambulant Akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år Ambulant akutteam kan møte pasientar heime eller ved Kronstad DPS etter behov. AAT har hovudansvar for det polikliniske og ambulante akuttilbodet i Kronstad DPS og har ei sentral rolle i akuttforløpet; vi har ansvar for akutthjelpstilbodet (AH) på dagtid i Kronstad DPS og spesialistar i AAT har ansvar for akutttelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00

Forskning er gjennomført på bestemte typer ambulante team, som psykoseteam, rehabiliteringsteam, tidlig intervensjons-team, rusteam eller habiliteringsteam, ifølge et foredrag holdt av professor Torleif Ruud ved Ahus/UiO. Stiftelsen GRUK gav i 2004 ut rapporten Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern Det er etablert om lag 60 ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge, en del team har åpent også kveld og helger. Foreløpige evalueringer av eksisterende akutteam viser stor variasjon i størrelse, organisasjon og arbeidsmåte. Blant annet er det variasjoner i vektlegging av hjemmebehandling Hvordan komme i kontakt med ambulant akutteam? Du må ha henvisning fra lege eller legevakt for å ta kontakt med oss. Telefon: 69 86 00 00 (sykehusets sentralbord) og spør etter ambulant team ved Haldenklinikken. Ved behov for akutt hjelp utenom våre åpningstider må legevakten kontaktes på telefon 116 117. Åpningstider. Mandag-fredag.

Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt fastlege, ambulant akutt team - kontakttelefon 948 784 70 eller legevakt. Aktivitetstilbud. Tjenestene har ulike tilbud, klikk her for å lese mer om aktivitetstilbud i Kristiansund kommune. Rask psykisk helsehjel DPS akutt- og rusakutt-team Ansvar og oppgaver Ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan ambulant akutt-team og rusakutt-team tilby konsultasjon på kort varsel, som regel samme eller påfølgende dag, ved poliklinikk eller i nærmiljøet ditt

Ambulant akutt team (AAT) - Sørlandet sykehu

Akutteamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise, både nye oppståtte akutte kriser, men også en akutt forverring av en kjent psykisk lidelse. Les mer om Akutteam, DPS Nedre Romerik DPS Fredrikstad, ambulant akutteam Ved behov for akutt hjelp utenom våre åpningstider må legevakten kontaktes på telefon 116117. Postadresse Postboks 300, 1714 Grålum Cicignongata 19, Fredrikstad For å få kontakt med ambulant team - ring sykehusets sentralbord 69 86 00 00. Praktisk informasjon Håndboken har også et eget kapittel om organisering og ledelse av ambulante akutteam. Håndboken heter «Akuttpsykiatri på hjemmebane - pasientens» og er ført i pennen av Liv Jerven, enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS Elverum-Hamar. Les: Håndbok for ambulante akuttea Poliklinikk Lillehammer har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar i mot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Poliklinikken består av et TSB-team, et ambulant akutt team og to allmennpsykiatriske team

Ambulant akutteam (AAT) - Sykehuset i Vestfol

Håndboken har også et eget kapittel om organisering og ledelse av ambulante akutteam. Håndboken heter «Akuttpsykiatri på hjemmebane - pasientens» og er ført i pennen av Liv Jerven, enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS Elverum-Hamar. Les: Håndbok for ambulante akuttea Ambulant Team AS Company tilbyr assistanse til barn og ungdom som faller blant alle tillitene i det etablerte helsesystemet. Målgruppen vår er mellom 6 år - 25 + år, men selvfølgelig hjelper vi også yngre og eldre enn vår målgruppe etter behov. Vi tilbyr best kvalitet og omfattende service til barn Det har vore satsa på etablering av Akutt Ambulant Team i dei fleste helseføretaka. Det er store forskjellar og mykje er uklart med omsyn til organisering og drift av teama, ikkje minst kompetanse og opningstid. Det er lite kunnskap om kva innverknad ulike organisasjonsmodellane har,.

DPS ambulant seksjon Ålesund - Helse Møre og Romsda

Haugesund og Arendal. Statistikkar på sengeplassar og opphaldsdøger frå Samdatarapport 2009. Metode: Akutt Ambulant Team, akuttbehandling, organisering, tilgjenge . Dissertation submitted for the degree of Master in Health Management, Quality Improvement and Health Economic Akutt ambulant enhet. Akutt ambulant enhet holder til i eneboligene nedenfor Poliklinikken. Telefon 38 03 86 40. Ansatte. Hege Ekblom Løland 27. september , 2018. Charlotte Lien-Holm 27. september , 2018. Gro Dale Lie 27. september , 2018. Tom-Erik Garmannslund 27. september , 2018 Akutteamet er en ambulant og stasjonær psykiatrisk vakttjeneste for bydel St. Hanshaugen, Bydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka. Teamet er tverrfaglig sammensatt av blant annet psykiater, lege, psykolog og spesialsykepleierer

