Home

Sintef flate tak

Multitrend.no har lynrask levering og gratis frakt over 200kr. Årets interiørbutikk 2019. Kjempestor flyte-enhjørning med god plass til deg og vennene dine Dette er bakgrunnen for at SINTEF Byggforsk alltid har anbefalt innvendige, varme nedløp fra slike tak. Utvendige nedløp krever varmekabler, en løsning vi fraråder - også av energihensyn. Flate tretak kan med fordel bygges som et kompakt, uluftet tak, men da må både dampsperresjiktet og isolasjonen plasseres på oversiden av takets bæresystem (uten noe trevirke i isolasjonslaget) SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen Brevik og Bjørn Petter Jelle SINTEF Byggforsk, juli 200

SINTEF Building and Infrastructure / Architectural Engineering; Presented at. Trekonstruksjoner Place. Quality Airport Hotel, Gardermoen Bygningsfysiske detaljer - flate tak. Bygningsfysiske detaljer - flate tak. You are here: sintef.com; Publications; Publication; Category. Conference lecture and academic presentatio Tak som skal tåle vanntrykk (kompakte og flate tak), må tekkes enten med asfaltbelegg eller folier, men skråtak kan ha mange forskjellige typer tekning. Type tekning, bygningens form og geografiske beliggenhet avgjør også hvor robust undertaket må være

Forfattere: Kåre Reknes, Helge Juul Sider: 25 Utgivelsesår: 1986 ISBN: 82-536-0246- Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen Brevik og Bjørn Petter Jelle SINTEF Byggforsk, juli 2008 Temaveileder er utarbeidet som et resultat av det europeiske forskningsprogrammet Eur-Active Roofer i samarbeid med Takprodusentenes forskningsgruppe og SINTEF Byggforsk Figursamlingen fra SINTEF gir en samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. I tillegg gir boka retningslinjer for godt beslagsarbeid. Figurene følger prinsippene i Byggforskserien , og har referanse til anvisningene hvor løsningene beskrives mer utfyllende Flate tak og isolerte terrasser regnes av SINTEF Byggforsk som risikokonstruksjoner, men er samtidig fullt mulig å bygge, så lenge det gjøres riktig. Ørnevik mener uansett at problematikken rundt slike bygg bør vies større oppmerksomhet, noe de også har fått tilbakemelding om fra medlemmene

Flate tak har liten mulighet for effektiv lufting og kan da betraktes som varme tak, og man må da benytte innvendige (varme) nedløp for å hindre isdannelse. Faren for kondensering er større ved denne taktypen, og man er avhengige av vindtrykksforskjeller for å få til en effektiv lufting Denne anvisningen viser oppbygning av kompakte flate tak og kompakte skrå tak. Anvisningen beskriver: - taktyper og bruksområder - dampsperre, tekning og membran - varmeisolasjon og isolasjonsmaterialer - riktig fall, avrenning og plassering av sluk - detaljer for tekking - tiltak for å ivareta brannhensyn Kompakte tak - også kalt varme tak - omfatter rettvendte tak.

Riktig utforming av parapetbeslag - Byggmesteren

Forfattere: Knut Noreng, Bjørn Strandholmen Sider: 33 Utgivelsesår: 2004 ISBN: 82-536-0855- Flate tak. Om flate tak. Tak typer; Påkjenninger og belastninger på flate tak; Asfalt takbelegg. Kaldselvklebende; Hurtigsveising; Folie takbelegg. BauderTHERMOPLAN; SINTEF tekniske godkjenninger. TG-BauderPRO-40-2377g; TG-BauderPRO-40-Double-layer-English-20025ge; TG-BauderPRO-40-dobbelt-lag-20025g