*Ambulant Akutt Team som vurderer pasienter etter henvisning fra lege og kan følge opp pasienter med særlig behov i hjemmet. *Individuelt tilpassede rehabiliteringsopplegg på dag- eller døgnbasis *Gruppebehandling *Veiledning til og samarbeid med andre deler av helsevesenet Ambulant virksomhet er arenafleksibelt, det vil si at mye av behandlingen kan være i hjemmet, på skolen eller på andre viktige arenaer for pasient og familien. Det vil i de fleste sakene være et tett samarbeid med for eksempel skole, 1. linjetjenesten, nettverk, og andre Jeg har hatt oppfølging fra ambulant akutt-team og slik som dette fungerte det: - Hadde først inntakssamtale. Etter det kom de hjem til meg først etter en uke, så en gang til etter to uker, så en siste gang etter tre uker - og i mellomtiden før neste time fikk jeg innvilget behandler på DP Hjem Om Abup / Akutt ambulant arbeid. Akutt ambulant arbeid. 5. november , 2015. Ingen kommentarer. Tett oppfølging. Noen ganger er det ikke nok med et poliklinisk tilbud. Da kan det være at du får tilbud om å treffe noen fra ambulant team. De som jobber ambulant reiser ut for å treffe ungdom i nærmiljøet

Ambulant akutteam (AAT) er en av seks poliklinikker tilhørende DPS Vestfold. AAT er en tverrfaglig seksjon som har til oppgave å vurdere alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og som alternativ til akuttinnleggelse gi korttids intensiv poliklinisk og/ eller hjemmebehandling Det er et mål for oss å møte de som er henvist så nær hjemstedet som mulig. Derfor har vi kontorer i flere kommuner. Dette gjør at det blir enklere å samarbeide med familie og lokale instanser som Nav og fastlege, hvis det skulle være aktuelt Ambulante akutt-team, også kalt akutt ambulante team (AAT) er blant disse. Bekymret for konsekvensene. Siden våren 2015 har ambulante akutt-team blitt pålagt å kreve henvisninger for å kunne yte hjelp. I tillegg skal teamene kreve egenandel for alle konsultasjoner, unntatt telefonkonsultasjoner Akutteamet på Lovisenberg DPS er et tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykologspesialist og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Sosial ambulant akuttjeneste (SAA). Tlf: 23 48 70 90 Åpent hele døgne

DPS ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal - Helse Møre og

 1. Ny oprift for ambulante akutteam i Norge Ny oprift for ambulante akutteam i Norge. En rapport fra Helsedirektoratet fastslår at ambulante akutteam bør være et lett tilgjengelig tilbud til alle som opplever akutt psykisk sykdom eller forverring
 2. Akutt behandlingstilbod. Alle akutte tilvisingar frå opptaksområdet på dagtid måndag-fredag går til akuttvakt i poliklinikk, som samarbeider med andre funksjonar i DPSet og akutt ambulant team som har opningstid fram til kl. 22 på kvardagar, og helg frå klokka 11 til 18
 3. Ambulant akuttenhet er et tverrfaglig team som kan møte den hjelpetrengende i egen bolig eller hos aktuelle samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med pårørende, fastleger, bydel og legevakt, og kan gi oppfølging i inntil tre uker
 4. Ambulante akutteam kan senke terskelen for å oppsøke hjelp og forkorte responstiden innen psykisk helsevern. Her presenteres erfaringer fra Jæren DPS og noen forslag til grunnleggende krav til akutteam. I Norge ble de første akutteamene i psykisk helsevern etablert rundt år 2000 etter inspirasjon fra de engelske «crisis resolution team»

Ved henvendelse til Ambulant akutt team (AAT) skal telefonnummer 33 37 50 77 benyttes. Publisert 12.02.2020 / Sist oppdatert 12.02.2020 I en overgangsfase har dette nummeret sammen med tidligere nummer til Nordre- og Søndre Vestfold DPS vært. Kropp og helse; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