SINTEF Bokhandel; SINTEF Certification; Byggforskserien er utviklet av SINTEF Tak 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng. Detaljløsninger 544.206 Mekanisk feste av asfalttakbelegg og takfolie på flate tak 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking 544.803 Torvtak 544.823 Sedumtak Forfattere: Marius Kvalvik, Steinar Grynning, Sivert Uvsløkk, Knut Noreng Sider: 23 (Illustrert) Utgivelsesår: 2009 ISBN: 978825361112 1071-CPR-7008 Lett-Tak roof elements Lett-Tak Systemer AS 01.07.2021 TG 2316 Ruukki stålplatetak med brannmotstand R15 - R60 Ruukki Norge AS 01.02.2021 Tjenester fra SINTEF Certificatio Skrå tak Flate tak Gjennomføringer, takvinduer og drenering 4.5 Takutstyr 5 Innvendige trapper 6 Balkonger, terrasser og inngangspartier 6.1 Balkonger Understøttede balkonger Utkragede balkonger Balkonggolv og rekkverk 6.2 Terrasser på terreng (utegolv) 6.3 Terrasser over oppvarmede ro Kompakte tak kan bygges som flate eller skrå tak. Detaljert utførelse av kompakte tak, også kalt varme tak, er vist i 525.207 Kompakte tak Tak med isolerte takflater og luftet teknin

Tak med lufting 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av lofte Takstein er et solid materiale som gir trygge tak om det legges riktig. Ifølge Sintef Byggforsk vil tak som er tekket etter deres anbefalinger og med stein som følger Norsk Standard sjeldent være utsatt for skader. Store snølaster i kombinasjon med is kan likevel ha uheldige konsekvenser for taket Fig. 141. Eksempler på mekanisk innfesting . Denne anvisningen omhandler mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takbelegg av plast eller gummi, videre kalt takfolie, og eventuell isolasjon, på skrå og flate tak

Flate tak - Takringen A

Flere fordeler med flate tak. Flate tak anses som allsidige tak som gir flere fordeler og designmuligheter, som grønne tak og takterrasser, samtidig som det gir lett tilgang og optimal utnyttelse av innerom uten at man må ta hensyn til skråtak.. Isolasjon av flate tak. Det er strenge krav til isolasjon og vanntetthet ved flate tak, der kvalitet er avgjørende for å oppnå et pålitelig. Flate tak - så galt kan det g Icopal 2-Lag har selvsagt teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, og de to lagene utgjør til sammen 6,5 mm tykkelse. Nøkkelen til et tett tak ligger i utførelsen, men byggeforskriftene stiller krav til at taket skal ha tilstrekkelig fall og riktig plasserte sluk slik at vann ikke blir stående på taket

Lynrask levering · Søk blant 9580 produkte

Vindlast på flate tak. Innfesting av fleksible takbelegg. Noreng, Knut. Research repor Ifølge seniorforsker Knut Noreng ved SINTEF Byggforsk frarådes tak uten en viss grad av fall. -Dette for å sikre at vannet renner av mot sluk og dreneres ut slik det skal. Det er en grunn til at vi bruker betegnelsen flate tak, ikke horisontale tak, sier Noreng Skarpnes Flat betong egner seg svært godt for dagens moderne arkitektur og det skiferlignende utseende er et og velger du betongtakstein fra oss vil du få et produkt som holder ditt tak tett år etter år. Lavtbyggende front med SINTEF-test viser at Skarpnes flat har vesentlig mindre lekkasje enn øvrige flate betongtakstein. Vindlast på flate tak.Innfesting av fleksible takbelegg1 INNLEDNING1.1 Formål og omfangGranskningen av skadene etter orkanen påNordvestlandet i 1992 viste at i perioden 1950- 1991 var risikoen for mangelfullekonstruksjoner i nybygg økende. Sværtmange av skadene som oppsto kunne værtunngått dersom eksisterende regleverk oganvisninger hadde vært fulgt ROCKWOOL leverer produkter, systemer og løsninger til isolering av flate tak til både nybygg og renovering

SINTEF har vurdert bestandigheten til å være tilfredsstillende så lenge undertakene ikke utsettes permanent for direkte sollys. Kategorier: Tak. Vegg. Grunn. Flate tak og membraner. Flate tak og membraner. Generelt. Aktuelle nyhetssaker. Feilfri montering. Referanser. Mataki sponser Oda Flate tak Generell informasjon Takfall Med flate tak menes tak med helling 0 ° - 6 ° (1 : 10). Flate tak bør ha innvendige nedløp. Årelang erfaring i vårt værharde klima viser at valg av takfall er sterkt utslagsgivende og påvirker vedlikeholdskostnadene i stor grad. Et flatt tak bør ha fall. For å få en effektiv avvanning, er det. Flate tak på en konstruksjon i tre er uansett risikabelt i den forstand at lekkasjefaren er større (basert på tall over skader) enn på et tak med fall. Noe av grunnen kan synes å være manglende gjennomlufting Tok så kontakt med TPF, og etterpå Sintef TG 2575 SWISS KRONO OSB/3 golv-, tak- og veggplater SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG 01.02.2024 . Tjenester fra SINTEF Certification. SINTEF Teknisk Godkjenning; SINTEF Produktsertifikat; SINTEF Miljøsertifikat ; Europeisk CPR-sertifikat som grunnlag for CE-merking;. Flate tak - større risiko. Funkishus med flate tak, takterrasser og store vindusflater blir stadig mer populært, og det er ikke så rart, flatt tak har nemlig en rekke fordeler. I første omgang gir det flate taket deg lett tilgang, som blant annet gjør det enkelt å montere utstyr som klimaanlegg og antenner

Sintef er veldig klare på innvendig nedløp pga av isingsproblematikk i utvendige. Jeg er imidlertid skeptisk pga de store vannmengdene som periodevis skyller ned i dette systemet og hvorvidt det kan tette seg og begynne å lekke. Jeg bor i murhus med flat tak hvor det før var innvendig nedløp I Norden har flate tak en definert bæreevne, og kan i de fleste tilfeller tåle mer enn 300 mm nedbør per kvadratmeter, noe som tilsvarer hele 300 kilo. Fordrøyer avrenningen. Hvis vi har et vanlig flatt tak på 1000m2 , med et styrtregn på 50 mm på én time, vil det si at taket belaster avløpsnettet med 50 kubikkmeter vann i timen Er i planleggingsfasen i å bygge på ett plan på vår bolig. Kommer på ett senere tidspunkt til å lage en egen tråd om dette. Nå sliter jeg litt med å finne ut hvor mye lufting (cm) jeg trenger under ett kaldt flatt tak På flate tak er gesimshøyde det samme som mønehøyde, og går til toppen av parapeten eller øverste kant. Flatt tak med terrasse. Dersom du skal ha rekkverk, så teller det med i utregningen av gesimsen, så lenge det ikke står innenfor parapeten/gesimsen, og er gjennomsiktig (glass/spiler etc)

Gigantisk Enhjørning, Flamingo - Gigantisk Flåte

 1. SINTEF Byggforsk bekrefter likevel at fukt sjelden er et problem i flate tak som er bygd riktig etter forskriftene. — Fukt i flate tak skyldes som regel dårlig håndverk. Hvis alle taktekkere hadde fulgt reglene, hadde det ikke oppstått problemer. Uheldigvis finnes det en dels slurv her, sier Bøhlerengen. Lekkasje
 2. Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenker vi til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Adgang til dem krever avtale med prisfastsetting som faller utenfor vårt virkeområde, på samme måte som annet verktøy for prosjektering og bygging
 3. Platetak av kobber og sink egner seg godt til flate eller svært bratte tak. Mye brukt på kirkebygg og bygårder. Kobber blir grønt etter ca 25 år. Tak av sink/kobber er også brukt på karnapper/ verandaer. Kobber har svært lang levetid ( over 100 år), sink har noe kortere levetid. Bølgeblikk egner seg best som nødløsning. Les mer om.
 4. Et tett og korrekt ventilert tak krever produkter som mønebånd og undertak for å beskytte mot stadig mer heftig vær. Riktig innfesting og snøsikring er avgjørende for at taket skal være trygt for de som ferdes på eller under taket. Zanda/ Moniers flate takstein blir ekstra flotte med tilhørende gavlstein og tilbehør i sink
 5. VIDEO: Håndverkeren vil her vise hvordan han bygger en takkonstruksjon til et uthus. Takhellingen avhenger av hvilken type tak som skal legges og de lokale klimaforhold. Her skal det senere legges takstein. Derfor må det være en takhelling, elle
 6. Forskningsleder på SINTEF Byggforsk, Cecilie Flyen Øyen, er enig med If og tror ikke det blir færre flate tak, selv om omfanget av skader også øker. - Jeg tror flate tak er kommet for å bli. Hvis man bygger riktig er ikke dette noe problem, men det må være krav og retningslinjer på hvordan det skal bygges og vedlikeholdes, sa forskningslederen til NRK Sørlandet
 7. Flate tak og membraner. Tak og overdekkede membraner utsettes for ekstreme påkjenninger. Under norske værforhold er det ekstra viktig å prioritere tak og membran for å unngå fuktige overraskelser. Icopal leverer solide tak og membraner med en unik kvalitet som gir god og langvarig beskyttelse