BUP - akuttenheter i Norge - Helse Fonna

Ambulant akutt-team - Helse Stavange

Ambulant akutteam, Lofoten - Nordlandssykehuse

Video: Sosial og ambulant akuttjeneste - Døgnåpne tjenester

Ambulant akutteam - NKS Jæren distriktspsykiatriske senter A

Ambulant akutteam, Mo i Rana - Helgelandssykehuse

Ambulant akutteam, Kristiansand - Sørlandet sykehu

Behandling ved ambulante akutteam. Forskningsstudie 2015-2016 om utfall av behandling ved ambulante akutteam. Rapporten fra multisenterstudien om utfall av behandling ved akutteam . 1000 pasienter og 28 akutteam: Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det? Les rapporten Hensikt: Å kartlegge antallet etablerte ambulante akutteam i Norge i januar 2010, samt de mest sentrale arbeidsmåtene i teamene. Metode: Materialet ble samlet inn gjennom en telefonkartlegging til alle landets distriktspsykiatriske sentre i januar 2010. Resultater: 51 av landets distriktspsykiatriske sentre har team (n=76) Ambulante virksomheter har vært under videreutvikling i Norge i løpet av de siste årene, og ifølge Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) (423) er det i løpet av de siste fem årene etablert ca. 150 ambulante team innen psykisk helse og rusfeltet

Akutteam, DPS Follo - Akershus universitetssykehu

Seksjon ambulant virksomhet Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. Tjenestene består blant annet i tilbud om øyeblikkelig hjelp, rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten, behandling av psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk og behandling av traumatiserte flyktninger mormon dating kyssing Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten

Fagdagar for tilsette i kommunale ØH-døgntilbod – FOUSAM

Min erfaring med ambulant team er utelukkende negative. Jeg følte de var overfladiske og opptatt av å komme seg videre og om jeg ønsket å snakke om noe vanskelig, fikk jeg beskjed om at jeg måtte snakke med behandler om det. De ble heller et stressmoment mer enn til hjelp SISTE NYTT (02.11.2020) Sent onsdag kveld forrige uke avdekket Haugesund kommune at en ansatt ved Vardafjell sykehjem var blitt smittet av covid19. Det er ikke påvist smitte blant andre ansatte og beboere ved Vardafjell sykehjem. GENERELL INFORMASJON . For generelle spørsmål om koronavirus, se nettsidene til Helsenorge.no og Folkehelseinstituttet. Du kan også lese spørsmål og svar om. Akutt Ambulant Team - kva innverknad kan opningstida ha? og Haugaland / Karmøy DPS er henta frå pasientjournalsystem og det same for akuttavdelingar ved sjukehusavdelingar i Haugesund og Arendal. Statistikkar på sengeplassar og opphaldsdøger frå Samdatarapport 2009

AMBULANT AKUTT TEAM. Visjon: Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. skal være å fremme uavhengighet, selvstendighet og. evnen til å mestre eget liv. Sosial- og helsedep. Mestring:Hjelp til selvhjelp 30-10-08 14:09 Side 2. VÅRT MÅL: • Tilby støttende tiltak ved kriser/akutte situasjone Ambulant team - psykiske vanskar. I løpet av livet vil mange oppleve psykiske vanskar. For nokre vil dette vere vanskeleg å handtere utan hjelp og terapeutisk behandling. Dersom du, eller nokon du kjenner, slit med depresjon, sjølvskading, sjølvmordstankar og rusproblem kan du få hjelp hos Nordfjord psykiatrisenter Hvordan bruker dere Akutt ambulant team (forutsatt at dere har det) ? Hvor ofte? Føler dere at dere får god hjelp

 • Http skolevalg1 nsd uib no intervju.
 • Allmenn påbygg etter fagbrev.
 • Hva er markedssegmentering.
 • Platanias, hellas.
 • Elodie details vognpose erfaringer.
 • Incident in derry.
 • Jersey sark.
 • Overvirksom kryssord.
 • Desperados tequila.
 • Eventhaus bonn.
 • Himmelsrichtungen bestimmen online.
 • Vogeltränke selber machen mosaik.
 • Gradskive translate.
 • Curling ol 2018.
 • Besk smak i munnen gravid.
 • Das verrückte haus leipzig öffnungszeiten.
 • Mead sjø.
 • Webtrening.
 • Mdv preiserhöhung 2018.
 • Kart over bærum kommune.
 • Connect bose qc35 to windows 10.
 • Lommelykt politi.
 • Kaiser spa hotel zur post groupon.
 • Togtur london til venezia.
 • Leasa nissan leaf.
 • George clooney kinderfotos.
 • Take the power back lyrics.
 • Jesus arabisk.
 • Verdens største diamant funnet.
 • Ol antrekk 1994.
 • Ordnungsamt krefeld falschparker.
 • Facebook graph api explorer.
 • Streptokokken schnelltest zu hause.
 • Sunny isle jamaican black castor oil review.
 • Nytt gulv stue.
 • Bankesensor ford mondeo.
 • Schleimlösende medikamente rezeptfrei.
 • Smørflyndre oppskrift.
 • Cunojavrihytta.
 • Pulverapparat klær.
 • Sind manche rechtecke quadrate.