Flate tak er ofte bygget med tette materialsjikt uten lufting, kalt kompakte tak. Slike skal ha nok takfall til at regn- og smeltevann renner vekk. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak. Beregne fall på tak Det er egne krav til minimum fall på flate tak, anbefalt av SINTEF Byggforsk: * På ferdig takflate 1:4 Så konklusjonen bør da være at slike tak ikke egner seg i norskt klima. Tar man også med hvordan det er i praksis, begynner flate tak å nærme seg en skandale når Sintef, tross alle negative funn i samtlige av de 12 takene, likevel klarer å komme til en konklusjon om at dett

Beslag i overgang mellom flate tak og høyere vegger - SINTEF

Unngå byggskader på flate tretak - SINTEF

Vindlast pÃ¥ flate tak Innfesting av fleksible takbelegg TF-Fallplate er en spesielt hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende ROCKWOOL steinull Vel de går temmelig langt i a anbefale flate kompakte tak: Dermed bygges det nå skoler som vist i Figur 12. Skolen har en stor og komplisert takflate, med skråtak og et stort kaldt, luftet loft. Etter vår oppfatning skal slike bygninger ha flatt tak, bygd som en kompakt og uluftet konstruksjon med innvendige nedløp Flate tak og terrasser I tak med bærende profilerte stålplater dampsperrene bør legges på et plant underlag , f.eks. av 50 mm steinull , og ikke direkte på stålplatene (se fig. 1). Se forøvrig Byggforskserien 525.207 Kompakte tak

Bygningsfysiske detaljer - flate tak - SINTEF

Unngå byggskader ved prosjektering av tak - SINTEF

Prisen for et flatt tak avhenger av flere faktorer. Denne prisguiden for flate tak viser deg pris og kostnad for legging og omlegging av flatt tak. Finn ut hva budsjettet for ditt takprosjekt vil være, hva som driver prisen per kvadratmeter for et flatt tak opp og ned, og hvordan du finner de rette taktekkerne for takprosjektet Tak Innervegg Yttervegg Fasade Etasjeskille Teknisk isolering Himling Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. Treandelen med I-bjelker vil normalt være noe lavere enn for 36 mm heltre SINTEF TG for produkt og system Fuktsikkert undertak med selvklebende omlegg, kondensfilt og Tyvek® membran teknologi. Pro Xtra består av fire sjikt som er laminert sammen til en homogen, robust duk Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk. Til toppen. Fant du det du lette etter? JA NEI. Send. Send. Takk for at du tok deg tid til å svare! Om Direktoratet for byggkvalitet. Kontakt oss. Om oss. Presse og nyheter. Presse. Abonner på nyhetsbrev. Nyhetsarkiv . Offentlig postjournal. Arrangementer Flate tak har oftest sluk inne på flaten og innvendig nedløp. Kalde tak - skråtak- har utvendig nedløp og må derfor ha lufting under tekkingen for at snø på taket ikke skal smelte, renne ned til raften og fryse til is. Kalde tak kan ha isolasjonen i takplanet mellom sperrene,.

Skrå eller flate tak, buet tak eller terrassetak? Velg riktig oppbygning . Ut fra ønsket takform og aktuelt bruksområde for bygningen som planlegges, anbefaler vi egnet taktype: kompakt tak, tak med isolert takflate og luftet tekning, eller tak med kalde loftsrom Flate tak brukes på alle typer bygg, ofte fordi det er et økonomisk valg, men også fordi de er egnet til større konstruksjoner. Våre isolasjonssystemer til flate tak er kostnadseffektive løsninger som forenkler design, minimerer varmetap og er brannsikre Flate, harde tak kan bli myke og grønne. Det handler om biomangfold, matproduksjon og overvannshåndtering. Nå skal Oslo få sin takstrategi SINTEF anbefaler dampsperre med tykkelse 0,15 mm i vegger og luftede skråtak og dampsperre med tykkelse 0,2 mm i kompakte flate tak og i golv. 4. Egenskaper Produktegenskaper for ferskt materiale er vist i tabell 3. ULTIPRO Dampsperre er primært typeprøvd i henhold til EN 13984, med enkelte egenskaper i tillegg. SINTEF Certificatio Unngå byggskader på flate tretak SINTEF. Utbedring av gamle tak: Dette må du vite - Mataki Norge. Flatt tak: Dette bør du vite om hus med flate tak - Vedlikehold. Skal huseieren legge om taket? Etterisoler samtidig! | Optimera. Inn med utspringet - Byggmesteren. SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder

Flate, papptekte tak SINTEF Bokhande

 1. st 30 år. Flate tak-produkter. Velg mellom et bredt utvalg takstein, takpanner og takshingel. Finn designet, fargen og kvaliteten som passer ditt bygg best
 2. TAK Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk Fukt i tak Fukt i tak . Dimensjoneringseksempel Sperretak med trebjelke i mønet Eksempel på skivekonstruksjon av tre . Oppbygning av skivekonstruksjon Bjelkene er vanligvis ordinære golvbjelker, taksperrer eller veggstendere
 3. g. På sidene 9 og 10 er produktene illustrert i systemene 2- og 4-veisfall. Isolasjonen festes mekanisk, og festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn,
 4. st samme kvalitet som preaksepterte løsninger. Dokumenterte alternativer finnes i norske standarder, Sintef Byggforsk og Flate som kan ha terskel eller nivåforskjell på maksimum 25 mm. Terskel eller nivåforskjell mellom 20 mm og 25 mm anses som trinnfri dersom den har en.
Riktig utforming av parapetbeslag - SINTEF

sintef-byggforsk-tpf-informerer-nr-9-en-temaveileder-flate

 1. st 1 meter høyt og skal innebære fotlist, håndlist og knelis
 2. Flate Tak Tak og fasade­konstruksjoner Luftede fasader Trekonstruksjoner Vindus installering Innfesting av solpaneler Pussede fasader. Leverandører til byggebransjen Innfesting Vinduer Hengsler for Dører og Vinduer Modulbygg­systemer Glassfasade­systemer Kundetilpassede løsninger. Bi
 3. imum 45 mm til vegger og andre hindringer. (5) Byggforskserien (SINTEF) Endringshistorikk § 12-14
 4. Flate tak. ROCKWOOL leverer produkter, systemer og løsninger til isolering av flate tak til både nybygg og renovering. Les mer . Produkter. Fasadeisolasjon. ROCKWOOL leverer produkter, systemer og løsninger til isolering og renovering av både nye og gamle fasader
 5. Tel-Tek går inn som forskningsgruppe i instituttet SINTEF Materialer og Kjemi. Denne gruppen heter SINTEF Tel-Tek og ledes av Klaus Schöffel. Se pressemelding. Pulverhåndtering. I et energiperspektiv og for å sikre pulver- og produksjonskvalitet. CO2 fangst og transport
 6. Taket er vel så viktig som resten av fasaden, og Obs BYGG har et stort utvalg av tak og tilbehør. Finn alt du trenger til taket ditt her
 7. Flate tak har en takvinkel under 6 grader og tekkes med enten asfalt eller folie takbelegg. Denne informasjonen er hentet fra Klima-, energi- og miljøteknikk, Gyldendal Undervisning, 2010. Asfalt takbelegg (ATB) Foto: Icopal AS. På slutten av 1800-tallet kom et nytt taktekkingsprodukt som ble kalt tjærepapp

Beslag i overgang mellom flate tak og høyere vegger - SINTEF

Tak bør måkes når snølasten er høyere enn det bygningen er prosjektert for. Synlige nedbøyninger eller endringer i huset er et varsel om at belastningen er betydelig. For eksempel når dører og vinduer begynner å gå tregt. Høye snølaster i kombinasjon med feil prosjektering eller feil utførelse er vanlige årsaker til sammenbrudd Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Les mer. Tak og membraner. Protan er stolt leverandør av tak til Equinors regionskontor på Fornebu. Produktet som er brukt kalles Protan SE Titanium+..

Flatt tak: Dette bør du vite om hus med flate tak

 1. Takhatter for takvinkel større enn 22° Takhatt rund. Takhatt i stå
 2. st vind. Takshingel er et solid takbelegg med lang tradisjon i Norge, og Icopal vet akkurat hva som kreves for at et tak skal være holdbart. Våre takshingel-produkter er enkle å legge, har en levetid på over 30 år og produktgaranti på 20 år
 3. På tak hvor arbeidsområdet ligger høyere enn 2 meter over nærliggende underlag, skal fallsikring etableres. Hvis fall til nærliggende underlag er forbundet med særlig fare skal det alltid etableres fallsikring - uansett fallhøyde. Inspeksjon og vedlikehold Ved inspeksjon og vedlikeholdsarbeid på ferdige tak gjelder de samme regle

Riktig utforming av parapetbeslag - SINTEF

Flate tak med mindre enn 6° fall utstyres med frittstående festeplater og festeøyne. Protan introduserer nå et kostnadseffektivt og funksjonelt system der festeplater sveises fast til Protan SE-takbelegg uten bruk av festemidler ned i bærende underlag og uten punktering av takbelegget SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg, se fig. 1. Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevan

Bygg flatt yttertak Glava Isolasjo

 1. Lett-Tak levert med underlagspapp. FDV (pdf) SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2215 Lett-Tak Vedlegg 2: Datablad Isola papp (pdf) Lett-Tak levert med Protan SE 1,6. FDV (pdf) SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2215 Lett-Tak SINTEF Certification for Tekniske godkjenning nr. 2010 Protan. LT-D Lydreduserende løsninge
 2. Flate tak. Montasjeverktøy for taktroskruer Montasjeverktøy for treskruer montert i stålskive Velg varianter . Bitsholder Rustfri bitsholder for gjenget bits Velg varianter . Gjenget bits PH2 og Tx25 for bitsholdere med gjenger Velg varianter . Koniske bor Med fres Velg varianter
 3. Dette produkter er på klubbtilbud. For å få denne prisen må du melde deg inn i Bygger´n klubben. Medlemsskap er kostnadsfritt og uforpliktende

Video: 525.207 Kompakte tak - Byggforskserie

Tekk om i tide med riktig løsning - ByggmesterenUnngå byggskader på flate tretak - SINTEF525

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker. Lett-Tak-elementene produseres på bestilling, og skreddersys til hvert enkelt bygg. Lett-Tak leverer til både inn- og utland, og har kunder i hele Norden Du er her: Produkter / Takhatt, luftinntak og avkast / Takhatt for flate tak Kundeservice: kundeservice@flexit.no Prosjektering av boligventilasjon: prosjektering@flexit.n Et tak trenger litt ekstra ettersyn om våren. Men hva skal man se etter? Her er noen tips om vedlikehold av tak

 • Bwin.
 • Ibas kroll ontrack.
 • Brynje super thermo netting.
 • Atx hovedkort.
 • Ordkjedetesten stanine.
 • Fjordland pris.
 • Micropopcorn kalorier.
 • How many american died in vietnam.
 • Brukt suv med minst feil.
 • Netflix subtitles.
 • Convert l to m3.
 • Australian shepherd züchter norddeutschland.
 • Lån utdanningsforbundet.
 • Tv over internett.
 • Studienverlaufsplan maschinenbau.
 • Frauenarzt franz lenze platz öffnungszeiten.
 • Spania kart alicante.
 • Varner gruppen ledige stillinger.
 • Gardermoen sikkerhetskontroll mat.
 • Regnskap leasing.
 • Zahnarzt schorndorf gaa.
 • George mallory.
 • Blafre påskeegg.
 • 2.5.3 særlige grunnlag.
 • Princess margaret.
 • Rødvinstoddy forkjølelse.
 • Kurze geburtstags sprüche.
 • Blafre sekk lilla.
 • Grammatikk tysk.
 • Drogerie bistro erfurt speisekarte.
 • Vhs kaarst telefon.
 • Pepenero münchner freiheit.
 • Melissa vandella and avril.
 • Chorégraphie de danse classique.
 • Kattespråk lyder.
 • Harris j salam alaikum.
 • Hydrogen bromide.
 • Palmblatt teller günstig.
 • Hvor mange tenner får en hvithai i løpet av livet.
 • Bruce lee's daughter shannon lee.
 • Barnloshet no.